Iskolás lesz a gyermekem

Az iskolába készülő kisgyermekek szüleiben sok- sok kérdés fogalmazódik meg ezekben a hetekben. Hogyan döntsek jól, okosan? Iskolát válasszak, tanító nénit? Vagy engedjem, hogy a gyermekem döntsön? Hétköznapinak tűnő kérdések, mégis minden szülő felteszi magának, akinek elsős lesz a gyermeke. Tapasztalataink szerint, hogyha a szülő elkíséri gyermekét az „iskolanyitogató” programokra és megengedi, hogy ő válasszon magának tanító nénit, a zökkenőmentes indulást sikeres és boldog iskolaévek követhetik.

Minden gyermek igényli a személyes törődést az odafigyelést a nap minden szakaszában, hiszen nagy többségük szinte az egész napot az iskolában tölti. A tanító néninek gondos anya módjára kell figyelnie a kisgyermek összes rezdülését. A család szerepét kell a mindennapokban magunkra vállalni, a testi-lelki gondozást, a nevelő és oktató funkciót egyben. Ezt a feladatot kiválóan segíti a kisebb létszámmal indított első osztály, hiszen a kevesebb gyermek többet kap a tanító néniből. Nem maradnak a gyermekben ki nem mondott szavak, félbevágott mondatok, hiszen a kisebb közösségben nagyobb a személyre szabott figyelem, törődés. A lemaradókat felkaroljuk, az érdeklődőt támogatjuk tehetsége kibontakoztatásában magyarból, matematikából, környezetből és a művészet minden területén. Néptáncot oktatunk tanórai keretek között. A délelőtti tanulást segítik és kikapcsolódást nyújtanak a délutáni szakkörök  (kézműves, furulya, báb és drámajáték, idegen nyelv, énekkar).
Egyházi iskolaként nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink lelki fejlődésére: hittan órák tanórai keretek között, szentmisék, egyházi ünnepek, hagyományőrzés, közösségi tapasztalat. Célunk a keresztény értékrend alapjain nyugvó, a magyar hagyományokat tiszteletben tartó nevelés oktatás megvalósítása.

Iskolánkban a nevelő oktató munka két épületben folyik. Így lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy életkoruknak megfelelő gyermekközösségben élhessék a mindennapjaikat. Az alsó tagozatos tanulók a Damjanich út 2. szám alatti épületünkbe járnak, ahol minden tantermünk korszerű digitális táblával van felszerelve,  az órák közti pihenést pedig a kialakított játszósarkok biztosítják. A berendezések alkalmasak csoportok alakítására, a kooperatív technikák alkalmazására.
A gondosan felújított épületünk, hatalmas udvarunk optimális lehetőséget biztosít ahhoz, hogy mindaz a testi-, lelki-, szellemi érték, mellyel tanítványainkat gazdagítani szeretnénk, méltó környezetben valósulhasson meg.
Első osztályban szótagoló, az olvasási zavarokat megelőző módszerrel tanítjuk az olvasást. A nevelés, oktatás során alkalmazott módszereink között a tapasztalatra épülő, játékos, eszközhasználatot is megengedő tanulásé az elsődleges szerep.

A leendő elsős tanító nénik, Kalmár Istvánné Irma néni, Nagy Sándorné Editke néni és Nagypálné Nagy Zsuzsanna néni felkészülten és nagy szeretettel várják leendő tanítványaikat.

Mihályi Szabolcs
igazgató

Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskolában a tanköteles korú gyermekek beírása

Április 14-én (csütörtök) 8 – 19 óra között és
Április 15-én (péntek) 8 – 19 óra között

a Damjanich út 2. szám alatti épületünkben lesz.

Kérjük, a beiratkozásra az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • szülő személyi igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • óvodai szakvélemény
  • a gyermek lakcímkártyája és TAJ kártyája