Városnapi gálaműsor

Április 2-án, szombaton délután a Város Napján Jászberény idei kitüntetettjeit köszöntötte. Az ünnepélyes külsőségek között a Lehel Film-Színházban rendezett eseményen huszonketten vehettek át több évtizedes kiemelkedő munkásságukért városi elismerést Szabó Tamás polgármestertől. A naptár jóvoltából háromnapos rendezvénysorozat bőven tartogatott látni és hallani valót. Kiemelt esemény volt a vasárnap délutáni megemlékezés a jócskán megtelt főtéren és környékén, lovasokkal, hagyományőrzőkkel, ünnepi beszéddel és a szabadságharc emlékhelyeinek megkoszorúzásával.

Jászberény városa a szabadságharc jeles eseményeinek helyi vonatkozású emléke előtt tisztelegve április 3-át jelölte ki a város napjának. Ezen alkalomból 2012 óta a településért végzett munkájuk elismeréseként az élet különböző fontos területén kiemelkedően teljesítő polgárainkat elismerésben részesíti a városvezetés. Ebben az évben a város napja vasárnapra esett, így háromnapos programsorozat keretében a hivatalos ünnepnapot megelőző napon került sor a díjak átadójára.

A hagyomány szerint a történelmi zászlók ceremonikus bevonulásával és a Jászkürt ünnepélyes fogadásával vette kezdetét a városi kitüntetések és elismerések díjátadó gálája. Erdei Gábor, az est házigazdája Görgey Artúr hivatalos jelentéséből idézett gondolatokkal teremtette meg azt az emelkedett miliőt. Eleink a haza, a városunk iránti hűségről tettek tanúbizonyságot, amikor a szabadságharc idején részt vettek a harcokban. Az emléknap kapcsán kitüntetett személyek is hasonlóképp hűek településünkhöz, tevékenységükkel hozzájárultak Jászberény fejlődéséhez, hírének továbbviteléhez. Ezt a gondolatot hangsúlyozta Hortiné dr. Bathó Edit a tavalyi év Pro Urbe díjas kitüntetettje, aki a szónoki tisztet töltötte be a gála nyitányában.
Az idei esztendő Jászberény Város Díszpolgára címét magas szakmai pályafutása megbecsüléseként, valamint a Jászberény sportéletéért tett tevékenysége elismeréseként dr. Bathó Ferenc, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára, az Állami Számvevőszék igazgatóhelyettese, a MOB Gazdasági Bizottsági elnöke vehette át. A kitüntetett köszönő beszédében kiemelte, hogy pályafutása során a Jászságban tanultak motiválták, a jászok szeretete segítette. Köszönetet mondott a város vezetőinek és polgárainak, hogy az elismeréssel hozzásegítették élete egyik legszebb pillanatához. Ígéretet tett arra, hogy szülővárosát továbbra is minden erejével támogatni fogja.

2016-04-02_00009.jpg

Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára címet a testvérvárosi kapcsolatok kiemelkedő ápolásáért, az oktatás és a kultúra kapcsolatainak megerősítéséért tett tevékenysége elismeréseként Tímár Zsombor László, Gyimesfelsőlok polgármestere kapta. A cím átvevője köszönő beszédében kijelentette, hogy az az öt év, mely a városok kapcsolatában történt időszakot jelenti, nem volt hiábavaló. Az elismerés szól azoknak is, akik munkatársként tevékenyen hozzájárultak a kapcsolatok erősítéséhez. Tímár Zsombor hozzátette, hogy a jövőben igyekszik továbbvinni ezt az együttműködést és kiszélesíteni a kapcsolati skálát. „Számíthatnak rám otthon, Gyimesfelsőlokon és itthon, Jászberényben is, abban a városban, ahol átvehettem a magyar állampolgárságomat.
Jászberény Városért Pro Urbe érdemérmet kiemelkedő színvonalon folytatott szakrális és kulturális tevékenységéért a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportja kapta. A díjat a szervezet jelenlegi vezetője, Vargáné Deme Katalin vette át, aki elsősorban dr. Suba György egykori vezető és Szántó József apát, lelki vezető szerepét hangsúlyozta a csoport sikeres működtetésében.

A település érdekében kifejtett eredményes munkája, valamint kiemelkedő vezetői tevékenységéért ugyancsak Jászberény Városért Pro Urbe díjban részesült Beszteri Éva óvodapedagógus, a Városi Óvodai Intézmény vezetője. A kitüntetett köszönőbeszédében elmondta, hogy a megtiszteltetést nem tekinti egyedüli érdemének, mert az elért sikerek közös tevékenység, csapatmunka eredményei. Beszteri Éva a szakma nevében is köszönetet mondott a kitüntetésért, mert az országban meglehetősen ritkán ismerik el ilyen magas fokon az óvodapedagógusok tevékenységét. Az óvónő kollegái és ovodásai kis csoportja meglepetésként műsorral köszöntötték.
A Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díjat kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért és példamutató vezetői tevékenységéért Lányi László, a Városüzemeltetési Iroda vezetője kapta.
A Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díját ketten kapták meg.
Szabóné Taczman Mária, könyvtáros a település kulturális életében végzett kimagasló munkájáért és a városi könyvtárban végzett több évtizedes tevékenységéért, Thormanné Husznay Mária karnagy a város kulturális és zenei életében végzett több évtizedes eredményes tevékenységéért vehette át.
Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díját négyen érdemelték ebben az évben. Kimagas színvonalon, következetesen végzett angol nyelvtanári, valamint közösségépítő munkájáért Belháziné Kiss Ildikó, a Lehel Vezér Gimnázium tanára; több évtizedes magas színvonalú zenepedagógusi munkájáért Bernhardt Andrásné, a Palotásy János Zeneiskola zenepedagógusa; magas szintű szakmai munkájáért Gulyás Sándorné, a Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola nevelője; több évtizeden át végzett magas színvonalú, példaértékű pedagógusi munkájáért Jakus Vendelné nyugdíjas pedagógus, az „Iskolánkért, jövőnkért” alapítvány alapítója és elnöke.

Jászberény Város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díját ez évben  hárman vehették át. Dr. Czigány Tamás a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főorvosa a Jászságban élő cukorbetegek gondozásáért végzett eredményes tevékenységéért; dr. Kosztolányi Attila, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sebész orvosa magas színvonalú gyógyító tevékenysége elismerésekeként; Vargáné Gyurkó Ágnes, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház szakasszisztense kiemelkedő hivatástudata, magas szintű szakmai munkája elismeréseként.
Jászberény Város Gerevich Aladár sportdíját vehette át kimagasló testnevelői, edzői, sportnevelői munkájáért Garamvölgyi Mihály, a Klapka György Szakközép és Szakiskola testnevelő tanára; valamint Szabó Zsófia sportoló, aki a karate sportág európai és világversenyeken elért kimagasló eredményeivel érdemelte meg a kitüntetést.
Jászberény Város Szent Klára Szociális munkadíját ketten kapták meg. Agócs Kornélia Kinga szociális munkás, az Idősek Klubja nappali ellátásvezetője magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként; Rédei Barnabásné, a Jászberény Városi Önkormányzatai Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kisgyermeknevelője hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és közösségi munkájáért.

Jászberény Város Komáromy József sajtódíját ebben az évben Ács Tibor, a Jászkürt Újság, a Trió Rádió és Jász Trió Televízió munkatársa érdemelte ki a helyi médiumokban végzett magas színvonalú, példaértékű szolgálatáért.
Jászberény Város Rendészeti díjában ketten részesültek. Dr. Körei-Nagy József a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője magas színvonalon végzett szakmai munkájáért és vezetői tevékenységéért; Pernyész Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság munkatársa, magas színvonalon végzett, lelkiismeretes tevékenységéért.
Jászberény Város Mecénása díját id. Molnár László, a Molnár és Társa Kft ügyvezetője vehette át a település fejlődését elősegítő ellenszolgáltatás nélküli jelentős támogatások elismeréseként. A város mecénását névrokona, Molnár László népzenész tárogatómuzsikával köszöntötte a színpadon.
A díjátadó ceremóniát a kivetítőn megjelenő kisfilmek színesítették, ezekből a nézők ismeretet nyerhettek a kitüntetett személyek tevékenységéről, bepillantást nyerhettek mindennapi munkájukba. A szünetekben Turi Melinda énekében és Gulyás István zongorajátékában gyönyörködhettünk, valamint egy egyedi produkció, három dobos és két gitáros részvételével bemutatott dob-show növelte a zajos sikert.

A gála zárásaként Jászberény szülötte, Gulyás István a városi összefogásból új életre keltett Försther hangszeren Bartók és Liszt darabokat adott elő.
A mozi galériáján Szabó Tamás polgármester mondott rövid köszöntőt:„A mindennapok kiemelkedően teljesítő személyeit köszöntjük ezen a napon. Kívánom ünnepeltjeinknek, hogy a megkezdett munkát folytassák a város hasznára és üdvére, amihez jó egészséget és az elképzelések szerinti jövőképet kívánok mindannyiuknak.”
A polgármester ünnepi gondolatait követően pezsgős koccintás mellett volt lehetőség a gratulációk átadására és fogadására.