Megemlékezés a Fehértói temetőben

A Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Jászsági Hagyományőrző Egylet szervezésében ez évben is lerótták kegyeletüket a megemlékezők a Fehértói temetőben, valamint annak védett temetőkert részében az 1848/49-es szabadságharc tápióbicskei és isaszegi csatáiban megsebesült, Jászberényben elhunyt hősi halottak emlékművénél, Visontay János honvéd hadnagy, továbbá ifj. Sípos Orbán sírjánál.

Ifj. Sípos Orbán azon túl, hogy a Jász Múzeum megalapítója, a Jászkun Kerületek utolsó alkapitánya és Jász-Nagykun Szolnok Vármegye első alispánja volt, gyermek népfelkelőként részt vett az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban. A mostoha időjárás meghiúsította a hagyományos műsoros tiszteletadást, így Bolla Jánosnak, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnökének, valamint Hortiné dr. Bathó Editnek, a Jász Múzeum igazgatójának rövid gondolatait követően koszorút helyezett el az emlékhelynél Jászberény Városi Önkormányzata, a jászkapitányok, a Városvédő és Szépítő Egyesület és a Jászsági Hagyományőrző Egylet.