Két tévéért egy év börtön

Városunkban egyre nagyobb gondot okoz a közterületeken illegálisan, törvénysértő módon állampolgárok által elhelyezett hulladékok mennyisége, a mentesítés igen magas költsége.

Legnagyobb problémát a szelektív hulladékgyűjtő szigeteteken, a külterületi utak mellett illegálisan elhelyezett hulladék, valamint a Városi Zagyván illegálisan horgászók szemetelése okozza. E jogellenes magatartás visszaszorítása érdekében a közterület-felügyelet fokozottabb ellenőrzéséket tart az érintett területeteken. Bővítettük a kamerákkal megfigyelhető területeket – elsősorban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetében.

Talán még sokan nem tudják, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a szerint a hulladékgazdálkodás rendjét sérti meg az, aki a hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, engedély nélkül, vagy annak kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez. E bűncselekmény büntetési tétele három évig tartó szabadságvesztés, ha pedig ugyanezt veszélyes hulladékkal követik el, a büntetési tétel öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

A közterület-felügyelők ellenőrzései, valamint a térfigyelő kamerák felvételei alapján a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt az elmúlt időszakban 14 esetben indult hatósági eljárás. Több esetben került sor helyszíni bírság kiszabására. Az eddigi legsúlyosabb büntetést két veszélyes hulladéknak minősülő televízió készülék közterületen található hulladékgyűjtő konténer mellé való kihelyezése miatt a Jászberényi Járásbíróság szabta ki. A jogerős ítélet egy év szabadságvesztés két év próbaidőre felfüggesztve.

Kérünk minden állampolgárt az alábbiak betartására:

A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett konténerekbe kizárólag a konténereken feltüntetett hulladék (üveg,- papír,- műanyag és fém) helyezhető el. Szigorúan tilos a felsoroltakon kívül egyéb hulladékot a konténerekbe elhelyezni, illetve a konténerek mellé hulladékot elhelyezni.
Amennyiben a konténerek megteltek, kérjük, hogy a konténeren feltüntetet telefonszámon a Szolgáltatót értesíteni és a hulladékot más gyűjtőszigeten elhelyezni szíveskedjenek.
Építési törmelék közterületen, külterületei utakon még „útjavítás” céljából sem helyezhető el.
Veszélyes hulladékot közterületen, hulladékgyűjtő edényzetbe, konténerbe elhelyezni szigorúan tilos! A jogszabály által veszélyes hulladéknak minősülnek az alábbi hulladékfajták:

Festék- és lakk hulladékok,
Irodatechnikai hulladék,
Fáradt olaj,
Oldószerek és oldószerkeverékek,
Szennyezett göngyöleg (növényvédőszerek, festék- és lakkhulladékok, gyógyszerek csomagolóanyagai, egyéb göngyöleg),
Hajtógázas szórópalack,
Vegyszermaradékok,
Növényvédőszerek,
Fénycső,
Étolaj,
Gyógyszermaradékok,
Szárazelemek, akkumulátorok
Elektronikai hulladék (tv, telefon, elhasználódott háztartási gép, stb.).

A hulladékudvar használatáról. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Jászberény, Szelei úton üzemelő „Hulladékudvarban” a lakosságnál keletkező alábbi típusú és mennyiségű hulladékok helyezhetők el ingyenesen:

• Félévente 1 m3 (1000 kilogramm) mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű kerti hulladékok, falevelek, nyesedékek, darabolt gallyak, melyeket zsákokban, vagy kötegelve, maximum 1 m hosszúsága darabolva lehet átadni;
• félévente 0,5 m3 (500 kilogramm) mennyiségű építési jellegű inert hulladék, amely veszélyes összetevőt nem tartalmaz;
• félévente 200 kilogramm lomhulladék, települési szilárd hulladék (nagydarabos hulladék, bútor, textília, stb.);
• évente 4 személygépjármű gumiabroncs és 2 kerékpár gumiabroncs;
• mennyiségi korlát nélkül leadható a háztartásban szelektíven gyűjthető papír, műanyag, fém (újság, hullámpapír, csomagolópapír, karton, tiszta fólia, műanyag, öblös üvegek – italos, befőttes stb. – egyéb üvegpalack, sörös, üdítős-, konzerves dobozok);
• félévente 50 kilogramm elektronikai hulladék (tv, telefon, elhasználódott háztartási gép, stb.);
• félévente 50 kilogramm egyéb veszélyes hulladék (festékek, ragasztók, gyanták, tinták, oldószer maradékok, elemek, akkumulátorok, motor és hajtóműolaj, szennyezett csomagolási hulladék);
• félévente 50 kilogramm használt étolaj.

Jászberény Városi Önkormányzat

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?