Gyermekáldás és liliomszentelés

Június 13-án, hétfőn, a hagyomány szerint a Barátok temploma előtti téren tartották meg a Szent Antal tiszteletére rendezett szentmisét, gyermekáldással és liliomszenteléssel.

A szabadtéren tartott misére rengeteg hívő gyűlt össze, minden generáció képviseltette magát, és hozott magával egy-egy szál liliomot. A misét dr. Novák István főigazgató plébános celebrálta, Taczman András állandó diakónus, Sisa Menyhért kántor és a ministránsok közreműködésével, akik Szent Antal életéhez kapcsolódó jeleneteket olvastak fel.

„Június 13-án, a Barátok templomához kötődően mindig összegyűlünk Páduai Szent Antal tiszteletére, akinek életéhez sok szép esemény kapcsolódik. Ilyenkor megáldjuk, megszenteljük a virágokat és a kisgyermekeket, akik a maguk lelki tisztaságával mindannyiunk számára példát tudnak adni.” – hangzottak a misét nyitó szavak.

Páduai Szent Antalt, a „csodatevőt”, IX. Gergely pápa avatta szenté a halála után egy évvel. Június 13-án, neve napján, a szokás szerint a ferences templomok szentmisét tartanak tiszteletére, amely során megáldják a gyermekeket. Ez a hagyomány a szent legendájához köthető, melyben Szent Antal egyik karjában a kis Jézust tartja, míg másikban egy liliomszálat, ami a gyermeki tisztaság és ártatlanság jelképe.

A szentmisén lehetőség volt adakozásra az egyházközség számára, és a felnőttek áldozására is. A mise végén a köszönetnyilvánítás mellett, elhangzott egy program ajánlás is: vasárnap este 7 órakor ifj. Virágh András Gábor orgonaművész koncertjére látogathatnak el az érdeklődök, ezzel is támogatva az orgona felújítását. A misét követően a megjelenteket étellel és itallal vendégelték meg az agapé keretein belül.