A korona üzenete ma is érvényes

A Jászsági Menedzser Klub meghívására Jászságba érkező Szent Korona másolat tiszteletére rendezett rendezvénysorozat alkalmából hajthattunk főt nemzeti ereklyénk hiteles másolata előtt pénteken a jászberényi Lehel Film-Színházban, szombaton pedig a Nagyboldogasszony főtemplomban.

Pénteken délelőtt a moziterem szolgált helyszínéül az egész Jászságból érkező iskolásoknak szóló előadásoknak, négy órakor a felnőttek kerülhettek közelebbi ismeretségbe a korona történelmével, tudhattak meg érdekes információkat az ereklyéről.

A program a korona ünnepélyes behozatalával vette kezdetét, a megjelenteket Oszvald Nándor ékszerész, a menedzser klub tagja és Woth Imre koronaőr köszöntötte. A következő közel egy órában két rövidfilmet tekintettünk meg. Az első a korona kalandjairól mesélt, azon eseményekről mely során a koronaőrség tagjai mentették meg az ereklyét, rejtették el az ellenség elől, majd helyezték biztonságba. A második bejátszás a koronába kódolt titkokról szólt. Az egyedi megközelítés szerint a korona a Stonehenge-el és a Kheops piramissal egységet alkotva egy időszámításra vonatkozó naptár megoldó kulcsa.

A város nevében Szabó Tamás polgármester üdvözölte az ünnepség résztvevőit, illetve méltatta a koronát. Felidézte azon emlékeit, amikor képviselősége idején négy éven keresztül a Parlamentben hajthatott főt nemzeti ereklyénk előtt, erőt merítve annak ezerévnyi üzenetéből. Hangsúlyozta, hogy a tárgyaknak lelkük van, hatalmuk, tekintélyük emberről emberre terjedő kisugárzásuk, melyet a Jászság lakói Lehel kürtjének birtokosaiként pontosan ismernek. Ezek a tisztelt tárgyak maguk a testet öltött történelem. „A szent korona jelenti a nemzetet, annak fizikai és lelki egységét. Megidézi az ősi alkotmányt puszta megjelenésével. A magyarságnak rendeltetése van, és amíg a Szent Koronára emeljük tekintetünket, bízhatunk a jövőben.”

A köszöntőt követően Woth Imre hagyományőrző koronaőr, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke interaktivitásra buzdító előadásában az aznapi harmadik szereplésén is lelkesedéssel, részletekbe menő információgazdagsággal beszélt országunk legszebb ékszeréről. Szavainak hitelét emelte tanult foglalkozása, mely az ékszerész szakmához köti. Megtudhattuk többek között azt is, hogy Európa egyetlen beavató koronája 2,5 kg súlyú és a legnagyobb konfekcióméretre, 63,5 cm fejkerületre készült. Felső része színarany, az alsó- úgynevezett görög korona ezüst ötvözetű aranyból áll. A 19 rekeszzománc képéből 18 látható, ugyanis szent Bertalan ábráját Krisztus képe mögé rejtették. Az idők során bizonyíthatóan kicseréltek rajta három képet, ezek alkalmával a körbefutó gyöngysorból is eltávolítottak részeket.

Számos kalandos történetet is megosztott a hallgatósággal Woth Imre. Elmesélte, hogy a korona csúcsát díszítő kereszt valószínűleg akkor ferdült el, amikor Erzsébet királyné László király bölcsőjében csempészte ki az országból az ereklyét és a lefelé fordított koronába ültette a csecsemő királyfit. A később elzálogosított koronát Mátyás váltotta ki Frigyes császártól, aki minden grammjáért mai pénzben átszámítva egymilliárd forintot kért. A magyarság kifizette a 8000 aranyat, ami az akkori GDP kétharmadát tette ki. Az elnök mesélt az általa vezetett hagyományőrző koronaőrség hivatásáról is, valamint ismertette a koronaőrök feladatait, hőstetteit, kiváltságait. Elmondta, hogy ő maga kilenc korona utánzatról tud, melyek hivatalosan nem nevezhetők másoltnak, csak makettnek, mert csak négy ékszerész ismeri pontosan a Szent Korona paramétereit.

A filmszínházi programot dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser Klub elnökének szavai zárták, aki megköszönte a tanulóifjúság aktív részvételét, a színvonalas előadásokat. Kiemelten megköszönte Oszvald Nándor szervezőmunkáját és Hortiné dr. Bathó Edit közreműködését, aki két héten keresztül lehetővé teszi majd a múzeumban a korona megtekintését. A program lehetőséget ad újra átértékelni identitásunkat, elővenni nemzeti irányú érzelmeinket.

Szombaton a Jászság polgármesteri és elöljárói alkották a díszmenetet, mely a koronát a városházától a jászok főtemplomáig kísérte. A Nagyboldogasszony templomban, amelynek tornyát szintén a korona ékesíti, dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke celebrált misét, melyet a Szűzanya tiszteletére, a három berényi egyházközségért, és az egész magyarságért ajánlott fel. Az evangélium során Lukács könyvéből idézte az angyali üdvözlet eseményeit. Hangsúlyozta, hogy Mária különleges helyet foglal el a magyar történelemben, azóta, hogy István nagyasszonyunk kegyelmébe ajánlotta országunkat. Szűz Máriát gyakran ábrázolják a Szent Koronával ékesítve. A koronával, mely egyben szakrális tárgy és nemzeti egységünk, függetlenségünk jelképe. Jövőnk érdekében hűnek kell maradnunk a koronához, nem csak szavakkal, de tettekkel is. Legyünk továbbra is építő, védő, értéket továbbadói István örökségének! – kérte az érsek.

Szántó József apát megköszönte az érsek atyának, hogy tiszteletét tette városunkban e jeles napon. Mező István lelkész a református gyülekezet nevében mondott áldást. Dr. Bathó Edit felhívta a figyelmet arra, hogy a korona másolata két hétig megtekinthető a múzeumban.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője köszöntötte az egyház képviselőit és a híveket. Külön kiemelte Hortiné dr. Bathó Edit, dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője, dr. Rédei István nevét, és üdvözölte a menedzser klub valamennyi tagját, akik közreműködésével létrejöhetett e jeles esemény. A képviselő hangsúlyozta, hogy a menedzser klub tagjai cselekedeteikkel példát mutatnak hitből, összefogásból, szeretetből, melyek hiányában nem lehet kapcsolatokat teremteni, vagy üzletet kötni. Záró gondolatában István intelmeiből idézett mely szerint „Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké”.

A himnuszok elhangzását követően a koronaőrök lehetőséget biztosítottak arra, hogy a templom előtti téren a hívek főhajtással tisztelegjenek az ereklye előtt.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?