Bővülő szolgáltatások az új Kormányablakban

Jászapátin 2015. december 17-én ünnepélyes keretek között került átadásra a Kormányablak. Az államigazgatási reform kiemelt céljaként jelent meg a Kormányablakok létrehozása azzal a szándékkal, hogy az állampolgárok szempontjából minél több ügyet, minél egyszerűbben, egy helyen tudjanak elintézni, elindítani. Az ügykörök száma folyamatosan bővül, jelenleg a Kormányablakokban intézhető ügyek száma több mint hatszáz. Vári-Nagy Judit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal hivatalvezetője foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A Kormányablakok a kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodái, melyek minden járásszékhely településen helyet kapnak, jellemzően az okmányirodák bázisán. A Kormányablakokban elintézhető ügytípusok színes képet mutatnak, hiszen a családügyektől a fogyasztóvédelmi kérdésekig számos esetben fordulhatunk a hivatalhoz.

Az ügykörszintekről:

Az azonnali ügyintézési kategóriaszolgálja leginkább az ügyfelek érdekeit, fontos rámutatni, hogy ezekben az ügyekben csak hiánytalan dokumentációval lehet ügyet intézni (pl.: új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcímbejelentés, forgalmi engedély cseréjére, pótlására irányuló kérelem, jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása).

A normál ügyintézéssorán a Kormányablaknál saját hatáskörben, az adott ügytípusra vonatkozó ügyintézési hatásidőben hozza meg a döntését (pl.: egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, szünetelésének, megszüntetésének bejelentése, állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem, új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem).

A kérelem, bejelentés továbbításaesetén a Kormányablak egy napon belül továbbítja a kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek, mely a döntést hozza. Ebben az esetben az ügyintéző azonnal köteles megvizsgálni az átadott iratokat és azonnal köteles tájékoztatni az ügyfelet az esetleges hiányosságról, a hiánypótlás is teljesíthető a Kormányablaknál. (pl.: anyasági támogatásra való jogosultság iránti kérelem, gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem, kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem).

Kizárólag tájékoztatás nyújtására van lehetőségbizonyos ügytípusokban. Ezekben az esetekben kedvezőtlenebb a Kormányablaknál benyújtani a kérelmet, mert speciális, különleges szakértői jellegű tudást kíván (pl.: házassági szándék, születés, haláleset bejelentése, anyakönyvezése, haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem, munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat).

Megváltozott ügyfélfogadási idő:

Hétfő 7:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:30
Szerda 8:00 – 16:30
Csütörtök 8:00 – 18:00
Péntek 8:00 – 15:00

Tájékozódni lehet a kormanyablak.hu internetes honlapon.

Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Osztályvezető: Nagy Tamás

Elérhetőség:

57/795-217 (SZIG, LIG, vezetői engedély, útlevél, parkolási igazolvány)

57/795-218 (egyéni vállalkozói ügyintézés, járműigazgatás)

57/795-235 (ügyfélkapu ügyintézés, ügyiratos gépjármű ügyintézés)

E-mail: okmanyiroda.jaszapati@jaras.jnszmkh.hu

Internetes időpontfoglalás: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Internetes ügyintézés: http://nyilvantarto.hu/hu/webes_ugyseged

Levelezési cím: Jászapáti Járási Hivatal

5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Rezsicsökkentés a közigazgatásban

A kormány állami rezsicsökkentési intézkedései részeként 2016. január elsejétől több közigazgatási eljárás ingyenessé, vagy kedvezményessé vált.

Mentességek, kedvezmények:

1. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása

2.  Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő okmánycsere.

3.  Eltulajdonított okmányok pótlása

4. Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (a kettő vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetén az illeték mértéke 1250 Ft, három, vagy több kiskorú gyermek esetén 500 Ft)

5.  Gépjárművezetői engedély első alkalommal

6.  Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása

7. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)

8. Tulajdonjog és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)

9. Oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány)

10. Felsőoktatási képzésre jelentkezés

11. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

Vállalkozásokat érintő mentességek:

1. Adóhatósági igazolás

2. Cégiratok kiállítása és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése

3. Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele

4. Üzlet működési engedélye iránti eljárás

5. Vállalkozói igazolvány kiállítása

6. Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

7. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás