Fórum a külterületi életről

Múlt hét szerdán délután a tízes körzet lakói a portelki óvodában találkoztak önkormányzati képviselőjükkel, Balog Donáttal, hogy megvitassák a kerület problémáit, tájékozódjanak a fejlesztésekről, a rájuk vonatkozó tervekről.

A fórumon meghívott vendégként Szabó Tamás polgármester mellett megjelentek a bizottsági elnökök, képviselők, iroda és ágazatvezetők, közterület-felügyelők, valamint Alvári Csaba főépítész, Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt vezérigazgatója, Körei-Nagy József rendőrkapitány, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester. A település lakói szintén szép számban érdeklődtek az esemény iránt.
A választókerülethez tartozik Újerdő, Öregerdő, Tőtevény és a Hűtőgépgyári lakótelep is, így a képviselő meglehetősen különböző problémákkal találkozik. Igyekszik lakossági fórumokon alkalmat teremteni a felvetések, javaslatok, hiányosságok közvetítésére, minden területen a lehetőségekhez mérten megoldást találni a kérések teljesítésére.
Balog Donát a köszöntőket követően emlékezetbe idézte az elmúlt időszak fejlesztéseit. Ismertette, hogy megtörtént az út szegélyezése, kiépült a térerő növeléséhez szükséges antennarendszer, rendbe tették a temetőt. A jövőben a játszótér és környéke szépül majd meg, valamint a bekötőutak állapotán javítanak.

2016-04-20_00007.jpg

A portelki eszmecserén is előtérbe került számos, a településközpontot és a kiterjedt tanyavilágot érintő probléma. Felmerült, hogy a kiérkező mentő nem talál oda a beteghez, a rossz útviszonyok miatt a rendőrség későn érkezik. Szabó Tamás válaszában kifejtette, hogy tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a tanyai élet különbözik a városi léttől. Az önkormányzat igyekszik jobbá tenni, de olyan szintű szolgáltatásokat képtelenség megteremteni itt, mint bent a városban. Hozzátette, hogy amennyiben a mentőszolgálat a tájékozódást segítő GPS igényt nyújt be az önkormányzathoz, a kérést támogatni fogják, csakúgy mint a múltbéli hasonló jellegű kéréseiket.
Szintén a közlekedés hátrányos helyzetére utalt az a hosszas vitára okot adó felvetés, hogy a vonatok immár csak két óránként állnak meg a településen. A polgármester elmondta, hogy a vasúti közlekedés szabályozása állami feladat, de a kedvezőbb menetrend érdekében jelezni fog a város a MÁV-nak. Elmondta azt is, hogy a buszközlekedés hiányosságaira tekintettel a rászoruló gyerekeknek a nyári szünetben ki fogják szállítani az ebédet. Az egyik felszólaló szerint a térerő továbbra sem kielégítő a környéken, mert csak bizonyos szolgáltatókat lehet elérni. Válaszul elhangzott, hogy a szolgáltató váltás lehet a probléma megoldása.

A munkanélküliség, a munkaerőhiány is vita tárgyát képezte. Szabó Tamás felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy néhány kilométerrel innen munkaerőhiánnyal küzdenek a berényi cégek. Tájékoztatott, hogy Jászberény tulajdonában nincs földterület, így nem tudnak mezőgazdasági munkát biztosítani az itt élőknek, de a közmunkaprogram lehetőségeit ők is kihasználják. Ennek keretében 13 közmunkás helyben lát el feladatot.
A településen több villanyoszlop, villanyvezeték életveszélyes állapotban van – mondta el az egyik lakos, aki már számos telefonos ügyintézéssel próbálta megoldani a problémát, eddig sikertelenül. Hajnal-Nagy Gábor kifejtette, hogy az elektromos áram-szolgáltatás magáncégek kezében van, nem önkormányzati feladat az eszközök karbantartása, ám hivatalosan jelezni fognak a szolgáltatónak. A lakosok kértek gyászlobogót, amit kitűzhetnének közemberek halálakor, valamint elmondták, hogy a jászok világtalálkozóján Portelek feliratú táblával szeretnének felvonulni, illetve iránymutató táblát kértek a helytörténeti gyűjtemény jelzésére. Mindhárom kérésükre biztató ígéretet kaptak.
A tanyaközpontban közintézmény híján nincs toalett, ezért felmerült egy nyilvános wc építése is. A szemét elszállítása a kiterjedt tanyavilág és a rossz útminőség miatt problémás. Tóth Endre ágazatvezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy hamarosan elindul a házhoz menő hulladékgyűjtés rendszere, valamint elmondta, hogy a külterületi lakosoknak kötelességük a saját háztartásukban keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni, a szemetet a hulladéklerakóba, illetve a szelektív gyűjtőkbe vinni. Az biztos, hogy a kukák tartalma mellett csak a JVV Nonprofit Zrt. logójával ellátott zsákokban kihelyezett hulladékot fogják elszállítani.

Balog Donát befejezésül elmondta, hogy a bekötőút felújítására egyelőre csak ígéret van, konkrét időpontot még nem kapott. A településen a gallyazások hamarosan megtörténnek, felújítják a kosárlabda palánkot és virágládákat is kihelyeznek majd, hogy szebbé tegyék a környezetet.