Erdélyben jártunk

Kányádi Sándor szavaival indult 25 hetedik osztályos tanuló négy nevelő kíséretében május 9-én öt napra Erdélybe a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából a Határtalanul! tanulmányi kirándulás keretében.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 922 000 forint támogatást nyert az iskola, ami az autóbusz és a szállás költségét fedezte.
Tanulmányi kirándulásunk célja volt az iskolai tananyag elmélyítése, bővítése, új ismeretek, tapasztalatok szerzése a különféle tantárgyakhoz kapcsolódóan. Két kiemelt téma köré csoportosítottuk a látnivalókat: az 1848/49-es szabadságharc és a Hunyadiak.
Ennek megfelelően Nagyváradon megnéztük Szacsvay Imre szobrát, kiselőadást hallgattunk a forradalomról, de betekintettünk az Ady-emlékekbe és látogatást tettünk az Ady Líceumban is. A város alapítója Szent László, megnéztük a székesegyházban a csatabárdját.

Csucsa kapcsán említést tettünk a szabadságharcról, mert Bem a székelyek segítségével itt állította meg a császáriakat. Kolozsvár főterén a nevezetességek megtekintése után, az óvárban megnéztük Mátyás szülőházát, felelevenítettük az iskolában tanultakat. Említést tettünk a 12 pontról, kiemelve az Uniót, hisz Kolozsvárt mondták ki Erdély és Magyarország egyesülését.
A második nap testvérvárosunk, Marossárpatak általános iskolájának hetedikeseivel, valamint nevelőivel közösen indultunk kirándulni. A következő két napon idősebb Farkas Ernő tanár bácsi tájékoztatott bennünket a látnivalókról, történelmi, irodalmi kötődésekről. Verseket, prózarészleteket olvasott fel. Segesváron a vár területét jártuk be ismertető alapján. Fehéregyházán a helyi tárlatvezetőtől sok új, hasznos ismeretet szereztünk Petőfiről, az ott zajlott csatáról. A terepasztal segítségével jobban el tudtuk képzelni a korabeli eseményeket. Megkoszorúztuk az emlékművet is.

Farkaslakán a nyolcadik osztályban tanulandó Tamási Áron emlékművét és sírját tekintettük meg. Itt szintén verseket olvastunk, hallgattunk. Korondon Józsa János bácsi fazekas műhelyébe nyerünk betekintést. Az idős mester megismertetett a fazekassággal. Este a marossárpataki iskolásokkal jobban megismerkedtünk. Átadtuk a magunkkal vitt ajándékokat, növényeket. Ez utóbbiak közül a mályvafát el is ültettük a bejárathoz. Mindkét iskola bemutatta a videós anyagát, egy-egy lány székely ill. jász ruhába öltözött és megbeszéltük a viseletet.

.Harmadik nap (miután felvettük a sárpatakiakat) Wass Albert emlékekkel ismerkedtünk Marosvécsen. Látogatást tettünk a Kemény-kastélyban, megnéztük a Helikon-asztalt, a Kemény család sírjait.
Tovább haladva gyönyörködtünk Erdély természeti látnivalóiban: Gyilkos-tó, Békás-szoros, Szováta. Mivel a sóvidék területén jártunk, a kémiából tanult ismereteket is hasznosítottuk, vízmintákat gyűjtöttünk, túráztunk. Nehéz szívvel váltunk el a marossárpataki diákoktól, mert jól összebarátkoztunk. Meghívtuk őket és nevelőiket Jászapátira.

Negyedik nap Marosvásárhelyen a két Bólyaihoz kapcsolódva megnéztünk a Bolyai Líceumot, a Líceum előtti szobrot, a vár területét és a Kultúrpalotát. Tordán a Petőfi emléktábla kapcsán visszatértünk a választott témánkhoz, itt látta utoljára feleségét és kisfiát a költő. A katolikus templomba betérve a vallásszabadságról tettünk említést. A Fejedelmek háza előtt az Erdélyi fejedelemségről tanultakat ismételtük át.
Megtapasztaltuk a Tordai sóbánya egészséges levegőjét, miközben idegenvezetői ismertetést hallgattunk. A 13 emeletet gyalog tettük meg, sőt még a barlang-tóhoz is lementünk. Visszafelé már lifttel próbálkoztunk. A Tordai-hasadékban túrázva Szent Lászlóról és a hatodik osztályban tanult mondákról hallgattunk kiselőadást. Itt sziklamászókkal is találkoztunk, megnéztük a mászás folyamatát, megtapsoltuk az ügyességüket.
Estére értünk Torockóra. Vacsora után sétáltunk a településen, mivel még világos volt a Székely-kőig túráztunk.

Ötödik nap Nagyenyeden a várban Jókai kisregényéből A nagyenyedi két fűzfából készült saját forgatókönyv alapján előadtuk a történetet. Meglátogattuk a felújítás alatt álló Bethlen Kollégiumot, az udvaron lévő szobrokat, emléktáblákat.
A hatodik osztályos történelmi tanulmányokhoz kapcsolódva Bethlen Gábor fejedelemi udvarának helyszínét, Gyulafehérváron a felújított vár területét jártuk be. A Püspöki Székesegyházban pedig a magyar történelem nagy alakjainak szarkofágját tekintettük meg (Hunyadi János, Hunyadi László stb.). Emlékszalagokat kötöttünk a sírokra.

Vajdahunyadváron a Hunyadi család történetéről, a Hunyadiak címeréről és mondáiról hallgattunk ismertetést.
Déván nagy élményt jelentett a felvonó. Nem kellett gyalogolnunk, hanem felvittek bennünket. A vár romjainál a Kőműves Kelemenné című balladát olvastuk fel. Ez nem volt nehéz, mert hatodik osztályban már tanultuk. Hosszú buszozás után esőben érkeztünk Aradra a vesztőhelyre. Koszorút helyeztünk el az emlékműnél.
Eléggé fáradtan, de szép élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.

Jászapáti AMI
hetedikes tanulói