A homoki búcsú a szívekhez szólt

Szentháromság ünnepe a történelmi nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak meg. Május 22-én volt ez az ünnep, Szentháromság vasárnapja, amikor – a városunktól nem messze lévő – Homokon, az ottani kápolna hagyományos búcsúján sokan részt vettek.

Igen, ez az esemény a hagyományokhoz tartozik, hiszen évente megrendezik. Az egykori homoki tanyavidéken élők, onnan elszármazottak és más érdeklődők ellátogatnak ekkor a szépen felújított templomba és közösen részt vesznek a misén, hálát adnak az úrnak jóságáért.

A vasárnapi remek időjárás is bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy többeket kicsalogasson erre a szabadtéri rendezvényre, amely délelőtt 11 órakor szentmisével vette kezdetét a templom mellett, a fák között, szép zöld övezetben. A jászberényi nagyboldogasszony főplébániától reggel gyalogosan is elindult a hívek egy csoportja Beniczky Béla kántor vezetésével. Ők zarándoklatként tették meg a homoki templomhoz vezető utat.
Az ünnepi misét Szántó József apátplébános celebrálta a jelenlévőknek.

2016-05-22_00015.jpg

„Azzal a feladattal jöttem ma, hogy a szívekhez szóljak. Nyissuk ki szívünk zárait, mindent hagyjunk küszöbön kívül, ami nyomaszt, ami teher, hogy Isten kegyelme előtt megnyíló lélekkel ünnepeljünk.” – kezdte gondolatait Szántó József, aki azzal folytatta, hogy a Szentháromság istenség misztériumát amennyire lehet, közel kell hozni az emberi bölcsességhez.
„Az Úristen jóságában, bölcsességében úgy határozott, hogy tudtunkra adja akaratának titkát. Maga az Isten szólítja meg az embert, és a Szentháromság-egy Isten megnyílik a világ felé. Egyszülött fiaként, Jézus Krisztus személyében szól a szívünkhöz. Küldi fiát az emberért, hogy el ne vesszen. A fiú pedig a Szentlélek közreműködésével testet ölt. Isten szentháromságos mivolta a végső valóság. Minden létnek ő a forrása, mindennek ő a végső oka, és ő a magyarázata.” – foglalta össze az apátplébános, aki azt is kiemelte ünnepi gondolatai záró részében, hogy minden ember szeretetre hivatott. Minden ember szívéből árad a szeretet, ha nem önző. Elhangzott, hogy a szeretetkapcsolathoz legalább két személy kell, aki szeret, és akit szeretnek. Isten szeretete a Szentlélekkel árad ki a világra, a szívekhez.

A búcsú részeként az úgynevezett Kör épületében kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Katona Katalin, mint az események egyik szervezője már évek óta gyűjti a régi felvételeket, amelyek most helyet kaptak a paravánokon. A fotográfiákon láthattuk egyebek mellett a korábbi búcsú képeit, a Homoki Általános Iskolában végzett diákok tablóképeit, esküvői, elsőáldozói felvételeket, családi archív fotókat. A terem másik részében pedig  Sárközi János fotós lányportréi kaptak helyet: fiatal női arcok, amelyek a vidámságot, a játékosságot sugározták nézőjük felé.

A homoki búcsú ezúttal is a templom körüli körmenettel és közös énekléssel ért véget nem sokkal dél után.