Tímár-Zsombor László – Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára

Tímár Zsombor László, mint magánember, mint Gyimesfelsőlok polgármestere elkötelezetten, önzetlenül sokat tett azért, hogy Jászberény és Gyimesfelsőlok kapcsolata a szó igaz, nemes értelembe vett testvértelepüléssé váljon. A jászberényi csángó fesztivál kapcsán a két település kapcsolata több mint húsz éves múltra tekint vissza.

2008-tól mélyült ez a kapcsolat, amikor Tímár Zsombor László segítségével, támogatásával, jászberényi szervezőkkel közösen megszervezésre került a Csángó Hétvége rendezvénysorozat, mely a mai napig minden esztendőben megrendezésre kerül jászberényi közreműködőkkel. A kultúra területén kívül személyének kiemelten nagy része van abban, hogy sport, vadász, iskolai, művészeti téren is szoros kapcsolatok kerültek kialakításra a két település polgárai, civil és hivatalos szervei között.

Ezek a szoros, sokrétű kapcsolatok teljesedtek ki 2011-ben, amikor Jászberény és Gyimesfelsőlok aláírta testvértelepülési megállapodását, melyről a következő gondolatokat mondta el:

„Testvérszerződésünk fő pillérei abban állnak, hogy cseréljük ki egymás között azt, ami építő és szép a nemzetünk számára… Nincs szükségünk tolmácsra, hisz egy nyelvet beszélünk”.

2012-ben kívánságára Jászberény Város Napján vette át a magyar állampolgárságát igazoló okmányokat és tette le esküjét. Ennek kapcsán is kifejezte, hogy mára úgy érzi magát, mintha otthonról haza jönne Jászberénybe.

Tímár Zsombor László személye közvetlen és közvetetten is hozzájárult, hozzájárul Jászberény és Gyimesfelsőlok kiemelkedően példaértékű sokrétű kapcsolatához, melyben az emberi értékek elismerése, a hagyományok, a közös magyar múlt továbbélése, a jász-csángó kapcsolatok szorossá tétele az elsődleges.