Fórum a nyolcas körzetben

Február 17-én, szerdán Baranyi László képviselői fórumán vehették részt a nyolcadik körzet lakói a Szent István körúti iskola épületében.

A kedvezőtlen időjárás előrejelzés, valamint az előző évek tapasztalatai szerinti gyér érdeklődés miatt a fórumot ezúttal nem előzte meg körzetbejárás. Az iskola tantermében körülbelül negyvenen hallgatták meg a képviselőt, aki az elmúlt év kerületet érintő fejlesztéseiről tájékoztatta a megjelenteket, majd lehetőséget kínált a panaszok megvitatására, javaslatok felvetésére.
Baranyi László beszámolójában elmondta, hogy a Fodor Ferenc utcában, a Szelei úton, a Tűzoltó utcában folytatódtak a járda felújítások. A mintegy 550 négyzetméter járdafelület megújítását a 2015. évi 4 millió forintos körzeti fejlesztési keretből, illetve közmunkások bevonásával valósították meg. Kevésbé kedvező, hogy mintegy tíz helyen lett volna szükség járdafelújításra, de csak három utcára futotta a keretből.

Az Ebhát utca útburkolat-felújítása megtörtént. Nagy szükség volt már erre, mivel több utca is csatlakozik rá, nagy a forgalma. A Puskin sétányon megszűnt az egyirányúsítás, újra kétirányú a járműközlekedés. Az útburkolat felújítása is tervbe volt véve az elmúlt évben, de forráshiány miatt nem valósult meg.
Három közúti kereszteződésbe kerültek az eddig hiányzó közlekedési jelzőtáblák. Kijavították az Álmos utcai játszótér és közpark eszközeinek és padjainak nagy részét. A buszközlekedés beindítását nem sikerült megvalósítani a Szatmári lakóparkban. Sajnos a fedett buszváró létesítése sem valósult meg a Szelei út városba vezető oldalán. A Fillér utca csapadékvíz-elvezetési és útfelújítási problémája is megoldandó feladat maradt. A Rezeda utcai csapadékvíz elvezető árokrendszer is várat magára. A Szatmári lakótelepen élőket sokáig bosszantotta a szennyvízátemelő nem elégséges teljesítménye. A szivattyú cseréjével ez a probléma megoldódott.

– A 2016-os évben minden egyéni választókerületi képviselő 6 millió forintos fejlesztési kerettel rendelkezhet a Városfejlesztési Bizottság egyetértésével. Önkormányzatunk most február elején fogadta el az idei költségvetést. A magam részéről jónak tartom, vállalható célokkal és vállalható költségvetési terhekkel együtt – nyilatkozta a képviselő.
A körzetet érintően reményt keltő elképzelés a Magyar utca és a Vásárhelyi Pál utca közötti terület építési telkeknek való kijelölése. Előzetes tervek szerint új bölcsőde is épülne erre a területre. A bölcsőde épületét megkapná a mellette lévő óvoda, így az jelentősen bővülhetne.  A Magyar utca megújulna, a kiosztandó telkek között található új utca viszont kiépülne.
A polgármesterrel és a képviselőtársakkal történt előzetes egyeztetésen a Puskin sétány útburkolatának felújításáról döntöttek. Az érintett szakasz valószínűleg a Szent Imre Herceg úttól a COOP bolt hátsó bejáratáig terjedne. Ezzel egyidejűleg megoldódna a csapadékvíz elvezetés is a garázssor előtt. 

Baranyi képviselő elmondta, hogy szorgalmazza az óvoda előtti útszakasz és parkoló felújítását is erre az évre. A költségvetési keretbe egy kerékpárút létesítése is belefér, aminek útvonalát tervezik. A választókerületben folytatódnak a járdafelújítások, terv szerint a Kürt, Sikló, Nyár, Tüzér, Ebhát, Pintér Mihály, Puskin sétány, Móra Ferenc, Rét utcákban és a Szent István körút 16. szám előtt. A képviselői keret mindezeket nem fedezi, de fontossági sorrendben folyamatosan történnek majd a munkálatok. További megoldandó feladatként jelentkezik a csapadékvíz elvezetés. A felgyülemlő esővíz több helyen az út mellett felhalmozódott földpadka miatt nem tud lefolyni. A másik jelentős probléma az aszfaltozott út melletti útpadka szakaszos hiánya és a kátyúk (Vásárhelyi Pál utca, Rét utca ). A kérdéses utak feltérképezése folyamatos. Szintén megoldásra vár az Ebhát utca 8. szám előtti zúzottkövezés, az útfelújításból adódó hiány pótlása.
A fórumon felvetődött néhány kérés, kérdés és köszönet is érkezett az elvégzett munkákért. A Csokonai utca, valamint a Madách utca lakói közlekedési tükröket szeretnének felszereltetni. A Réz Kálmán úti lakók kérték az út másik oldalán létesített sitt-lerakó felszámolását. Az óvoda és bölcsőde előtti járdafelújítást is kérték,  a városi Zagyva ezen szakasza szennyezett,   sok a vízcsőtörés a Szent István körúti szakaszon,  ugyanitt a közvilágítás cseréje is várat magára.

A Madách utcában rossz az aszfalt,  sok a parkoló autó –nehéz tőlük a közlekedés,  a Jásztelki útra kivezető utcában ismeretlenek illegálisan lerakják a szemetet,  a Zagyván horgászók  szintén sokat szemetelnek. Az Ebhát utcának újonnan készült aszfaltozása nem mindenhol kifogástalan, mert itt-ott áll az esővíz az út közepén és a páros számozású oldalon is az út mellett.
A Szent István körút 16. szám mellett két nyárfát kértek kivágni a lakók, mivel a gyökérzetük az épület és a járda szerkezetét rongálja. A Jászkapitány utcában egy nemrégen kihelyezett közúti jelzőtábla áthelyezését kérték, mivel nem látni jól, takarásban van.

A Puskin sétányról jelezték, hogy nincs üveges szelektívgyűjtő kuka,  valamint kérték, hogy a garázssor mögé helyezzék át a gyűjtőszigetet. A Jászkapitány utcai lakosok örömüket fejezték ki a közeli utcákban kihelyezett közúti jelzőtáblák miatt. A Külsőpelyhespart utcából kérték, hogy súlykorlátozó közúti táblát helyezzenek ki, mivel a nagy tehergépjármű forgalom, zavarja a lakókat és romlik az út állapota.