Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Jászberény Városáért – Pro Urbe

Szerkesztőségünk a város díszpolgárának, Pro Urbe kitüntetettjeinek és Mecénás díjazottjának három kérdést tett fel. 1. Mit jelent Önnek Jászberény város elismerése? 2. Melyek pályafutása legemlékezetesebb eseményei? 3. Előre tekintve milyennek reméli-képzeli Jászberény és az itt élő emberek jövőjét, kapcsolatait a világgal?

  1. A város vezetésétől kapott elismerés nagy meglepetéssel töltött el. A díj a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi Csoportjának elismerése, az elmúlt 15 éves munkájának koronája. Megtisztelő, hogy a város döntéshozói kiemelik egyesületünk tevékenységét. Nagy szó egy ilyen rangos kitüntetést megkapni, erre mindenképp büszke vagyok, és a KÉSZ-tagjai nevében is mondhatom ezt. Köszönjük! Igyekszünk a továbbiakban is úgy tevékenykedni, hogy méltón rászolgáljunk Jászberény város kitüntetésére. Olyan programokat szervezünk, amelyek a hitéletet erősítik és továbbra is kulturális értékeket is közvetítenek. A KÉSZ jászberényi csoportjának 2008-óta vagyok a tagja. Nagy megtiszteltetés számomra a feladat, hogy egyházi ajánlással a tagság elnökének választott a közelmúltban. Egyben kihívás is, amelynek igyekszem eleget tenni, megfelelni. Azt a színvonalas, értékes munkát szeretném tovább vinni, amelyet az elődöm, dr. Suba György végzett. Kedves feleségének, Julikának is sokat köszönhetünk. Sok segítséget kapok tőlük a mai napig, szívükön viselik az egyesület sorsát. A tagság tiszteletbeli elnökének választotta dr. Suba Györgyöt. Arra törekszem, hogy tartalmas összejöveteleket szervezzünk ezek után is. A régi értékek megőrzése mellett úgy gondolom fontos, hogy egyre több fiatalt vonjunk be ebbe a közösségi életbe.
  2. Az egészségügyben dolgoztam több mint huszonhét évig, az első munkahelyem a Mátraházi Tüdőgyógyintézet volt, majd a jászberényi Szent Erzsébet Kórházba jöttem 1982-ben, ahol felnőtt szakápolóként, műtős asszisztensként, kórházi szociális munkásként dolgoztam. A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthonába 2005-ben kerültem. Először az intézményvezető főnővéri feladatokat láttam el. 2008-tól lettem az intézmény vezetője. Lehetőségem volt munkám során újabb ismereteket szerezni, tanulni, így elvégeztem az egészségügyi projektmenedzser szakot is. Jelmondatunk az intézményben a szeretet és a minőség. Ez a hivatás és küldetés az emberi méltóságról szól, és arról, hogy az ellátottak minél inkább otthon érezzék magukat egy szeretetközösségben. Családias légkörben élhessék mindennapjaikat. Biztonságban. Nagyon fontosak a napi munkában az apró figyelmességek is. A kedves mosoly, érdeklődő tekintetek, a lelkiismeretesen végzett munka.
  3. Az idei év az Irgalmasság szent éve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. Ez irányadó a csoportunk programjait tekintve. Ez kell, hogy megjelenjen az emberi kapcsolatokban, itt a város lakói között is. Egymás elfogadása, segítése. Vegyük észre a jót, ami minden emberben jelen van, és legyünk megbocsátóak. Ezeket fontosnak tartom. Ismerjük meg a másikat, mielőtt ítélkeznénk. Jászberény egy élhető város, nagy lehetőségekkel. Remélem, mindenki megtalálja benne a maga örömét, boldogulását. Jó lenne, ha a fiatalok sem hagynák el a várost, itt helyben alapítanának családot. Itt valósítanák meg elképzeléseiket, nagyot alkotó elődeink munkásságát helyben vinnék tovább.

***

„A legrégebbi hagyomány, amelynek a keresztény Magyarország létét köszönheti nem más, mint a hitünk.” Ennek érdekében végzik missziós tevékenységüket a rendelkezésükre álló eszközökkel hirdetik az Evangéliumot. Minden rendezvényük ennek a jegyében zajlik. Havi rendszerességgel találkoznak, általában előadást hallgatnak meg egy-egy témában.

A Jászok Egyesületével közösen ötször rendezték meg az Egyházi Népénekes Találkozót.

A BIBLIA évében, 2008-ban a Szentírás kézi másolatát vállalták. Mindegyik tag saját kézírásával egy-egy fejezetet másolt János evangéliumából egy díszes könyvecskébe.

2009-ben emléktáblát állítottak a ferences rend alapításának 800. évfordulója alkalmából.

Szent Rozália-díjat alapítottak, amellyel évente egy személyt szoktak kitüntetni, aki foglalkozásában, hivatásában keresztény alázattal az egyházért, a városért és a Jászságért kiemelkedően sokat fáradozik.

2013-ben emléktáblát állítottak a hét ferences vértanú tiszteletére a jászberényi ferences rendháznál.

Immár 15 éve Dr. Suba Györgyné jóvoltából a tagokat negyedévente tájékoztatják a jászberényi KÉSZ és az országos KÉSZ eseményeiről a KÉSZ HÍRLEVÉL című újság formájában.

A KÉSZ Könyvek sorozatban öt művet jelentettek meg:

  • Sáros András: A jászberényi főtemplom története (2002.)
  • Sáros András: A jászberényi ferences templom története (2004.)
  • Sáros András: Jászberény műemlékei (2006.)
  • Dr. Suba Györgyné: Isten országának munkásai Jászberényben (2015.)

2015 szeptemberében emlékeztek meg alapításuk 15 éves évfordulójáról. A csoport 83 fővel büszkélkedhet, és ez a taglétszám folyamatosan gyarapodik.