Az Iszlám és a kereszténység

Április 25-én, hétfőn délután a Főtemplomban tartotta összejövetelét a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Az alkalomra ezúttal Lányi Béla verbita szerzetest látták vendégül, aki missziós munkája során gyűjtött tapasztalatai tükrében, a keleti és nyugati kultúra különbségeiről beszélt.

Az előadót Vargáné Deme Katalin, a szövetség helyi vezetője mutatta be az érdeklődőknek. A budapesti születésű missziós testvér Ausztriában lépett be a verbita rendbe. Első küldetése a Szovjetunió vallási üldöztetése alól éppen kitörő Fehéroroszországba vezetett, ahol eredeti szakmáját, az építészetet kamatoztatta az újra nyíló templomok renoválása, az infrastruktúra helyreállítása során. Ezt követően továbbképzésre néhány évre az Egyesült Államokba utazott, majd Magyarországon dolgozott. Jelenleg a Fülöp-szigeteken tevékenykedik. A missziós rend egyetemén építészeti szaktárgyakat és hittant oktat. A képzés keretében az intézmény támogat egy gyermekotthont, ahol árva és hátrányos helyzetű gyermekeket tanítanak. Ebben a munkában is tevékenyen részt vesz a testvér.

Missziós tevékenysége során széleskörű tapasztalatokat gyűjtött a különböző kulturális közegekben, így jó rálátása van a keleti és nyugati viselkedés különbözőségeire és egyezéseire. Béla testvérnek hasonló véleménye fogalmazódott meg az Európát elözönlő muszlimokról, mint már sokaknak, miszerint az iszlám nem fegyverrel, hanem gyermekekkel hódítja meg a kontinenst. A kereszténység és az iszlám közötti alapvető különbség abban rejlik, hogy míg a keresztény vallás magánügy, az iszlám pedig életforma, a mindennapok része. A hitet a vallás teszi közösségivé, mely csak kulturális közegben létezhet. A kultúra következménye viszont egy bizonyos életforma, melyet a társadalom többsége gyakorol. A muszlimok számára Mohamed próféta újította meg a vallást, teremtett a hitből életformát. Az iszlám nagy ereje az, hogy gyakorlatias és konkrét tennivalókra utasít. A kereszténységnek is szüksége lenne hitbéli megújulásra, melyben kelet és nyugat találkozása segíthet. A missziós testvér szerint erőt kell merítenünk egymás hitéből.

Az előadás második felében Lányi Béla jelenlegi munkájáról mesélt, melyet a Fülöp-szigeteket bemutató fotókkal támasztott alá. Képet kaptunk a gyors ütemben fejlődő ázsiai ország mindennapjairól, a nyugalmat jelentő állandóságról, a vallási szokásokról és a társadalom peremén ragadt emberek mérhetetlen nyomoráról, melyen a rend tagjai próbálnak enyhíteni. Fedelet, ételt és szellemi táplálékot nyújtanak az utcáról összeszedett, gyakran az éhhalál torkából kimentett gyerekeknek. A testvérek a hit erejével utat mutatnak számukra egy élhető világ felé.