A zene hídja összeköt

Harminc éve annak, hogy az égi kórusok elé lépett városunk szülötte Darázs Árpád karnagy. Halálának évfordulója alkalmából, 25-én, szerdán délután a Déryné Rendezvényházban nem csak hazai tisztelői, de amerikai tanítványai is megemlékeztek a kiváló dirigensről.

Darázs Árpád Jászberényben született, középiskolai tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte, ahol felfigyeltek tehetségére. A Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskolán egyházzenei karnagy és pedagógusi diplomát szerzett. Tanított a Jászberényi Tanítóképzőben, közben kórust alapított a városban. Később Budapestre költözött, ahol többek között a Magyar Rádió és Televízió Énekkarát irányította. 1956-ban családjával Amerikába költözött. 1966-tól húsz éven át a columbiai Dél-Karolina Egyetem professzora. Az intézmény hangversenykórusával számos hazai és nemzetközi sikert ért el. Emlékét az egyetem ma is elismeréssel és szeretettel őrzi.
A szerdai ünnepségre amerikai tanítványai látogattak el, akik öt állam tizennégy városában kamatoztatják a professzortól elnyert tudásukat. Muzikalitásukról megbizonyosodhattunk a rendezvény alkalmával, melyet a magyar és az amerikai himnusz énekkari előadása nyitott.

2016-05-25_00029.jpg

A vendégeket dr. Magyar Levente köszöntötte, akinek polgármesterként meghatározó szerepe volt Darázs Árpád részére posztumusz díszpolgári cím adományozásában. Megköszönte a befogadó ország jelenlévő polgárainak, hogy annak idején lehetővé tették hazánk fiának a művészi kiteljesedést. „A művésznek nem csak ihlet kell, de szabadság is. Hely ahol ki tudja teljesíteni a benne lévő energiákat.” Az Államokban megtalált új haza, a befogadók szeretete és elfogadása adott neki erőt, töltötte el új energiákkal és lendítette tovább Darázs Árpádot. Általuk sikerült továbbadni azt a Kodály-módszert, mely az Egyesült Államok zenetanításában meghatározó jelentőségű. Magyar Levente köszönetet mondott a látogatóknak, amiért kifejezik szeretetüket és külön kiemelte Kiss Henrietta zenetörténész munkáját a szervezésben való közreműködésért.

„Jó napot édes barátaim!” – üdvözölte Darázs Árpád kedvenc köszönésével az egybegyűlteket Sheryl McCarthney, a professzor egykori tanítványa. A kórustag hangsúlyozta, hogy mesterüknek köszönhetik azt, hogy a tanítványok zenei családdá kovácsolódtak össze. A professzor tehetsége ösztönzőleg hatott a diákokra. „Jászberény egy csodás embert adott nekünk. Sose feledjük azt a varázst, amit rajta keresztül adott a város. Darázs Árpád köteléket hozott létre, mely örökre összekapcsolja Dél-Karolina Egyetemét és Jászberény polgárait.”

A kórustagok keretbe foglalt emléklapot adományoztak a két ország közötti kapcsolatok tiszteltére dr. Magyar Levente egykori polgármesternek, aki az ajándékot átnyújtotta Nagy András önkormányzati képviselőnek, a kulturális bizottság elnökének.
Az ünnep apropóján ízelítőt kaptunk az egyetem kórusának repertoárjából. Elhangzott a Carolina in the morning című könnyed mű, majd a Deep River népszerű afro-amerikai dal. A Dél-Karolina Egyetem 200 éves centenáriumán Darázs Árpád 800 énekesnek és 75 muzsikusnak dirigálta azt a hazafias jellegű dalt, mely ez alkalomból is felcsendült. Ez a monumentális hangverseny volt a karnagy utolsó munkája két hónappal halála előtt.
Pető Ferenc a Jászsági évkönyv sorozatban már többször publikált városunk jeles szülöttéről. Elmesélte az anyaggyűjtés hosszú évekre visszatekintő folyamatát, melyben hathatós segítséget nyújtott Kiss Henrietta, a Darázs hagyaték kezelője. A zenetörténész az amerikai egyetemmel történő kapcsolattartásban, a látogatás megszervezésében is elengedhetetlen szerepet játszott.

A hazai kórusélet is tisztelettel emlékezik Darázs Árpádra. A karnagy zenei örökösei a Palotásy János Vegyeskar tagjai, akik Bakki Katalin vezényletével népdalcsokorral és Erkel-művekkel örvendeztették meg a közönséget.
Az emlékezők az ünnepséget követően megkoszorúzták az egykori alma mater falán elhelyezett emléktáblát, majd átvonultak a Korcsolya utcai szülőházhoz, ahol szintén elhelyezték a tisztelet virágait.