Koszorúk és gyertyák a diktatúra áldozataiért

1947. február 25-e fekete betűkkel írta be magát hazánk kalendáriumába. Azon a tragikus napon fordult hazánk a korlátozott demokrácia útjáról a kommunista diktatúra irányába. A rendszer generálta vörös terror áldozataira emlékeztünk 69 év elteltével, csütörtök este, a meghurcoltak tiszteletére állított márványtáblánál a bíróság épülete előtt.

A Szovjetunióban letartóztatott vagy Magyarországról odahurcolt, ártatlanul letartóztatott és elítélt mártíroknak állít emléket a felirat, amely előtt a Himnusz és a Sas Zoltán előadásában Egy fogoly üzenete a szabadoknak című vers elhangzását követően Besenyi Vendel helytörténész az ország, a város akkori eseményeit felidéző gondolatébresztő beszédét hallhatta az ünnepségen részt vevő közösség.

A bánatosan szemerkélő eső méltó díszletet szolgáltatott a kommunizmus áldozatainak emléknapján. A maroknyi hallgatóság Besenyi Vendel megrázó történelmi tényadatait hallgatva figyelt a múlt papírra vetett soraiból visszaköszönő szavára. Az emberi gonoszság keserűségének ízével és az empátia torokszorító érzésével hallhattuk a megdöbbentő adatokat, mely számok mögött megannyi szenvedés és hosszú évekig hallgatásra kényszerített emberi sors áll.

A rémuralom időszakának kultúrák és milliók estek áldozatul, tömegeket vittek akaratuk ellenére a Szovjetunióba. 1948 és 1951 között a Szovjetunió fogolytáboraiban sok ezer magyar hadifoglyot letartóztattak és koholt vádak alapján általában 25 év javító-nevelő munkára ítéltek. Az eddig előkerült adatok alapján 89 772 polgári személyt, ezen belül a Jászság öt településről 846 főt szállítottak el. Jászberényből 230 lakost deportáltak. Zömük nevét nem tudjuk, további sorsuk ismeretlen. Többségük az embertelen életmód és munkakörülmények miatt elpusztult, valahol a volt Szovjetunió területén alusszák örök álmukat. A Gulágról való hazatérést sokuk esetében további megpróbáltatások követték. 267-en a berényi börtön falai között kényszerültek raboskodni, közülük ketten városunk lakói voltak.

201603030003.jpg

Jászberényben a bíróság falán emléktábla őrzi az 1955-ben Szovjetunióból hazahozott és közel egy évig még a jászberényi börtönben raboskodó hadifoglyok emlékét. Külön emléktábla adózik Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt egykori elnökének, akit ugyancsak ezzel a csoporttal hoztak haza és került Jászberénybe – ismertette a helytörténész. A múltidéző elhangzását követően a város és a különböző pártok és civil szervezetek vezetői megkoszorúzták a fent említett márványtáblákat, majd a Táncsics utcai emlékműnél szintén koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztünk az áldozatokra.