Beszteri Éva – Jászberény Városáért – Pro Urbe

Szerkesztőségünk a város díszpolgárának, Pro Urbe kitüntetettjeinek és Mecénás díjazottjának három kérdést tett fel. 1. Mit jelent Önnek Jászberény város elismerése? 2. Melyek pályafutása legemlékezetesebb eseményei? 3. Előre tekintve milyennek reméli-képzeli Jászberény és az itt élő emberek jövőjét, kapcsolatait a világgal?

  1. Végtelen nagy megtiszteltetés számomra hogy ebben a rangos elismerésben részesültem, melyet ezúton is köszönök mindazoknak, akik részesei voltak a díj adományozásának. Azonban úgy gondolom, hogy a kitüntetést nem tekintem csak a sajátomnak, hiszen munkám során mindig csapatban dolgoztam, vállat vállhoz vetve közösen értük el eredményeinket, sikereinket, – amelyeket a magam módszereivel, lehetőségeimmel közvetítettem intézményen kívül is – de mindezt a közösség elismeréseként értékelem. Külön nagy értéke a díjnak, hogy az óvodapedagógia területén tevékenykedő dolgozók eddig még nem részesültek ilyen kimagasló elismerésben. Ez számomra közvetve a szakma rangjának elismerését is jelenti, és ennek a ténynek a súlya nagyon jelentős a mai világban.
  2. Pályakezdőként vezető helyettesnek bíztak meg, majd tagóvoda vezető lettem, később pedig intézményvezetőként kellett bizonyítanom. Több eredményes EU-s pályázat készítésében, megvalósításában vehettem részt, melynek szakmai hozadékait a későbbiekben az ország különböző intézményeiben népszerűsíthettem, mint közoktatási szakértő-, szaktanácsadó- illetve főiskolai előadó. 22 éves intézményvezetői tevékenységem során sikerült egy olyan integrált óvodai intézményt kialakítanom, melyet a szakma ma már országos szinten és határon túl is ismer és elismer. Részese lehettem intézményemben a Közoktatási Minőség Díj pályázat készítésének, amellyel Kiválóság kategóriában – az ország egyetlen óvodájaként –, arany fokozatot nyertünk. Trénereként, előadóként, mentorként az ország számos intézményében tarthattam képzéseket, előadásokat és vihettem városunk, valamint intézményünk hírnevét. Emlékezetes volt, hogy 2007-ben a XIII. Nemzeti Minőségfejlesztési Konferencián a legjobb női előadónak választottak. Az Oktatási Hivatal felkérésére az ország óvodáinak egyetlen képviselőjeként tajga lehettem a tíz szakértőből álló Kutatói Tanácsadó Testületnek. Mesterpedagógusi címem megszerzését követően részese lehettem az országos szaktanácsadók képzésének. Szívügyem volt a 2012-ben átadott új, nyolc nevelő csoportos óvoda beindítása, melyről elmondható, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodák közül országos szinten egyedülálló feltételekkel rendelkezik.
  3. Jászberényben az óvodai nevelés jövőjét tekintve nagyon optimista vagyok, mert több szálon elindultak a fejlesztések városi szinten és intézményen belül is. Ezáltal még kedvezőbb feltételek lesznek biztosítva a jászberényi óvodások számára, ezzel is hozzájárulva a jövő nemzedék fejlesztéséhez. Fontosnak tartom a Jász identitástudat alapozását óvodáskorban, mert a szülőföldhöz történő ragaszkodás magjait már ebben az életkorban el kell vetni. Amennyiben ezt hatékonyan tesszük, akkor várhatóan itt maradnak, vagy visszatérnek a városba a fiatalok és az itt élő emberek nagyon attraktív kapcsolatot tudnak majd építeni a világgal, mint ahogyan ez ma is jellemző a városban élőkre. Mindehhez elengedhetetlen, hogy a maga területén mindenki a tőle telhető legtöbbet, legjobbat tegye és a feladatok megoldására helyezze a hangsúlyt.

***

Beszteri Éva 38 éves óvodapedagógusi munkája mellett 32 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. Vezetői munkája során megismerkedett a helyi vezetés lehetőségeivel, és gyakorlatot szerzett az integrált óvodavezetésről. 1994-től vezetője Jászberény Város Óvodai Intézményének. E munka magában foglalja a munkáltatói-, gazdálkodási-, tanügyigazgatási, minőségfejlesztési feladatokat is a pedagógiai munka ellátása mellett.

Munkája eredményesebb és hatékonyabb végzése érdekében megszerezte a közoktatási vezetői- és gyógytestnevelői szakvizsgát, elvégezte a mozgásfejlesz-tő óvodapedagógusi szakirányú szakot, számos továbbképzésen vett részt, valamint ismereteket szerzett az elektronikus információs technikai eszközök használata területén.

Tanulmányai során átfogó ismereteket szerzett a gyermekek differenciált, egyéni készségét-, képességét figyelembe vevő módszertan terén, és folyamatosan készen áll arra, hogy a jövőben is tovább képezze magát.

Mindig törekedett arra, hogy ne csak magát művelje, hanem szakmai tapasztalatait megossza a nevelőtestülettel és szakmabeli kollégáival.

Közoktatási szakértőként több óvodai intézményben részt vállalt a pedagógiai programok elemzésében, a törvényi módosításoknak való megfelelés átdolgozásában, az intézményi minőségirányítási programok készítésében.

Gyermekközpontúságának ékes bizonyítéka, hogy irodája nem csak a felnőttek számára nyitott, de a beszélgetni, élményt mesélni, esetleg sérelmeket elmondani vágyó gyermekek is benépesíthetik dolgozószobáját.

2012-ben intézményében beindított egy új nyolc csoportos, 2000 m2 beépített, EU elvárásoknak megfelelő, vízhez szoktató medencével felszerelt óvoda működését. A tervezéstől az átadásig folyamatosan nyomon követte az építkezést, jelenleg ebben az épületben dolgozik, és részt vesz az óvodába folyamatosan érkező vendégek fogadásában.