Településrendezési terv felülvizsgálata

A településfejlesztési koncepcióról, az Integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a alapján az alábbi előzetes tájékoztatást adom:

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 211/2015. (IV. 15.) számú határozatával döntött Jászberény Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatáról, a következő tartalommal: a) A településrendezési terv felülvizsgálata, átdolgozása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormány-rendeletben meghatározottak szerint. b) Lakossági, egyéni igények vizsgálata.

A módosítással kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, amelyeket 2016. március 31-ig kérünk írásban eljuttatni Alvári Csaba főépítésznek címezve, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy elektronikusan az alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

Szabó Tamás
polgármester