Átalakult a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás

Jogszabályi változások eredményeként Jászapátin Család- és Gyermekjóléti Központ került kialakításra 2016. január 1-től, melynek ellátási területe kiterjed a járás egész lakosságára.

A nagymérvű átalakítás révén kétszintűvé vált a feladatellátás, a településeken továbbra is működnek család- és gyermekjóléti szolgálatok, és a járásszékhelyeken család- és gyermekjóléti központok.

A településeken működő család és gyermekjóléti szolgálat feladatai az információnyújtás, általános tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, kríziskezelés, szociális segítő munka, családgondozás, prevenciós szolgáltatások, szabadidős programok szervezése, valamint települési jelzőrendszer működtetése.

A városunkban működő Család- és Gyermekjóléti Központ feladata összetettebb, egyrészt ellátjuk a városban a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, valamint a központ speciális szolgáltatásait is biztosítjuk. Koordináljuk a településeken működő észlelő és jelzőrendszert, összehangoljuk a gyermekvédelmi rendszerben szereplők munkáját.

További speciális feladatai a járás teljes közigazgatási területén a család és gyermekjóléti központnak, és szakmai támogatást is nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

2016. április 1-től Jászapátin is elérhető a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat. Célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg, a készenlétben lévő munkatárs segítséget nyújt, vagy segítséget mozgósít a Jászság területén élő gyermekeket érintő krízishelyzetekben.

A készenléti szolgálat elérhetősége: Minden hónap 1–15. napjáig: +36-70/327-2773, a hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig: +36-30/374-1308

Megtalálnak bennünket Jászapátin személyesen a Kossuth Lajos u. 27. szám alatt ügyfélfogadási időben: hétfőn, kedden és pénteken 8–12 óráig, csütörtökön 8-12 és 13-16 óráig. Telefonos elérhetőségünk: +36-30/374-1308.

Nagypálné Berki Zsuzsanna
központ vezető