Sportcsarnok test, szellem és lélek egységéért

Augusztus utolsó napján, szerdán 11 órakor a főtemplomban szentmisével nyitotta meg az új tanévet a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény új sportcsarnokának avatója koronázta meg az ünnepséget, melyre a misét követően a helyszínen került sor.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek ez évben már másodjára celebrált misét főtemplomunkban. Pünkösdkor a Szentlélek kegyelmét kérte a hívekre, most elsősorban a tanulóifjúság és tanítóik üdvéért, a sikeres tanévért könyörgött. Az érsek örömének adott hangot, amikor kifejtette, hogy Jászberényben a z e napon nyitott katolikus óvoda szárnyai alatt a gyermekeknek már egészen kicsi korban lehetőségük van megkapni azt a lelki mankót, mely segít megnyitni a szíveket Isten befogadására.

A liturgiát követően az ünneplők átvonultak a Nagyboldogasszony iskolába, ahol a növendékek, szülők és pedagógusok mellett városi, állami és egyházi elöljárók részvételével felavatták az új sportcsarnokot. Magyarország kormánya a TAO-os rendszer bevezetésével lehetővé tette a kiemelt sportágak létesítményfejlesztését, melynek eredménye a felavatott sportcsarnok.  A 2011-ben hatályba lépett sportpályázati támogatás megalapozta, hogy az Egri Főegyházmegye a Jászkürt Sportegyesülettel karöltve pályázatot nyújtson be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, a Jászberényi Utánpótlás Kosárlabda Csapat neveléséhez méltó helyszínéül szolgáló beruházáshoz. Az építkezés nagy részét helyi vállalkozók társasági adójából fedezték, fennmaradó részét az Egri Főegyházmegye biztosította. A tágas, modern tornacsarnok a mindennapos testnevelési órák lebonyolítása mellett alkalmas lesz kosárlabda és röplabda mérkőzések megrendezésére is, valamint itt talál otthonra a játékos sorverseny szakág.

A megjelenteket dr. Novák István atya, az intézmény főigazgatója köszöntötte. A továbbiakban az engesztelés, a hála és a könyörgés szavait intézte a földi és égi segítőknek, akik lehetővé tették a test épülésére szolgáló létesítmény megvalósulását.  Az igazgató úr köszönetet mondott a főegyházmegyének, a vállalkozóknak, a kosárlabda szövetségnek, a z építkezésen dolgozó munkásoknak, a pedagógus kollégáknak, szülőknek és természetesen köszönetet mondott az Úrnak, hogy kéréseik meghallgatásra, támogatásra találtak. Az atya engesztelést kért az építkezés folyamán elkövetetett türelmetlenségekért, a vitákért, majd végezetül hálát adott Istennek és a beruházást támogatóknak a segítségért. Dr. Novák István egy tréfával zárta beszédét, majd hozzátette, reméli, hogy az iskolában a Jóisten segítségével olyan egységet alkot az ép test, lélek és a szellem, mint a tökéletesen megalkotott épületekben a mész, a homok és a cement.

1636_4p_gyerekek

A műsort a 12. a osztály dalos előadása színesítette, majd Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár lépett a mikrofon elé. Beszédében utalt rá, hogy olimpikonjaink sikeréhez is szükség van a sportoláshoz megfelelő körülményekre. A támogató családi, nevelői háttérre, a segítő intézményrendszerre. „Büszke vagyok rá, hogy a kormány nevében részt vehetek egy olyan csarnok átadásán, mely a katolikus egyház égisze alatt jött létre és a versenysport mellett a közösségi sport létét szolgálja.”

Dr. Kozma György, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára beszédében kiemelte a mai csarnokavató egy fantasztikus csapatmunka eredményeként jöhetett létre. Szükséges volt hozzá a vállalkozók felajánlása, a támogató önkormányzat, a fenntartó egyház, a kormány sportot támogató programja, az itt dolgozó pedagógusok, a szülői közösség és nem utolsó sorban a gyerekek, akik majd a jövő egészséges nemzetét alkotják.

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók országos Szövetségének elnöke, Szolnok polgármestere hangsúlyozta, hogy a Szolnok – Jászberény közötti vetélkedések ellenére a megyének közösen kell dolgoznia azért, hogy az ország közepén példamutató gazdasági sikereket elérje. Aláhúzta továbbá, hogy a csarnok építéséhez nem volt elegendő az a több mint másfél milliárd forint, amiből létrejöhetett, de mellé szükségeltetett az akarat, a szellemi erő, ami itt mind egymásra talált.

Dr. Dobos Róbert járási hivatalvezető dr. Kállay Mária kormánymegbízott jókívánságait tolmácsolta. Hozzátette a mai napon különösen kiemelt fontosságú eseményt ünneplünk, hiszen az oktatás az a terület, ahol lehetőségünk van értékteremtésre.

Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője beszédében kifejtette, hogy számunkra a mai nap legértékesebb üzenete az, amit Novák atya évtizedeken keresztül Jászberényben tanúsít. Itt nem csak misézik, gyóntat, keresztel és temet, de egy katolikus iskolavárost teremtett, ahol immár az óvodától a diplomaszerzésig lehetőségük van a gyerekeknek a katolikus hitélet szerint tanulni. Ahol minden nap megtapasztalhatják, hogy jó egyházi intézménybe járni. A képviselő köszönetet mondott a vállalkozóknak és az önkormányzatnak is a támogatásért, ami az egész Jászság javát szolgálja. Végezetül kiemelten megköszönte érsek atya töretlen odafigyelést régiónkra.

A városban példaértékű az egyház, az iskolák és a település jó kapcsolata. Ezt prezentálja az iskola impozáns homlokzatának megújítása, mely az önkormányzat finanszírozásával valósulhatott meg. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere örömének adott hangot, hogy a tanévnyitó napjára két oktatási intézménnyel – egy új katolikus óvodával és egy gyönyörű sportcsarnokkal – gazdagodhatott városunk. Mindkét avató magában hordozza a közösségi összefogás eredményét. „Az, hogy a megfogalmazott célok tettekké váljanak, csak rajtunk múlik”- fogalmazott a polgármester.

Az ünnep alkalmából köszöntőt mondtak Vechta testvérváros püspöki hivatalának nevében és a német szövetségi iskolák nevében vendégül látott képviselők.

A köszöntők sorát dr. Ternyák Csaba egri érsek beszéde zárta. Az Isten teremtette ember test, lélek és szellem egysége, ezért mindhárom pallérozására szükségünk van. Isten dicsérjük a lelkünkkel a templomban, szellemünkkel az oktatási intézményben, testünkkel a tornateremben. A testünkkel is tudjuk Istent dicsérni. Mivel a testünk lelkünk és szellemünk foglalata, annak sport által végzett hódolata igazi hódolat lehet az Istennek. „Azt kívánom a Jászberényieknek, ne féljenek attól, hogy a test, szellem és lélek egységében dicsérjék az Urat!”

A következőkben érsek atya főegyházmegyei kitüntetéseket adományozott a projektben kiemelten szereplő vállalkozóknak, magánszemélyeknek. Főegyházmegyében végzett szolgálatkész áldozatos munkájáéért és kiemelten a Jászberényben végzett nevelési intézményünk katolikus jellegének erősítéséért végzett tevékenysége elismeréseként tiszteletbeli kanonokká nevezte ki dr. Novák István atyát.

A csarnokot dr. Ternyák Csaba szentelte fel test és lélek épülésére, egyensúlyára, majd a nemzeti szín szalag átvágásával történt meg az avató ceremónia záró momentuma.

IMG_3950

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?