Őrizzük meg mindazt, ami a miénk

Augusztus 20 az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, az államalapítóra emlékezünk, aki a keresztény magyar állam létrehozásával lehetővé tette nemzetünk évezredes fennmaradását, a hagyomány szerint egyben ez az új kenyér napja is.

Szent István királynak köszönhető, hogy Magyarország képes volt átvészelni a későbbi viharos századokat, hazánkat szilárd és ledönthetetlen alapokra helyezte. Mind vezetőként, mind emberként követendő példaképet jelent a mindenkori magyarság számára, mert az általa képviselt értékek nem vesztik érvényüket. Fontos megemlékeznünk róla, megadni neki a megérdemelt tiszteletet.

Augusztus huszadikán, Jászapátin a Kisboldogasszony templomban római katolikus szentmisével hajtottunk fejet szent István király nagysága előtt. Kladiva Imre apát plébános beszélt Istvánról, az erős és igazságos királyról, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. De ha a szükség úgy kívánta, tudott harcolni és kivétel nélkül győzött. Békeszerető volt, harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette. Szent Istváni élet eszmény, mivel krisztusi, ma is boldogító tényező. Viszont az önző gondolkodásmód, szabadelvű erkölcsi felfogás romboló hatású. „A kik ma hívő keresztény magyarok vagyunk, azt szeretnénk, hogy országunk népe, a mi utódaink is keresztények legyenek. Keresztény értékeinket őrizzük, amire bátorít bennünket első szent királyunk, és akkor bízhatunk a reményteli jövőben” zárta prédikációját az apát.

A szent misét követően a városi díszünnepség vette kezdetét, az ünnep méltóságát emelve erre ez évben is a templomban került sor. Farkas Ferenc polgármester ünnepi köszöntőjében üdvözölte a lengyel Lancut járás küldöttségét. Legendás a lengyel – magyar barátság, történelmünk sok szálon szövődik össze. Ennek ékes példája, hogy második János Pál pápa ereklyéjét templomunkban őrizhetjük.

A polgármester beszédében felhívta a figyelmet: Hazánk egyik legszentebb ünnepe, ugyanakkor a legősibb is, Szent István királyunk ünnepe, a keresztény magyar állam megalapításának és fennállásának emléknapja. Ekkor került hazánk Európa vérkeringésébe, ekkor lett először a pápa által felkent és megszentelt királyunk, aki az országot a nyugati kereszténységhez csatlakoztatta és elindította az európai civilizációs fejlődés útján. Sokan megtették ezt abban az időben hozzá hasonló módon, hiszen sok jelentős keresztény állam jött létre 1000 körül Európa keleti felén.
Szent István király azonban oly módon hajtotta végre az állam megalapítását, hogy végig szem előtt tartotta a magyarság függetlenségét. Nem tett hűségesküt a német-római császárnak, mint azt sokan megtették. A császár és a pápa között olyan függetlenséget biztosított Magyarországnak, amelyre abban a korban csak Franciaország volt képes. Történelmünk viharosra sikeredett, de függetlenségünkhöz, kereszténységünkhöz, európaiságunkhoz mindig ragaszkodtunk. A nehéz idők nyakassá, konokká tették ezt a nemzetet, hiába próbáltak megtörni bennünket a 150 éves török uralom alatt, a náci majd a kommunista diktatúra idején. Magyarország ma azért létezhet, mert az előttünk járó nemzedékek, amikor kellett, kiálltak ezért az országért, és megőrizték azokat az alapokat, amelyeket Szent István király tett le. Elődeink közül sokan életüket áldozták az országért. Voltak, akik a puszta kezükkel építették újjá az országot, és voltak, akik törvényekkel és reformokkal tették ugyanezt. Nekünk, kései utódoknak az a feladatunk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent Istváni-útnak nevezhetünk – hangsúlyozta Farkas Ferenc.
„Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet, – írja intelmeiben fiának, Imre hercegnek Szent István király, emlékeztetett a polgármester – A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben.”
Tanuljunk más népektől, ugyanakkor őrizzük meg mindazt, ami a miénk és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre! Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javaknak, magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyarul szól a dal, magyar néptáncot táncolnak. Ahogy az új kenyér is mindig a jól végzett munka eredménye, ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei, a magyar népnek táplálékul, iránymutatásul szolgáltak a történelem során és ma is. Megállja a helyét mindaz, amit örökségül ránk hagyott, irányként meghatározott számunkra.

Magyarország ma születésnapját ünnepli! Szükségünk van egymásra és szükségünk van az egymás iránti jóakaratunkra is ahhoz, hogy az ünnep emlékezetes és örömteli lehessen! Tegyünk érte ma és minden nap! – nyomatékosította a teendőnket beszéde végén a polgármester.
A jeles ünnepségre Lengyelországból érkezett Lancut járás delegáció szónokának szavait dr. Szerencsés István tolmácsolásában hallhattuk. Barbara Pilawa-Krauz starosta-helyettes asszony megemlékezett István király az állam megmaradásáért folytatott küzdelmeiről. Szavai rámutattak arra, hogy mindkét nemzet hasonló történelmet tudhat maga mögött, hasonló mentalitással, küzdelemmel. A történelmi helyzetekre hasonlóan reagált, és ma is meghatározó részei Európának.

Jászapáti város, hagyományoknak megfelelően díjak átadásával ismeri el a szakterületükön kiemelkedő munkát végző személyeket. A díjazottakat, munkásságukat néhány perces kisfilmekben mutatták be a közönségnek. Az elismeréseket Farkas Ferenc polgármester és Dr. Tajty József, Jászapáti a mi városunk alapítvány elnöke adta át.
„Pedagógiai díj”-ban részesült Nagy Józsefné Tóth Klára, férje, Nagy József „Az év polgárőre díj” kitüntetettje lett. „Közszolgálati díj”-ban részesült Nagy Lászlóné, „Az év tűzoltója” elismerést Mihályi László vehette át. „Egészségügyi díj”-jal jutalmazták Dr. Deák Lehel Imre és felesége munkáját. „Az év vállalkozója díj”-ban Kasza Lajos részesült. A „Városért díj”-jal Szabóné Nagy Enikő munkáját ismerték el. Az „Elszármazottak Jászapátiért díjat” Horváth Gábor, „Szent Kamil díj”-jat Jámbor Imre és Szabari László katolikus fiatalok kapták.

Az ünnepség zárásaként Kladiva Imre atya megáldotta az új kenyeret, Berki László gazda szelte fel, szétosztásában családja és az egyházközösség fiataljai segédkeztek.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?