Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel bővül a közszolgáltatás

A hulladékszállítási közszolgáltatás 2016 augusztusától a heti rendszeres vegyes háztartási és a kéthetente végzett zöldhulladék szállításon felül havi egy alkalommal a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel bővül. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele a lakossági ügyfeleink részére díjmentes, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjban változás nem történik.

A Jászberény Városi Önkormányzattal kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján 2016 évben továbbra is a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék gyűjtését Jászberény város közigazgatási területén.

A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés menete:

 • Kérjük, hogy a zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
 • Üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok
 • Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolószerek)
 • Fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
 • papír hulladék: újságpapír, prospektus, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobozai, irodai papírok, géppapír, füzetek, könyvek,
 • fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a műanyag palackokat, flakonokat (kupakkal visszatekerve), többrétegű csomagolószereket, fém italos dobozokat, laposra gyűrve, taposva, rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)

Kérjük, hogy a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé, kizárólag összehajtva és kötegelve helyezzék ki, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Zsákok gyűjtésének módja:

Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hulladékokat a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt napon reggel 7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!

Amennyiben a zsákban háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákok kihelyezésének időpontja Jászberény Város közigazgatási területén havonta egyszer az alább közölt időpont és utcajegyzék szerint történhet. (Az utcajegyzék a társaság honlapján is megtalálható)

A gyűjtőszigetek rendeltetésszerű használata

Társaságunk Jászberény területén a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mellett, továbbra is működteti a szelektív gyűjtőszigeteket a lakosság részére. A gyűjtőszigetek szerves részét képezik a szelektív hulladékgyűjtésnek. A szelektív gyűjtőszigeteken napszaktól függetlenül van lehetőségük a szelektálható hulladékok elhelyezésére a megfelelő gyűjtőedényekben. A gyűjtőedények általában áruházak, lakótelepek, útkereszteződések környezetében találhatóak, hogy mindenki számára könnyen megközelíthetőek legyenek.

A gyűjtőszigeten történő szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezése során követnünk kell az adott edényzeten feltüntetett utasításokat.

Papír:

 • Bedobható: újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz, italosdoboz (tetrapak).
 • Tanácsok: A dobozokat hajtsuk össze, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, így minél több papírhulladék férjen a tartályba!
 • Higiéniás okokból ne dobjuk bele az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat, stb.

Műanyag:

 • Bedobható: ásványvizes PET palack, kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (samponos, habfürdős, stb.), háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.).
 • Tanácsok: A tejes, joghurtos poharakat öblítsük ki bedobás előtt!
 • Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nylonharisnya).

Üveg:

 • Bedobható: a tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált színes és színezetlen üvegek – befőttes, parfümös üvegek, stb.
 • Tanácsok: Az üveget el kell mosni és el kell távolítani a fémkupakot.
 • Ne dobjunk bele tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet.

Fémhulladék:

 • Bedobható: a fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves, stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszközök, stb.).
 • Tanácsok: A kutya- és macskaeledeles dobozokat csak elmosva dobjuk be!
 • Ne dobjunk bele nem csomagolási fémhulladékot, barkácsolásból megmaradt hulladék fémdarabot!

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?