Ültetvények és villamosítás a külterületeken

Szerdán délelőtt Szabó Tamás polgármester sajtótájékoztatóra hívta a média helyi képviselőit a Neszűrbe, ahol megtekintettük a homoktövis- ültetvényt, a faiskolát és a tanyavillamosítási program fejlesztéseit.

A szakmai kirándulás első államosaként a közmunkaprogram keretében létesített homoktövis-ültetvényt vettük szemügyre a 11-12. dűlőben. A szépen gondozott 6 hektáros terület mellett Szabó Tamás elmondta, hogy a 2014-ben megkezdett mezőgazdasági program tovább folytatódik. Terveik szerint újabb 5 hektárnyi területre ültetnek közmunkások bevonásával homoktövis cserjéket. A termésre már érkeztek igények a felvásárlók részéről. Ennek a programnak a részét képzi a csemetekert bővítése is. A Neszűr területén körbekerített ültetvényen közel 600 darab díszfa – gömbkőris, vérjuhar, magas kőris – áll az önkormányzat rendelkezésére, hogy az előnevelt fákkal majd a város köztereit díszítsék. A tavaly telepített lucerna vágása is elkezdődhet, az energianád karbantartása szintén a mezőgazdasági program eleme.

A jászberényi mezőgazdasági közmunkaprogram keretében idén márciustól egy éven át 40 dolgozót foglalkoztatnak. Egyéb közmunka programokban, a belvíz, közút és hulladékprojektek keretein belül további 45 embert foglalkoztat a város márciustól november végéig. Közreműködésükkel 2000 méter járda épül, karbantartják az útpadkákat, a szikkasztóárkokat, a kerékpárutak környékét, tisztítják a belvízelvezető árkokat, gyűjtik és kezelik az illegális lerakott hulladékokat, illetve rendben tartják a szelektív gyűjtők környezetét. A mezőgazdasági földutakat 15 közmunkás tartja karban. A nyári közmunkaprogramok bér-, beruházási- és dologi költségeire 152,5 millió forint támogatást nyert el a város. A szezonális közmunkaprogramokon túl hosszú távú projektek is működnek párhuzamosan, mint az időskorúak ellátására irányuló Segítő Kezek program, valamint az önkormányzat munkáját segítő adminisztratív és karbantartási feladatok ellátása közfoglalkoztatotti munkakörben.
A polgármester hangsúlyozta, hogy megoldást kell találni a minimális munkanélküliség további csökkentésére és az egyre inkább égető problémát jelentő munkaerőhiányra. E feladatokat szolgálja a közmunkások átképzése, beiskolázása, valamint a telekprogram. A városban dolgozók számára alapvető kérdés a bérezés. A munkabérek rendezése tárgyalási alapot képez a gazdasági élet szereplői és az önkormányzat között.

A tanyavilág szempontjából az Alföld egyik meghatározó régiója a Jászság. Közel 2900 tanya található Berény határában, melyek fejlesztését a város támogatja. 2013-ban Jászberény Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, melynek sikeres elbírálása nyomán harmincegymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város. Ebből az összegből, valamint további 3,5 millió forintból valósult meg három tanyacsoport, összesen 24 külterületi ingatlan villamosítása. Tőtevényen 9, a Hajtán 13, a Réti tanyáknál 2 házhoz vezették a villamos áramot földkábellel, illetve légvezetékeken. A szükséges földmunkák költségét az önkormányzat finanszírozta 4,4 millió forint összegben. A tanyatulajdonosok háztartásonként 230.000 forinttal járultak hozzá a fejlesztéshez. Már 14 ingatlan csatlakozása megtörtént, a többieknél a mérőhely kialakítása folyamatban van, illetve a tulajdonos később tervezi a csatlakozást. Az igényfelmérések országos program alapján továbbra is zajlanak. Balogh Donát képviselő tájékoztatott, hogy az elmúlt évben ismét több család, nagyrészt fiatalok, vállalkozott arra, hogy külterületen próbáljon boldogulni. Ők jobbára állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak, a fejlesztés nagyban megkönnyíti az élhető környezet kialakítását. Mint utunk során tapasztalhattuk, a valódi út és a térkép szerinti nyomvonalak nem egyeznek, ezért a villanyoszlopok nem mindig a mostani út szélén találhatók. A külterületi utak nyomvonalának rendezése, rendbetétele a jövő kérdése.