A közös lélek számít

Péntek délután folkmisén gyűltek össze a moldvai és gyimesi csángók, illetve a vendégül látott külföldi együttesek.

A misét Szántó József apátplébános és fő esperes celebrálta a Nagyboldogasszony Római Katolikus Főtemplomban. A meghívott csoportok mellett a helyi hívők is eljöttek, benépesítve a templomot.

A mise kezdetén a résztvevők orgonával kísérve vonultak be népviseletek egyedi kavalkádjában, mégis, minden különbség ellenére egyfajta egységet sugározva. Az esperes úr külön köszöntötte a fesztivál résztvevőit, egyesével is megemlítve honnan érkeztek a jászok templomába. Kezdő szavaiban megemlékezett Lőrinc Györgyné Hodorog Luca csángó énekesről, emlékének ajánlva a misét.

Az istentiszteletet színesítette a különböző népek éneke, imádsága, habár olykor a csoportot csak néhány szólista képviselte. A csángók hangja mellett felcsendült a jászsági hagyományőrzők éneke, valamint a Grúziát, Bosznia-Hercegovinát és Ukrajnát képviselők hangja is. Különleges volt a törökök éneke, amit dervis, azaz egyfajta körtánc kísért.

A folkmise szívet melengetően szép volt, a külföldi csoportok számára épp úgy, mint a mélyen hívő csángók vagy berényi csoportok és templomba járók számára, bizonyítva, hogy nem a közös nyelv, hanem a közös gondolat, a közös lélek számít.

Szűcs Alexandra

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?