Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodai jelentkezés Jászberény Város Óvodai Intézménye Központi Óvodájában (Jászberény, Bajcsy Zs. u. 10.)  2016. április 25-26-án (hétfő, kedd) 7 és 17 óra között lesz.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával a saját és gyermeke személyazonosítására alkalmas személyi azonosítóját és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Óvodai felvételi kérelme teljesíthető annak a gyermeknek is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, hároméves és annál idősebb, feltéve, hogy jászberényi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik.
A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Dr. Gottdiener Lajos
Jegyző