Alázat, istenhit és emberi élet

Nyolcszáz éve szentelték fel Assisi Szent Ferenc templomocskáját Angyalos Boldogasszony tiszteletére. Az eredeti épület mintájára a jászberényi ferencesek is emeltek Porciunkula-kápolnát, melynek búcsúját augusztus első vasárnapján ünnepelték a hívek.

Az ünneplők népes tábora a Barátok templomának méltón feldíszített hűvösében gyűlt össze búcsúi szentmisére vasárnap tíz órára. A szentmisét dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja celebrálta, akit dr. Novák István plébános köszöntött. Kránitz atya emlékezetbe idézte a Porciunkula-kápolna létrejöttét és a „kicsiny osztályrész” jelentést hordozó templomocska fontosságát Assisi Szent Ferenc életében.

Éppen nyolcszáz esztendővel ezelőtt, imádsága közben itt jelent meg neki Jézus Krisztus és Szűz Mária. Bíztatták Ferencet, hogy kérjen kegyelmet, aki teljes búcsút kért azokra, akik meglátogatják a Szűzanyának szentelt kápolnát. A pápa engedélyezte Ferenc kérését és 1216 óta augusztus 2-án teljes búcsúért esedezhetnek és azt kaphatnak az aprócska kápolnában a hívek.

Talán nem véletlen, hogy nyolcszáz évvel később Ferenc pápát üdvözölhetjük a katolikus egyház élén, éppen az irgalmasság szent évében. Augusztus 4-én ő maga is meglátogatta a Porziunculát, amely az Angyalos-Boldogasszony bazilikában található, Assisiben.

Kránitz atya kiemelte, hogy nemcsak ünnepelni gyűltünk össze, hanem tanulni is. „Tanulni Szent Ferenctől alázatot, istenhitet és emberi életet.” Sajnos a mai világban az igazi vallásosság, az élet értelmének a felismerése háttérbe szorul. Ennek okai közt van a fogyasztói társadalom, a fesztivalizálódás és az értéktelen tartalmakat közvetítő média. „Magunkat csapnánk be, ha csak itt, a Földön szeretnénk boldogok lenni, hiszen itt csak néhány évtizedet élünk… Éppen az igaz erényeket nehéz elérni a mai világban, de nem lehetetlen. Ha a Szent Ferenci gondolatot megvalósítjuk, akkor boldogok leszünk.”

A ferences szerzetesek meghatározó ünnepén Kránitz atya arra buzdította a híveket, hogy bátran hozzanak áldozatot másokért, hiszen sokszorosan kapják azt vissza isteni kegyelem formájában. Felhívta a figyelmet arra, hogy Isten megbocsátja bűneinket, ezért mi is enyhüljünk meg az ellenünk vétkezőkkel szemben. „Ne feledjük, hogy Isten szeret minket és irgalmaz nekünk.” Megemlékezett jász őseinkről is, akiknek a hitét mi sem bizonyítja jobban a városban felépített templomok, kápolnák, szenteket ábrázoló szobrok és keresztek szép száma. Nem sajnáltak pénzt, időt és energiát, hogy méltó helyen imádkozhassanak és imádkozhassunk mi is, az utódaik.

A tartalmas szentbeszédet követően különösen szépen zengett a Hiszekegy. A szentáldozást követően egy házaspár fogadalmának megújításának is tanúi lehettünk. Az áldást Novák atya szolgáltatta ki a 25. házassági évfordulóját ünneplő párnak, majd az ünneplők serege búcsúi körmenetet tett. A jeles alkalomra kinyitott Porciunkula-kápolnánál imádkoztunk és a Szentlélek áldását vehettük, majd a Szatmári Zoltán jóvoltából felújított keresztnél imádkozhattunk, melyet Novák atya áldott meg. A két és félórás ceremónia a Barátok templomában, ünnepi áldással zárult.

A jászberényi Porciunkula-kápolnát 1949-ben építették az eredeti templomocska mására. Kovács Kamill ferences szerzetes sokat tett azért, hogy a kápolna felépülhessen, és ismét felvirágozzék a búcsújárás Angyalos Boldogasszony tiszteletére.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?