Testületi ülés forróságban

Július 13-án, szerdán tartotta Jászberény Városi Önkormányzata soros testületi ülését a városházán. A testületi ülésen tizennégy képviselő volt jelen.

A két ülés között történt tájékoztatók során Gedei József kérdezte a polgármestert az Electrolux Kft-nél történt látogatásról, valamit Bobák Zsolt javasolta a free wi-fi kiépítését a városközpontban. Szabó Tamás elmondta, hogy a gyárban az országos helyzethez hasonlóan munkaerő-hiánnyal küzdenek, mely helyzet megoldásában a város igyekszik a vállalattal együttműködni. Kérdésre válaszolva azt is hozzátette az egykori irodaépületet hamarosan lebontják. A polgármester tájékoztatott, hogy Jászberény egyetemvárosi rangra emelkedett, ezért javasolta, gesztus jelleggel helyezzünk ki egyetemvárosi táblát a településtáblák mellé. A városközpontban a csángó fesztivál idején próbaüzem jelleggel elindul a szabad wi-fi szolgáltatás – ismertette Tóth József, a Jászkerület Kft. vezetője a testülettel. Terv szerint a jövőben web-kamerák is társulnak a három szabad internetszolgáltató szolgáltató ponthoz. Gedei József a strand fejlesztéséről és nyitvatartási rendjéről kért tájékoztatást. Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Lehel strand nagymedencéjében szükséges javításokat végeztek, ezért késett a szezonnyitás. Az uszoda légcserélő berendezését hamarosan kiépítik, ez idő alatt zárva lesz a fedett medence.

1629_2p_tuzolto

A tájékoztatókban ezúttal városunk demográfiai helyzetéről valamint testvérvárosi kapcsolatainkra vonatkozó írásos beszámolókról szavaztak a városatyák. A demográfiai mutatókhoz kapcsolódóan Szabó Tamás elmondta, hogy mintegy tíz százalékos népességnövekedésre lenne szüksége a városnak, melyet szakértők bevonásával kidolgozott stratégiai tervek alapján próbálnak megvalósítani. Szatmári Antalné alpolgármester hozzáfűzte, az önkormányzat egészségügyi, sport, kulturális és különböző szociális intézkedésekkel, településfejlesztéssel jelenleg is sokat tesz egy élhetőbb, vonzóbb város kialakításáért. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a közelmúltban együttműködési szerződést kötött alá Jászberény és az oszét Vlagyikavkaz város delegációja. Felhívta a képviselők figyelmét az aktívabb testvérvárosi kapcsolatok ápolására, a rendezvényeken való megjelenésre.

Jászberény Városi Önkormányzat Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről Tóth Mónika, intézményvezető, míg Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről Beszteri Éva, intézményvezető nyújtott be írásos beszámolót. A gondos munkákat, részletesen kidolgozott anyagokat Nagy András méltatta hozzászólásában. A beszámolókat a testület egyhangúan elfogadta.
Az előterjesztések sorát önkormányzati rendelet módosításával nyitották a Fehértói út 26 szám alatt található ingatlanra, illetve 0330/30, 0330/167 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására vonatkozólag. Alvári Csaba főépítész kérdésre válaszolva elmondta, hogy a belterületbe vont terület gazdasági övezet szomszédságában van, így hasonló célú felhasználása engedélyezett. Lehetőség van fejlesztésre, illetve új beruházásra is, de egy 25 méter szélességű zöld felület mindenképp elválasztja majd a lakóövezettől a telket.

A képviselők 14 igennel szavaztak a Tanyafejlesztési program keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalásáról. A pályázat révén lehetőség nyílhat tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, valamint tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére, tanyasi közösségi ház kialakítására, esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyasi lakosok számára, mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére.

Házi gyermekorvosi körzet helyettesítés ellátásáról is szavaztak a városatyák. Dr. Takács Edit nyugdíjba vonul, ezért az I. számú  gyermekorvosi körzet praxisjogát eladja a doktornő. Amennyiben a praxisjog értékesítésére 2016. szep­tember hó 30. napjáig nem kerül sor, akkor e körzet üres körzetté válik, 2016. október hó 1. napjától a körzethez tartozó gyermekek ellátásáról a Jászberény Városi Önkormányzatnak kell gondoskodnia szakképzett gyermekorvossal, területi ellátási kötelezettséggel helyettesítésre kötendő ellátási szerződés útján. Jelenleg az V. számú házi gyermekorvosi körzet már üres körzet, melynek esetleges megszüntetése és a körzethez tartozó utcáknak a szolgáltatók közötti felosztása kérdésében a házi gyermekorvosok azt javasolták, hogy maradjon a helyettesítésben történő ellátás, így a képviselő-testület hozzájárult, hogy a jelenleg üres V. számú házi gyermekorvosi körzetben 2016. február hó 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb 2017. január hó 31. napjáig terjedő határozott időre Dr. Ragó Edit és Dr. Szőnyi József házi gyermekorvosok – mint állandó helyettesek – személyesen lássák el a házi gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat.

A Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatásáról is egybehangzó igennel szavaztak a képviselők. Az önkormányzat a TAO-s rendszer adta lehetőségeket kihasználva a vízilabda sportágat kiszolgáló létesítmények fejlesztését tervezi. A JSE Vízilabda Szakosztálya a monori Kölyök Póló Suli Egyesülettel szövetkezve tudja igénybe venni a támogatási rendszert. Az egyesület sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó pályázatot nyújtott be. Pozitív elbírálás esetén a városi strandon időszakos fedett versenymedence épülhet. A Lehel Strand és Sportuszodában a fedett medence versenymedencévé történő alakítása, az ötven és huszonöt méteres  medencék gépészeti felújítása, a kinti medence ideiglenes fedése, öltőzők építése, felújítása. A pályázat közel 800 millió forintnyi beruházást jelent mintegy 250 millió forint önerővel, amely öt év alatt valósulhat meg.

Szavaztak a képviselők az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényeihez történő csatlakozásról is.

A Jász Múzeum szakmai létszámának bővítését 14 igennel fogadták el a városatyák. Dr. Bathó Edit szóbeli kiegészítésben hozzáfűzte az intézmény saját régész szakember alkalmazásával megtarthatja a helyben előkerült leleteket.

A testület szintén egyhangúan támogatta a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatásáráról szóló előterjesztést. Az alapítvány a jászberényi nyugdíjas tűzoltó labdarúgó csapat  XXI. „Tűzkakas” Országos Tűzoltó Strandlabdarúgó Bajnokságon történő részvételéhez kér anyagi hozzájárulást. A Humán Erőforrás Bizottság 50 ezer forinttal kívánja támogatni a csapatot.

Szabó Tamás szünet elrendelését követően módosító javaslatot tett közzé az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatása előterjesztéshez. Első körben a támogatások köréről, a második szavazáskor a város új turisztikai honlapjának 3 millió forint támogatásáról szavaztak többségi igennel a képviselők. A honlappal kapcsolatban a megjelentek tisztázták a félreértéseket. Szabó Tamás elmondta, hogy a most készülő városi honlap elsősorban a turizmus felől közelíti meg a város megismerését. Terv szerint, minden, a városra vonatkozó információ megtalálható majd a modern internetes felületen. Linkeken keresztül lehetőséget ad a további tematikus navigációra.

A hozzászólások, kérdések félórájában a polgármester bemutatta az egyetemvárosi oklevelet. Gedei képviselő többek között az elkerülő útról kérdezett. Szabó Tamás elmondta, hogy folyamatosan, mindenféle csatornán szinten tartják a kormánynál a kérdést, de még nem érkezett konkrét válasz. Balogh Béla kérdezett a JSE szakosztályvezetőjének lemondásáról. A polgármester elmondta, hogy a lemondás Pomázi Gábor szuverén döntése. Bobák Zsolt a Puskin sétányon készülő járdaszakaszról kérdezett. Baranyi László, a körzet képviselője elmondta, hogy az utca másik oldalán még nem szükséges felújítani a járdát, azért hagyták abba a munkálatokat, nem pénzhiány okán. Budai Lóránt a BerényCafé honlap szüneteltetésének okáról kérdezett. Időhiány miatt már nem volt lehetőség a válaszadásra, de ezúton is tájékoztatjuk a képviselőt és a tisztelt olvasókat, hogy honlapunk műszaki okokból kényszerül szünetre, a hiba elhárításán dolgoznak a szakemberek.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?