Negyvenéves a honismereti szakkör

A jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör idén ünnepli megalakulásának negyvenedik évfordulóját. A szakkör az évforduló alkalmából február 27-én ünnepséget szervezett Jászapátin, amelyre meghívták a jászdózsai, jászágói, jászkiséri, jászjákóhalmi, kocséri és kunszentmártoni honismereti szakkörök képviselőit.

Az ünnepség szentmisével kezdődött a Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban, ahol Kladiva Imre esperes-plébános, címzetes kanonok méltatta a névadó Vándorfy János plébános munkásságát. A szentmisén megemlékeztek a szakkör elhunyt tagjairól is. A templomban adták át az idei Vándorfy János díjat. Idén ketten kapták meg az elismerést a honismeret területén végzett kimagasló munkájukért. Posztumusz Vándorfy díjat kapott Berki István, volt csatornaőr, aki aktívan részt vett a jászapáti honismereti szakkör megalapításában és szakkörvezetői feladatokat látott el. A díjat lánya, Pádár Miklósné Berki Ottília vette át az ünnepségen. Vándorfy díjjal ismerték el Mihályi József tevékenységét, aki 1995 óta vezeti a Vándorfy János Honismereti Szakkört. A szentmisét követően Kovács Béla nagyüzemi konyháján folytatódott a rendezvény.

Mihályi József köszöntötte a meghívottakat, majd Farkas Ferenc Jászapáti polgármestere méltatta a szakkör értékőrző tevékenységét. A köszöntők után Illés Anita bemutatta „A jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör negyven éve” című kiadványt, amely az évfordulóra jelent meg a Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában.

A könyvben megemlékeznek a névadó Vándorfy János életéről, munkásságáról, a szakkör elmúlt 40 éves tevékenységéről kiemelve az elmúlt öt év eseményeit és a szakkör kapcsolatait. A kiadvány gazdag arcképcsarnokkal mutatja be a honismereti munkában részt vevő szakköri tagokat és a szakmai támogatókat. Az események képekben című fejezetben pedig régi fényképeken jelenik meg a honismereti szakkör története a tanyamúzeum építésétől kezdve a honismereti találkozókon, kirándulásokon, aratónapi rendezvényeken át a kiadvány készítéséig.

A könyvbemutatót Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójának előadása követte, amelyben felidézte a Jász Múzeum és a honismereti mozgalom kapcsolatát. Kiemelte, hogy a Jászság elsőként lépett be a honismereti mozgalom értékmentő munkájába. 1963-ban Jászjákóhalmán alakult meg az első honismereti szakkör, majd követte Jászágó, Jászfényszaru, Jászárokszállás, Jászkisér és 1976-ban Jászapáti. Hortiné dr. Bathó Edit a szakkörök értékmentő, értékőrző munkájával kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a múlt értékeit a jelen kor értékeivel harmóniába hozzuk.

Az ünnepségen a baráti szakkörök képviselői kedves szavakkal és ajándékokkal köszöntötték a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkört. A szakkör tagjai külön köszönetet mondtak Mihályi Józsefnek a honismereti szakkör vezetéséért és Dr. Suba Györgynének a titkári feladatok ellátásáért. A rendezvényen részt vett Kunszentmárton delegációja is, Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Józsa László helytörténész, díszpolgár és Vass Zoltán tankerületi igazgató és felesége. Józsa László felidézte, hogy 297 éve jászapáti családok telepedtek le az elnéptelenedett vidéken és a betelepülő jászoknak köszönhető Kunszentmárton újraalapítása. Meghívta a Vándorfy János Honismereti Szakkört a Kunszentmárton újra alapításának három év múlva esedékes 300. évfordulója alkalmából szerveződő emlékünnepségre. A rendezvényt néptáncbemutató, finom ebéd és jó hangulatú baráti beszélgetés zárta.