Nagyasszonyunk ünnepén

Vasárnap délelőtt tíz órakor a főtemplom legnagyobb ünnepére, a Nagyboldogasszony búcsúra hívtak a harangok.

Teljesen megtöltötték a padsorokat az ünnepre érkező hívek, hogy Kiss Csaba jászárokszállási esperes vezetésével Szűz Mária kegyelmét kérjék. „Barátként jöttem ide, a jászok fővárosába, gyermekként is sokat és szívesen jártam itt Mátyás atya vendégeként” – emelte ki szentbeszéde nyitányaként az atya. A jászok hite sokat ér az egyházmegyében, példát mutat magyarságból, hazaszeretetből, katolicizmusból. A búcsú jó alkalom arra, hogy megerősödjünk hitünkben, közelebb kerüljünk Krisztus kijelölt útjához. „Azért vagyok itt, hogy megerősítsem a jászberényieket, a jászokat, van mire büszkének lennünk” – mondta az esperes. A továbbiakban a jászok és Mária kapcsolatáról beszélt. Mária segítségével integrálódtak őseink a magyarságba. Tiszteletük jeléül templomot emeltek a nevével, melyet Nagyboldogasszony névre szenteltek. Az asszony kifejezés különös jelentéssel bír mind a Bibliában, mind a magyarság számára, hiszen Krisztus kétszer is asszonynak nevezi édesanyját, a magyarok pedig királynéjukat tisztelik meg ezzel a címmel.

Mária az, akinek bűntelen élete a feltámadás reményét juttatja eszünkbe. Kérjük bizalommal kegyelmét, éljünk úgy mint ő, nyitott lélekkel Istenbe kapaszkodva! – tanácsolta Kiss Csaba.

A liturgia zárásaképp Szántó József apát szintén imába foglalta Mária nevét, könyörgött értünk, a hazáért. Végezetül köszönetét fejezte ki paptársának a mise celebrálásáért, majd a tradíció szerinti körmenetre szólította a híveket. A szentmise szokás szerint a himnuszok énekével ért véget.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?