Legyen tűz a szívekben!

Október 9-én vasárnap a Barátok temploma benépesült gyermekekkel, ifjakkal, idősebbekkel, hogy láthassák, hallgathassák, egyszóval: találkozhassanak Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel.

Böjte Csabáról, aki Csíkszeredán nőtt fel, a különböző híradásokból már sokat hallottunk, és arról is, hogy az általa alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt határainkon túl, Erdélyben 83 árvaház rászoruló lakóit, gyermekeit nevelik, adnak számukra apai szigort, anyai szeretetet, szülői gondviselést. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között tengődő gyermekek felkarolása.

Csaba testvér sokszor és sokfelé jár a nagyvilágban, hogy a hívekkel találkozzon, s hírét vigye a gyermekotthonoknak. Ezen alkalmakkor lehetőség van támogatásokat, adományokat felajánlani az ott élő fiatalok számára, az intézményeknek, amelyekben ők élnek. Az elmúlt napokban hazánk néhány településére látogatott el Csaba testvér. Egyebek mellett járt Szőregen, Békéscsabán és múlt vasárnap Jászberényben is, ahol sok tisztelője fogadta.

A délelőtt tíz órakor kezdődött szentmisét a csíkszeredai Role Zenekar nyitotta. Az együttes alapításának jövőre lesz harminc esztendeje. Fülbemászó dallamaikkal, az énekesek csodás hangjával vette kezdetét a vasárnapi Istentisztelet.

A szentmisét Csaba testvér és dr. Novák István kanonok, plébános mutatták be. A szentbeszédet, a prédikációt Böjte Csabától hallhatták a hívek. Arra irányította a figyelmet, hogy életünkben vannak jó és rossz példák, de az Isten nem tesz különbséget az emberek között, akárhogyan is éljenek, akármit is tegyenek, egyformán szereti őket. Azonban egy dolgot ki kell emelni – mondta – az pedig az összefogás fontossága, nem pedig a torzsalkodásé. Hallhattuk: egyedül a lusta ember az, aki zavarja a Jóistent. Hiszen azért vagyunk itt a Földön, hogy cselekedjünk, természetesen lehetőleg a jót tegyük. Tanuljunk, építsük Isten országát tudásunkkal, tapasztalatainkkal, egymás megbecsülésével. „A mai egyház és Jézus azt szeretné mondani az embereknek, hogy merjenek álmodni, alkotni, tervezni. Mária az első számú keresztény, hiszen Isten felkérésére igent mondott, bízott benne. Nem abból indult ki Mária, hogy ő maga csak egy marék por, hanem abból, hogy mire képes, mit kér tőle az Isten, amit ő meg is tud tenni neki. Isten dolgozik a szívekben. Dolgozzunk, igent kell, hogy mondjunk Istennek.” – hallhattuk Csaba testvér gondolatait.

A folytatásban azt is kiemelte, hogy meg kell bocsátani egymásnak, még az ellenünk rosszat tevőknek is. Arra születtünk, hogy maradandó gyümölcsöt termeljünk, ne húzódjunk vissza a kispadra ülve.

Böjte Csaba beszélt Szent Ferencről, aki a keresztes háború idején csata előtt kiállt és azt mondta, ne harcoljatok, mert nem ez az Isten akarata. Csaba testvér elmondta, hinni kell a párbeszéd erejében. Fontos kérdés, hogy tovább akarjuk-e teremteni ezt a világot, Isten akaratából vagy nem.

Szentbeszédében felidézte az 1700 éve született Szent Márton alakját is, aki lovas tiszt volt, nagy méltóságnak örvendett. Ő is megfogalmazta, hogy az ellenfelet nem legyőzni kell, hanem meggyőzni. Sokáig Szent Mártont tartották hazánk védőszentjének.

Másik nagy nevet is említett, ez pedig Márton Áron, aki miután leérettségizett, néhány nap múlva elvitték katonának. Megjárta a hadak útját, várbörtönre is ítélték, amit Brassóban töltött. Mégsem omlott össze, hanem úgy gondolta, hogy Jézusnak biztos van még vele terve. Volt is, hiszen pap lett belőle, Kolozsvár ifjúsági lelkésze lett, majd Erdély püspöke.

Többszörösen felhívta Böjte Csaba a figyelmet, hogy ne viszály legyen körülöttünk, hiszen az nem vezet jóra. A külföldre való menekülés sem jó megoldás, olyat cselekedjünk, ami a mi világunkat megmenti. Élni, dolgozni! Vegyünk részt a közösség építésében. „Hiszem, hogy Isten nem az alapján ítél meg, ha valami nem sikerül, hiszen végül csak megszületik a remekmű. Merjünk magunkba nézni, rég dédelgetett vágyainkat beteljesíteni! Vállalkozzunk, merjük megtenni, ami rég foglalkoztat! Tartsuk egymást karban, legyen tűz a szívünkben!” – fogalmazott Csaba testvér.

A szentmise a Role Zenekar előadásában a régi székely himnusszal ért véget. Majd Böjte Csaba testvér és meghívott vendégei az egykori ferences kolostorként működő mai Szent Klára Idősek Otthonába látogattak el. Itt ma már egy szerzetes nővér él csak, aki Csaba testvért rendi ruhában köszöntötte, s tette tiszteletét. Böjte Csaba áldását adta az idősotthon lakóira, dolgozóira. Vargáné Deme Katalin igazgató asszony vezetésével minden gondozási egységet bejárt, üdvözölte az ott lakókat, akik szeretettel, az örömtől könnyező szemekkel fogadták a nem mindennapi vendéget, a ferences rendi szerzetest.

A jászberényi program az intézményben közös ebéddel ért véget, majd Csaba testvér útja egy másik jász településen folytatódott. Jászladányba is ellátogatott azon napfényes vasárnap délutánon.

Buschmann Éva

Buschmann Éva

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?