Emlékezés az áldozatokra

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadta azt a határozatot, mellyel minden év február 25-én a Kommunizmus Áldozataira emlékezünk.

Ezen a napon emlékezünk a több tíz ezer honfitársunkra, akiket családjuktól elválasztva hurcoltak kényszermunkatáborokba. Azokra a nemzettársainkra, akiket koholt vádak alapján mészárszékre küldtek, illetve akik ellenállóként mártírhalálát haltak. Mindazokra, akik ezen „erőszakrendszer” áldozataivá váltak.

Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947. február 25-én a kommunistákkal szembeni kiállása miatt letartóztatták, a Szovjetunióba hurcolták. „A politikus letartóztatása és fogvatartása az első lépés volt azon az úton, amelynek során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt a totális egypárti diktatúra kiépítése felé.”

Február 25-én délután 16 órakor a Jászapáti Városi Könyvtárnál emlékeztünk Dr. Rakovszky Ivánra, aki a két világháború között belügy – és kulturminiszter volt. Jászapátira deportálták és egészen haláláig élt városunkban. A koszorúkat az emlékezők elhelyezték a könyvtár belső udvari falán található emléktáblánál. Rövid séta után az egykori járásbíróság épületénél, Dr. Joó Andorra emlékeztek meg. Az egykori járásbíró 1919-ben gyilkosság áldozata lett. Emlékét az épület mai homlokzatán található emléktábla jelzi. A koszorúk elhelyezése után 17 órakor a Pájer Antal Művelődési Házban folytatódott a megemlékezés.

Kökény Gábor, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a jelenlevőket, majd a Himnusz után Borbás Zoltán, a Szolnok Megyei Közgyűlés tagja méltatta az emléknapot. Egy perces néma csenddel emlékeztünk dr. Rüblein Richárdra (írói álnevén: Szuly Gyula), akit 1951-ben telepítettek Jászapátira. Ezek után Bánfi Ferenc, a Jászmagyarok együttes énekese, külön erre az alkalomra írt dalát hallgathattuk meg.

Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata hetilap főmunkatársa mondott beszédet, aki a kommunizmusról beszélt. „A kommunizmus az új ember hangja”, „Az új ember azért lépett fel, hogy eltörölje a régit”.

A megemlékezés végén Budai István, a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium végzős tanulója Zalán Tibor: Ékezet. Apámnak című művével emlékezett erre az időszakra. Befejezésül a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot.