Elismerés a könyvtárosnak

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség „Könyvtárügyért” díját május 18-án vehette át dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, a Színház- és Filmművészeti Egyetem jelenlegi – főiskolánk egykori – könyvtárvezetője, a magyar könyvtárügyben és a szövetség munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelés-könyvtár szakának elvégzése után a Hűtőgépgyár Szakszervezeti Könyvtárában vezetőként és üzemi népművelőként kezdte pályáját. Örömmel emlékszik vissza azokra az évekre, amikor még aktív klubélet folyt az étterem mögötti helyiségben és koncerteket szerveztek. Egykori lehelesként a Lehel Harsona diákújságot szerkesztette és a Hűtőgép üzemi lapban is rendszeresen jelentek meg írásai. Második diplomáját 1978-ban vehette át a Kossuth Lajos Tudományegyetem népművelés szakán.

Az újonnan épült Munkás- és Ifjúsági Ház első igazgatója volt, ahol elmondása szerint pezsgett a közösségi élet. Számos klub és szakkör alakult azokban az években, melyek ma is működnek.
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán 1989-től dolgozott könyvtárigazgatóként. Vezetési feladatainak ellátása mellett 23 évig oktatott is. Részt vett különböző szakos hallgatók könyvtárhasználati ismereteinek és az információkereső technikák elsajátításának oktatásában, a Záróvizsga Bizottságok munkájában, szakdolgozatok opponálásában, témavezetőként segítette a szakdolgozatok elkészítését. „A szakmaiságon túl igyekeztem jó emberi kapcsolatokat kialakítania hallgatókkal, sokan kerestek meg tanórákon kívül is… és még ma is gyakran kikérik a véleményemet.”

Ismereteit folyamatosan bővítette, többek között az ELTE könyvtár szakán 2003-ban végzett kitüntetéses oklevéllel, 2011-ben pedig a Könyvtári Intézet német szaknyelvi tanfolyamát végezte el. Számos tanulmányúton vehetett részt, többnyire nyugat és közép európai egyetemi könyvtárakban gyűjtött tapasztalatokat, de orosz, osztrák, angol, német és lengyel nemzeti könyvtárak szolgáltatásaiba is betekinthetett.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetségben alapító tag volt az általa vezetett főiskolai könyvtár. 2008 és 2011 között a Felügyelő Bizottság tagja, majd 2011 és 2015 között elnöke volt. Az intézmény Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatát tíz évig vezette az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával.

2007-től vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárát. Az elektronikus adatbázis kiépítésével párhuzamosan számos új szolgáltatást vezetett be, és a könyvtári honlap arculatának kialakítása is az irányításával jött létre.
Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna örömmel fogadta a szakmai elismerést és külön kiemelte a jó kollektívát, akikkel az évek során együtt dolgozhatott. „Ebben a kitüntetésben benne van valamennyi volt és jelenlegi kolléga munkája is. Jó érzéssel gondolok az elmúlt negyven évre.”