Ünnep és napi gondok

Rendhagyó módon ünneppel vette kezdetét a négyes számú választókörzet képviselői tájékoztatója szerda délután 17 órakor. Tamás Zoltán, a terület képviselője a Szent Imre herceg úti felújított András keresztnél várta a körzet lakóit és az érdeklődőket, ahol Szántó József apát megáldotta a szépen rendbe hozott emlékművet.

„Amit őseink örökül hagytak ránk, nem szabad, hogy az enyészetté váljon” – szólt Tamás Zoltán a frissen renovált szoborra utalva. A Csók utca sarkán álló keresztet a múlt század elején a Sárközi család állítatta két tragikusan elhunyt fiuk emlékére. Annak a háznak az ablaka éppen ide néz, ahol a fiatalemberek késsel toroltak meg valamilyen sérelmet egymáson. A bosszú tragédiába torkollott, a szülők engesztelésül állíttatták a keresztet a ház elé.

A szakrális emlékmű felújítását, valamint környezetének rendbetételét az önkormányzat vállalta magára. Tamás Zoltán a támogatásért köszönetet mondott a városvezetésnek, a kivitelezésért a Pócs és Társa cégnek.

Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy kiemelten támogatják a hitélet, a környezet megújítására vonatkozó elképzelések megvalósítását. A város közössége az épített és a lelki összetartozás mentén alkot egységet, melynek szép példája a most megújított kereszt.

„A kereszt szolgálja Isten dicsőségét és az itt, élők lelki üdvét” – mondta Szántó József apátplébános, majd imádsággal és a Szentírás szavaival szólt a hely és az alkalom szelleméhez méltón. Kérte az itt elhaladó városlakókat, hogy legalább egy fejbólintással mindig köszöntsék Istent hitünk legszentebb jele előtt. Végezetül az apát megszentelte az emlékművet.

A körzetlakók, a képviselők, a polgármester és a megjelent hivatali dolgozók átsétáltak a Gazdák Székházába, ahol hat órai kezdettel fórummal folytatódott az összejövetel. Tamás Zoltán beszámolt az elmúlt évben végrehajtott fejlesztésekről és a következő időszakra vonatkozó tervekről. Elmondta, hogy a legnagyobb beruházás a Fazekas utcai parkoló megépítése volt. Az utcában a projekt égisze alatt csapadékvíz elvezető és szennyvíz csatorna rekonstrukció is történt.

A hatmillió forintos képviselői keret adta lehetőséget kihasználva járdákat építettek, illetve újítottak fel. A tizenkilenc járdaépítésre szánt helyszín nagy részén befejezték a munkálatokat. Ezek egy részén – a Bárány és a Béke utcákban – a Start program közmunkásai dolgoztak, akik kifogástalan munkát végeztek. A csapadékvíz elvezetés városi szinten örök gond. Ennek megoldása több százmillió forintot jelent. A körzetben a Rácz, Réhely, Rozmaring, Huszár és a Szent Imre utcákban jelentkezik leginkább a probléma. Az elmúlt évben kisebb munkák elvégzésével, árokmélyítéssel, rézsűkorrigálással próbáltak javítani a hirtelen lezúduló víz hatékonyabb elvezetésén.

Néhány utcában sikerült utakat is rendbe hozni, de maradt jövőre is ilyen irányú kérelem. Lakossági kérelemre helyeztek ki útjelző táblákat, illetve domború tükröket. A környezet szebbé tétele érdekében gallyazások voltak, valamint fákat ültettek a Zagyvapart-sétányon, a Szabadság téren, a Pelyhespart utcában. A közvilágítás megújítását a Csók utcában tervezik. Tamás Zoltán közölte, hogy november 1-től engedéllyel lehet majd horgászni a Zagyván. A közterület felügyelők élnek majd az ellenőrzés jogával. Elsősorban a szabályozástól remélik a környék tisztaságának, rendjének megőrzését.

A fórum a továbbiakban aktív lakossági részvétellel folytatódott. Kérdések illetve vélemények érkeztek a csapadékvíz elvezetés hibáira, a köztisztaságra, a környezetszennyező anyagokkal való fűtésre vonatkozóan. Volt, aki a kormányablak kerítésénél épült feljárót kifogásolta, más az Apponyi téren szabálytalanul közlekedőkre hívta fel a figyelmet.

A válaszadás során Lányi László irodavezető elmondta, hogy a kapubejárók rendbe tétele, kialakítása a lakosok feladata. A Szabadság téren próbáltak többször egyeztetni a garázstulajdonosokkal, de a lakosság részéről nem mutatkozott hajlandóság az együttműködésre. Csiszér Géza, a JVV Nonprofit Zrt munkatársa a Fazekas utcai szennyvízcsatorna-rendszerről elmondta, hogy ez egy régi terv alapján készült hálózat, ahol zárt rendszerű a gyűjtés. A Páros számú oldalon árokrekonstrukcióval segítenek a csapadékszikkasztásban. Az árkok kialakítása városszerte probléma, van, aki mélynek, meredeknek, más pedig – éppen ellenkezőleg –, sekélynek találja. Az árkok fűnyírása, tisztítása a lakosok feladata. Tóth Endre divízió vezető arról tájékoztatott, hogy a Szabadság téren a parkoló autók miatt csak éjjel tudnak takarítani, ám a városlakóknak is nagyobb figyelmet kellene fordítani a környezetvédelemre, például a szemetet a kukába kellene helyezni, nem az úttestre.

Szabó Tamás úgy vélte, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján valószínűleg azonosítható lesz az elkövető. Felvetette, hogy az Apponyi téri szabálytalankodóval kapcsolatban a tények ismeretében a hivatal bejelentést tesz a rendőrségen, ami precedens értékű eljárást vonhat maga után.

A polgárőrség jelenlétét hiányolta egy lakó, valamint felhívták a figyelmet a piac környékén rendszeresen italozó társaságokra. Szintén a polgármester válaszolt, aki kifejtette, hogy a polgárőrség helyzete országosan nehézségekbe ütközik, a piac környéki helyzetet ismerik, és próbálnak ellene intézkedni.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?