A vég nélküli felé vezető út

Az örök boldogság keresése életünk egyik legfontosabb célja. Ebben lehet segítségünkre Szűz Mária, Jézus édesanyja, aki már a Földön elnyerte az örök boldogságot Isten iránti szeretetével, alázatával és hűségével.

A Szentkúti Egyházközség legnagyobb ünnepére gyűltek össze a hívek szeptember 11-én, vasárnap 11 órára a Szentkúti templomba. Az egyházi elöljárók, egyházközségi képviselő-testületi tagok és a ministránsok díszes bevonulását követően Szántó József apátplébános köszöntötte a híveket és Ivancsó István jászjákóhalmi esperest, Szűz Mária Szent Nevének ünnepnapján. A szentmisét celebráló István atya emlékezetbe idézte őseinket, akik a török hódoltság után szerte a Jászságban nagy templomokat építettek abban bízva, hogy utódaik megtöltik a padsorokat. Örömét fejezte ki, hogy ez alkalomra meg is telt örökségünk temploma.

Szentbeszédében az örök boldogság kereséséről elmélkedett, amely mindnyájunk célja az életben. A hívő emberek számára a múlandóság látszólagos, hiszen létünk az égi hazában teljesedhet ki, ott, ahol az örök boldogság kulcsa. Szűz Mária elnyerte az örök boldogságot a Földön is. S, hogy mi volt a titka? Az Istennel való szoros kapcsolata. Meghitt és páratlan kapcsolat. Boldogságának másik oka a szüzessége – nemcsak a test, hanem a lélek tisztaságát illetően is. Ő soha nem fordult el a Istentől, nem félt tőle, és bűnt nem követett el ellene. „Mi tudjuk, hogy Szűz Mária által ránk virradt a világosság napja.” Hiszen ő szülte a Megváltót, Jézus Krisztust, aki azért jött a Földre, hogy kereszthalálával és feltámadásával megmutassa a vég nélküli felé vezető utat. S ha gyarló emberekként meg is botlunk az úton, bizalommal járhatunk nyomdokaiba égi otthonunk felé.

Ahogy István atya fogalmazott, az igazi boldogság, a megváltás ebben a templomban is megtalálható. „Krisztus azzal a céllal alapította egyházát, hogy minden embert elvezessen az örök boldogság felé.”

Ivancsó István elgondolkodtató szavai megcsillantották a fényt a boldogságkeresők számára, és reménnyel töltötték el az értő szíveket. A homíliát követte a felajánlás és áldozás, majd a búcsúi körmenet verőfényes napsütésben, a Szűzanya mosolyával a lelkekben.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?