Jól dolgoztak a katasztrófavédők

Kedden tartotta éves tiszti értekezletét a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzoltólaktanyában. Fózer Tibor tűzoltó ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője részletesen beszámolt tavalyi munkájukról, amit Buzás Tibor tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese jónak minősített.

A Jászságban 83 500 állampolgár tartozik a kirendeltség védelme alá. Igen lelkiismeretesen és jól végzi munkáját az állomány, már a számok tükrében is. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság összes vonulási száma 2015-ben 297 volt, ebből tűzesethez 199 alkalommal vonultak a helyi tűzoltók és 90 téves riasztásuk is volt (elsősorban tűzjelző központokból érkező jelzések miatt). Az előző éves adatokat tekintve elmondható, hogy a vonulási számuk 2012 óta folyamatosan csökken. Tavaly a veszélyhelyzetek közül a többszöri hőhullám és a csapadékmentes időszak volt számottevő, ahogy az azt megelőző években is. Fózer Tibor kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek munkatársaik rendszeres, úgynevezett ciklikus képzésére, ami gyakorlat orientált. E mellett rendszeresen tartanak ifjúsági- és lakossági felkészítést is.

A tűzoltósági szakterületen belül a tűzoltás és a műszaki mentés folyamatos készenlétet igényel. Jászberényben a riasztási idő mindössze két perc a jelzés átvételétől számítva. A térségben működő 11 önkéntes tűzoltó egyesület változatlanul jól végzi a munkáját.
Tavaly 84 tűzesethez és 42 műszaki mentéshez vonultak ki.

A lakosságvédelmi ellenőrzések közül 2015-ben is a vízelvezetők ellenőrzését végezték a legtöbbször, 114 alkalommal. E mellett a lakossági riasztó eszközök-, a fák és fasorok-, valamint a befogadó helyek ellenőrzése is gyakori volt. A polgárvédelmi szervezet munkáját segíti az a közel kétezer ember, akiket a térségben jelöltek ki, és katasztrófaveszély esetén bevethetők. Azokon a településeken, ahol nincs önkéntes tűzoltó egyesület, a tavalyi évben mentőcsoportokat szerveztek, melyek igen hasznosnak bizonyultak. Majdnem minden jászsági településen közbiztonsági referensi hálózatot működtetnek, akik elősegítik az információáramlást és a települési feladatokat végzik.
A szakmai munka mellett számos egyéb rendezvényt szerveznek, és a laktanya nyitott kapuval várja egész évben az érdeklődőket. Évente megrendezik a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, ami remélhetőleg idén is egy napsütéses áprilisi napon tölti meg gyermekzsivajjal a tűzoltóság udvarát.
A harmadik fő szakterületük az iparbiztonság. A kirendeltség felügyelete alá 2015-ben négy veszélyes üzem tartozott, idén számuk eggyel bővül.
A részletes beszámolót követően Vári-Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal vezetője és dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője fogalmazták meg köszönetüket a jó együttműködésért. Reményüket fejezték ki, hogy rendkívüli eseményre idén se kerül sor, ahogy 2015-ben sem volt. Balogh Tamás, a jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vezetője a megfelelő szakmai háttér biztosításán túl külön megköszönte az önkormányzatok és a helyi támogatók segítségét.

A tiszti értekezlet Buzás Tibor tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese értékelésével zárult. Elmondta, hogy az elmúlt évek működése azt támasztotta alá, hogy a hivatásos állomány elérte a megfelelő létszámot, munkájuk hatékonyságát az önkéntesség erősítésével szeretnék javítani. Kiemelte, hogy a kirendeltség a nagyszámú 2015-ös ellenőrzésen jól teljesített és megfelelt. Ezen ellenőrzések tapasztalataiból kiderül, hogy a tűzoltósági szakterületen előírásoknak megfelelően irányított, jó szakmai színvonalon végzett tűzvédelmi tevékenység folyik, az önkéntes tűzoltóságok és egyesületek bevonásával. Az iparbiztonság területén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az ellenőrzések. A polgári védelmi szakterület ellenőrzései során megállapították, hogy kiemelkedően segítik az igazgatóság munkáját és magas színvonalú munkát végeznek. Hozzátette, hogy a jövőre tekintve legalább ilyen jó színvonalú kapcsolattartást és együttműködést várnak a kirendeltségtől.

Az idei év egyik fontos változása lesz a meghozott jogszabályok alapján a július 1-jétől módosuló kéményseprő-ipari közszolgáltatás. Ennek értelmében az év második felétől Jászberényben a kéményseprő szolgáltatást a katasztrófavédelem központi szerve veszi át. A szervezeten belül külön egység alakul, amely ellátja majd ezt a szolgáltatást. A bázis kiépítése elkezdődött és a képzések is elindulnak hamarosan.