Emlékük soha nem évül el

Képzeletben hatvan évet utaztunk vissza a múltba október 13-án, csütörtökön, hogy tudományos konferencia keretében megemlékezzünk az 1956-os jászberényi eseményekről. Az 1956 emlékezete című tanácskozásra a Jász Múzeum és a Nagy Imre Társaság Jászberényi Csoportjának invitálására a polgármesteri hivatal dísztermében került sor.

A meghívott vendégeket – egykori forradalmárokat és családtagjaikat, városi elöljárókat, pedagógusokat és a szép számban megjelent ifjúságot – a rendezvény háziasszonyának szerepében Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszöntötte.

„1956-ról a berényiek gazdag, sokszor fájdalmas tapasztalatot szereztek” – emlékeztetett nyitóbeszédében Szabó Tamás polgármester. Kötelességünk fejet hajtani a nemes események, a haza védelmezői előtt. Az ő szabadsághoz fűződő viszonyuk az a zsinórmérték, mely tájékozódási pontot jelent ma is.

Bolla János emeritus jászkapitány megtiszteltetésként értékelte az ünnepi beszéd lehetőségét. Reményét fejezte ki, hogy az előadások során gazdagodunk magyarságtudatunkban, történelmi ismereteinkben egyaránt. A múltidézők szavai nyomán az emlékek közkinccsé válva gyarapítják tudásunkat.

Hortiné dr. Bathó Edit örömteli kötelezettségének tett eleget, amikor bejelentette, hogy a Nagy Imre Társaság Jászberényi Csoportjának megalapítója, Goda Zoltán, október 1-én a társaság emlékplakettjét vehette át a Nemzeti Múzeumban.

A rendezvényt a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora színesítette. Mezei Balázs Donáth Ferenc visszaemlékezéseiből idézett, Körei-Nagy József pedig Aranyosi Ervin forradalmi versét szavalta el.

Az előadások sorát a Nagy Imre Társaság elnöke, Balahó Zoltán Nagy Imre, az ember című expozéja nyitotta. Az egykori miniszterelnök emlékét négy kiállítás őrzi. A Nemzeti Múzeum, a Terror Háza Múzeum, a II. kerületi Orsó utcai emlékház, valamint a Parlamentben az Országgyűlés Múzeuma személyes tárgyakkal, dokumentumokkal, fotókkal járul hozzá a forradalom miniszterelnökének, házelnökének közelebbi megismeréséhez. Az előadás ismeretanyagát vetített képek támasztották alá. Dr. Tóth Pál Péter szociológus A jász Donáth című előadásában Donáth Ferenc jászárokszállási születésű forradalmár alakját idézte a hallgatóság elé. Ismertette a sok éven át tartó interjú sarkalatos pontjait, melyben a kérdező megpróbálta megérteni a Lehel Vezér Gimnázium egykori diákjának cselekedeteit, gondolkodásmódját.

A Donáth család tagjai jelenlétükkel emelték a rendezvény fényét.

1956 és Jászberény címmel Besenyi Vendel helytörténeti kutató előadását hallhattuk, melyből kiderült, hogy az ismert tényeken túl még mindig számos nyitott kérdést rejt a múltnak kútja. (Az előadás szerkesztett változatát következő, ünnepi számunkban közöljük – a szerk.)

Dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugdíjas főigazgatója 1956 őszén az egyetemi parancsnokság támogatásaként Jászberényben tartózkodott. Személyes emlékeim 1956-ról című előadásában ezeknek a heteknek a történéseit tárta a hallgatóság elé. Hallhattunk a városunkban lezajlott lövöldözésről, melynek ő maga is részese volt.

Mesélt az azt követő letartóztatásról, a megtorlás megaláztatásairól, a koncepciós perek igazságtalanságairól, a Gondviselés megtartó erejéről.

Az előadásokat követően az ünnepség a Lehel Vezér Gimnázium Fürdő utcai fala előtt folytatódott, ahol leleplezték Donáth Ferencnek, az iskola egykori tanulója, politikus, jogász, agrártörténész, a forradalom meghatározó alakja emléktábláját. A márványtábla avatásának tiszteletére fia, Donáth László mondott beszédet.

A megemlékezés ebéddel zárult, ahol a jelenlévők Goda Zoltán kísérő szavaival emelték poharukat a mártírokra emlékezve. „’56 csodája ma is utat mutat. Bízom benne, hogy emlékük soha nem évül el!” – szólt a haza hőseiről Goda Zoltán.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?