Képviselő kerékpáron

Ősszel megpezsdül a politikai élet is. Pócs Jánostól, a Jászság parlamenti képviselőjétől előbb a nyárról érdeklődtünk, de nagyon hamar az előttünk tornyosuló feladatoknál kötöttünk ki.

Sokszor találkoztunk a nyáron különböző eseményeken, aratónapon, a Jász világtalálkozón, sőt láttuk biciklizni is. Milyen volt a nyár?
Aminek nagyon örültem, egy időre be tudtam kapcsolódni a családi vállalkozásba. Kopogtattam és szedtem a dinnyét. Együtt örültünk, és együtt fáradtunk el a munkától. Régen volt arra példa, hogy ezt megtehettem. Ami a biciklizést illet, tettem egy vállalást, hogy választókerületem minden települését felkeresem kerékpárral. A biciklizés néha viszontagságos; de emberközeli. Bárhol meg lehet állni, elbeszélgetni az emberekkel, meghallgatni a véleményüket.

Milyen tanulságokkal járt a jász­szentandrási kerékpáros útja?
Legelőször is azzal, hogy gyermekkoromban jobban bírtam a pedálozást. Reggel, este így jártam iskolába. A legfontosabb hozadéka az volt ennek az útnak, hogy az emberek igénylik a közvetlenebb kapcsolattartást.

Rendszeresen járom a településeket, ott vagyok a fontos eseményeken, és az elmúlt években mindig szerveztem a települések vezetőivel, civil szervezetek képviselőivel célzott találkozókat. Ezeken az életünkről, a Jászságról cseréltünk eszmét. Ezek négy-ötszáz résztvevővel zajlottak, most azonban kisebb csoportokban húsz rendezvényt tartottunk. Sokkal mélyebben előkerültek a helyi, megoldásra váró ügyek, amelyeket egy nagyobb plénum előtt már nem biztos, hogy elmondtak volna. A jövőben többször élni fogok ezekkel a kisebb, de intenzívebb fórumokkal.

Közeledik a parlamenti frakció-hétvége. Mit visz a tarsolyában a jászsági találkozások eredményeként is?Első helyen továbbra is az infrastruktúra, főleg az utak, az elkerülő út megépítése állnak, amit állandóan napirenden kell tartani. Ezt szorosan követi a közbiztonság kérdésköre és a munkahelyteremtés igénye. Az emberekkel való találkozás legfőbb üzenete, hogy igénylik az önálló egzisztencia megteremtésének lehetőségét. Itt a Jászságban egyre több a munkahely, most van remény a boldogulásra,  a vállalkozásoknak a fejlődésre.

Október 2-án a Jászságban nem csak népszavazás lesz, de két városi választás is. Parlamenti képviselőként, választókerületi elnökként hogy látja ezeket?
Jászszentandráson Banka Ferenc független polgármester halála miatt lesz választás. Kiváló ember volt lokálpatrióta szemlélettel: a települése nem eladósodott, hanem fejlődött és tartalékokat is fel tudott mutatni. Sokat tett a turizmus fellendítéséért, a környező tanyavilág betelepülőit szeretettel fogadta. Mindig a település érdekeit tartotta szem előtt. Annak örülnék, ha utóda tovább vinné ezeket az értékeket. Erre szerintem közvetlen munkatársa, Csontos Magdolna személye az igazi garancia.

És Jászkiséren mi történt?
Ennek a sajnálatos történetnek országos tanulsága van. A valóságtól elrugaszkodott szélsőséges ígéretekkel egyszer lehet választást nyerni, de ilyen a mentalitással települést vezetni nem. A jelenlegi polgármester szélsőséges, radikális politizálást folytat, aki mellől előbb az általa támogatott alpolgármester és a képviselők álltak fel, majd a listáról következő második csapat ugyanígy járt. Fél év türelmi időt adtak neki, de lehetetlennek bizonyult az együttműködés. A mostani választásokon megnyugvást hozhat a város életébe Lukácsi György higgadt, megfontolt személyisége.

Ugyanezen a napon lesz a népszavazás is, ám ez minden településen. Régen forrtak ennyire az indulatok, mint most, ebben az ügyben.
Súlyos hibának tartom, hogy az ellenzék a migránsok kötelező betelepítéséből, a brüsszeli tervekből pártpolitikai ügyet kreál. Most ötven évre döntünk az ország sorsáról, arról, hogy mi magyarok dönthetjük -e el, hogy kivel akarunk együtt élni. Ezt a folyamatot most kell meggátolni, négy év múlva nem lehet visszacsinálni, mint egy parlamenti választást. Egy rossz döntéssel Magyarország elveszítené hagyományait, keresztény, családi identitását. A brüsszeli betelepítési tervekre határozott nemmel kell válaszolnunk, hogy a kormánynak legyen érve az uniós bürokratákkal szemben. Meggyőződésem, hogy a rendszerváltozás után a legnagyobb léptékű történelmi döntés előtt állunk. Ennek a felelősségnek a tudatában kell majd az urnák elé járulnunk.

Vélemény, hozzászólás?