Fórum a kultúráért

Kedden délután 17 órára, a Déryné Rendezvényközpontba invitálta Szabó Tamás polgármester a helyi kulturális élet szervezőit, képviselőit, hogy fórum keretében ismertesse a készülő kulturális koncepció irányelveit illetve eszmecsere keretében lehetőséget biztosítson javaslatok megtételére, kérdések re és válaszokra a témában.

Szabó Tamás üdvözölte a megjelenteket, akik a kultúra széles skáláját képviselték a teremben. A szereplők száma jelzi, hogy Jászberényben színes és sokrétű kulturális élet zajlik, melyet a városvezetés kiemelt jelentőséggel ruház fel. „A lakóhely amellett, hogy tisztességes megélhetést biztosít az ott élők számára, a kikapcsolódás, az értékes időtöltés helyszíne is kell legyen” – emelte ki a polgármester. Elmondta, hogy a város a kultúráért felelős önálló intézményt tart fenn a Jászkerület Nonprofit Kft. képviseletében és költségvetési keretéből mintegy 305 millió forintot szán kulturális működésre illetve további 110 millió forintot ez irányú infrastrukturális fejlesztésekre. Mindemellett szükség van kidolgozott terveken alapuló, átgondolt, szakemberek által összeállított operatív kulturális koncepcióra és egy olyan szereplőre, aki a városnak ezt a szegmensét tökéletesen ismeri és képes kézben tartani. A koncepció kidolgozására Somogyi Bélát kérte fel a városvezetés, míg a kultúra szereplői és az önkormányzat közötti kommunikáció fő referensének Szűcs Gábort választották.

Somogyi Béla, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere, a találkozó alkalmával elmondta, hogy a város 2011-ben megalkotott kulturális koncepciója mára megérett egy alapos reformációra, mert az azóta eltelt évek alatt rengeteg törvényi változás történt. A koncepció akkor tud hatékonyan működni, ha mindig naprakész és egyértelmű szabályozással működik. Lehetőséget kell biztosítani a városlakók, a kultúra szereplőinek irányába a visszacsatolásra. Működtetés szempontjából fontos mindig szem előtt tartani az igényelhető külső források mellett a várost szeretők támogatási lehetőségeit.

Szűcs Gábor szintén a közös gondolkodás szükségességét hangsúlyozta az önkormányzat és a kultúra szereplői között. Jászberény kulturális élete lélekszámához viszonyítva kimagasló, ám mégsem tudunk egyéb településekről érdeklődőket vonzani. Többek között szálláshely hiányunk oka a problémának. Kulturális életünkből kell olyan rendezett, eladható kínálatot létrehozni, ami alapja lehet a turisztikának – foglalta össze Szűcs Gábor. Elmondta, hogy minden kultúráért felelős képviselőt, vezetőt személyesen fel fog keresni, mely találkozókon alkalmuk lesz átbeszélni a szükségleteket, tapasztalatokat tudnak cserélni az esetleges hiányokról, gondokról, lehetőségekről, pályázatokról. Terv szerint az április, májusi időszak lesz az minden évben, amikor megtörténik ez a fajta felmérés a referens és a kultúra szereplői között.

Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője már a hozzászólások lehetőségét kihasználva tette fel a kérdést arra vonatkozólag, hogy a fiatalok integrációja programjaikba miként lenne lehetséges.

Szabó Tamás hozzátette, hogy a város kulturális szereplői régóta a pályán vannak, tisztában vannak vele, hogy az igények részterületenként, korosztályonként változnak. Közös érdek, hogy a rendelkezésre álló forrásokból kielégüljenek a réteg és a tömegigények egyaránt. Kihívásként áll a város előtt ez a feladat. Somogyi Béla hangsúlyozta, hogy a kulturális koncepció csak egy vázat jelent, a módszerek hatékonysága az igények súlyozásának következménye a célok megfogalmazása és az együttműködés tükrében.

Hajnal nagy Gábor alpolgármester a közösség által irányított helyi fejlesztés, a CLLD uniós projektre hívta fel a figyelmet. Ez a LEADER-hez hasonló pályázati csomag maximum hatvan város számára lesz elérhető, melyek közül jó eséllyel pályázik Jászberény. A 2020-as uniós cikluson túlnyúló koncepció célja a közösségi szerveződésen alapuló stratégiai megújulásra, valamint az identitás megőrzésére irányul. A forrás kétharmadát az uniós regionális fejlesztési alap, míg egyharmadát a szociális alap jelenti. Százmilliárdos összegekről beszélhetünk, melyek jelentősen hozzájárulnak a saját források kulturális célú kiegészítéséhez – ismertette az alpolgármester.

Szabó Tamás felhívta a figyelmet a kultúrára szánt 1 százalék, és a civil szféra aktivitásának  jelentőségére is. A továbbiakban ismertette, hogy a kultúrmalom már a megvalósulás küszöbén áll, az állatkert és környéke hamarosan megújul, a szabadtéri színpad mobil eszközökkel gazdagodik, gyermektáboraink jelentős infrastrukturális fejlesztéseken esnek át a közeljövőben, mely befektetések mind a kultúra érdekében kamatoztatják a rá szánt anyagi javakat.