Dr. Bathó Ferenc – Jászberény Város Díszpolgára

Szerkesztőségünk a város díszpolgárának, Pro Urbe kitüntetettjeinek és Mecénás díjazottjának három kérdést tett fel. 1. Mit jelent Önnek Jászberény város elismerése? 2. Melyek pályafutása legemlékezetesebb eseményei? 3. Előre tekintve milyennek reméli-képzeli Jászberény és az itt élő emberek jövőjét, kapcsolatait a világgal?

  1. Jászberény a szülővárosom, itt éltem édesapámmal és a kiterjedt rokonsággal együtt a volt Bathó-házban. Ez az elismerés olyan nekem, mintha édesapám dicsért volna meg valami nagy jóért, amit tettem. Nagyon sokat köszönhetek ennek a városnak. Itt tapasztaltam meg – a város közösségének jóvoltából – azt a pozitív életszemléletet, harmóniára törekvést, és az összetartozás érzését, amelyek az életem során ajándékként végigkísérnek. Ez az elismerés ennek az ajándéknak a legékesebb, legszebb darabja, amit szülővárosomnak szívből köszönök.
  2. Az életem során sok emlékezetes esemény történt velem. Legelőször is a három fiamat kell említsem. Erre vagyok a legbüszkébb, valamint arra, hogy feleségemmel már házasságunk 38 évén is túl vagyunk, és van már 2 lányunokám is. Büszke vagyok arra is, hogy részt vehettem az első szabad kormány programjának, a Magyarország megújhodása kormányprogramnak megalkotásában. Több mint 20 évig voltam a Pénzügyminisztériumban, a magyar állam költségvetésével foglalkoztam. Most már az Emberi Erőforrások Minisztériumában vagyok gazdasági helyettes államtitkár, és miután ez az a minisztérium, amely az emberekkel foglalkozik a bölcsőtől halálukig, bent vagyok – mondhatjuk – az élet sűrűjében. Így adatott meg nekem az a megtiszteltetés is, hogy részt vehettem a jászberényi fedett jégpálya átadásán. Nagy becsben őrzöm azt a nemzetiszín szalagot, amellyel megnyitottuk a jégpályát.
  3. Elszármazva bár, de rendszeresen hazatérve Jászberénybe, mindenkor törekedtem arra, hogy valamely módon segítsem és gazdagítsam a város közösségét, annak kulturális és sportéletét. Természetesen szülővárosom a jövőben is számíthat támogatásomra. Jászberény mindig jelentős város volt, a jász emberek büszkeségének, önállóságának szimbóluma. Remélem, ez az egyenes gerinc és tartás, amely a régieket jellemezte, megmarad továbbra is, és a város tovább tud fejlődni: újabb és újabb munkahelyek lesznek, amelyek magasan kvalifikált munkaerőt vonzanak ide, fiatalokat. Így marad és így lesz a város a fiatal, az erős és az öntudatos jász polgárok helye a világban.

***

Első diplomáját a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte, okleveles gépészmérnökként végzett 1970-ben. Még ebben az évben az Ikarus Karosszéria és Járműgyárnál helyezkedett el fejlesztő munkakörben. 1976-ban szerezte közgazdasági, gazdasági másoddiplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1978-ban egyetemi doktori címet szerzett. 1982–1990 között az Országos Tervhivatal Beruházási Főosztályának munkatársa volt, ahol a nagyberuházások tervezésével, valamint koordinálásával foglalkozott.

A Tervhivatal megszűnésével a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Főosztálya, főosztályvezető-helyettese lett 1990-ben. 1992-ben elvégezte a Koblenzi Akadémia vállalkozások szervezése és vezetése felsőfokú szakszemi-náriumát.  1997-ben az UTS Oxford Centre School of English nyelvtanfolyamán vett részt. 2000 óta a gödöllői Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense.

1994–2010 között a Pénzügyminisztérium Költségvetési és pénzügy-politikai főosztályán főosztályvezető, főcsoportfőnök. Ebbéli minőségében sokan a „költségvetés valódi urának” nevezték, utalva arra, hogy Bathó 1994-től egészen 2010-ig főszerepet játszott az ország évi költségvetésének elkészítésében.

2010 –2011 között a Nemzetgazdasági Minisztérium Költségvetésért Felelős Helyettes Államtitkár, minisztériumhoz tartozó intézmények felügyeletét ellátó főosztályvezető pozíciót töltötte be, majd 2011-2012 között Nemzeti Erőforrás Minisztérium Költségvetési Főosztály főosztályvezető volt.

2012-ben az Állami Számvevőszék igazgatóhelyettese, majd ugyanebben az évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár lett.

Közéleti megbízatásai, tisztségei:
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség alelnök,
Magyar Olimpiai Bizottsági tag, MOB Gazdasági Bizottsági elnök