Ülésezett a testület

Június 23-án, csütörtökön 14 órakor tartotta soros ülését Jászapáti Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácstermében.

Az ülés Pádár Lászlóné kivételével, nyolc jelen lévő képviselővel határozatképesen vette kezdetét. A megjelenteket Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, majd beszámolójában a két ülés között történt eseményeket vette sorra. Emlékezetbe idézte többek között a tanévzárókat, az aratónapot, Kladiva Imre atya aranymiséjét és Jászszentandrás egykori polgármesterének, Banka Ferencnek temetését.

Tájékoztatójából megtudtuk, hogy a JVSE visszaveszi a labdarúgó szakosztályt, ahol hat utánpótláscsoportot készítenek fel a versenyekre. Egy bajnoksági szezon 5 millió forintba kerül, amelyet átcsoportosítással fedez az önkormányzat, hangsúlyozta Farkas Ferenc polgármester.

Ezt követően Jászapáti rendőrei közül jutalmazták azokat, akik kiemelkedően sokat tesznek a városért. A negyedévente kiosztott 25-25 ezer forint jutalmaz ezúttal Horváth Péter, Bólya György, Kovács Viktor és Antal Mónika Mercédesz, a Jászapáti Rendőrőrs munkatársai vehették át Farkas Ferenc polgármestertől. A kitüntetettekre Hamar Gábor r. alezredes tett javaslatot.

S mielőtt még a szavazásra tértek volna át a képviselők, a kérdések kerültek előtérbe. Birkás Ferenc felvetette a műfüves pálya egyre romló minőségének helyreállítását, de ezt az utóbbi időben tett öltöző- és palánkfelújítás nem teszi lehetővé, hallhattuk a polgármester válaszát. Hangsúlyozta, hogy igen fontos a felújított sportlétesítmények megőrzése, hiszen nem tudnak minden évben keretet biztosítani a helyreállításra.

Szabó Lajos a nyári étkeztetéssel és a strandrablással kapcsolatban érdeklődött. Farkas Ferenc válaszában elmondta, hogy személyesen vette szemügyre, nem kicsik az adagok, viszont szomorúan konstatálta, hogy kilencvenen nem mentek el ebédelni, holott igényelték azt.

A polgármester arról is tájékoztatást adott, hogy a kátyúzás ütemterv szerűen folytatódik a városban, nyertes pályázat esetén pedig még több utat szeretnének majd felújítani.

A döntések sorában a testület egyhangúlag elfogadta az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolóját a 2015/16-os nevelési évről, valamint a képviselő-testület második félévi munkatervéről szóló előterjesztést és a TRV Zrt. 2015. január 1-től Jászapáti településen nyújtott víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos beszámolóját is. Az előterjesztésben szereplő Dr. Szlovencsák Imre út 20. szám alatti ingatlan vételi ajánlatára a képviselő-testület nemet mondott, hiszen azt többek között végrehajtási jog terheli. Döntöttek arról is, hogy Jászapáti Városi Önkormányzata könyvvizsgálói feladatait a jövőben dr. Pecsenye Tibor látja el. Plusz napirendi pontként nyolc igennel szavazták meg az Alsó-Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetését, amit Jánoshida kezdeményezett.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?