Bizottsági elnökök a város költségvetéséről

Jászberény város költségvetésének elfogadásáról előző számainkban már tudósítottunk. Ezúttal az önkormányzat hat bizottságának elnökeit kerestük meg három kérdéssel. Összességében milyennek ítéli meg Jászberény idei költségvetését? A bizottsága területén mire lesz elég a büdzsé? Egyéni képviselőként a körzetében milyen tervei vannak a hatmilliós egyéni keretet figyelembe véve? A kérdésekre mindenki saját súlyozással válaszolt. Ahol az elnökök ebben a struktúrában válaszoltak, a kérdések számait jelöltük. Értelemszerűen a harmadik kérdés a nem egyéni körzetben választott elnök esetében nem releváns.

Jobbnak látom, mint a tavalyit

nagy_andras.jpgNagy András
Humán Erőforrás Bizottság

1. Az idei költségvetést lényegesen jobbnak látom, mint a tavalyit. Azt nem mondhatom, hogy jó, mert lehetetlen olyan költségvetést készíteni, amelyik minden érintettnek jó lenne. Amelyiknél nem lenne csalódott intézmény, szervezet, önkormányzathoz kapcsolódó működésű érdekelt csoport. Ahol ne lennének olyan területek, ahová több pénzt várnának. Természetesen a városlakók igénye és elvárása is igen különböző. Érezni a kórház és az önkormányzati iskolák évekkel ezelőtti állami fenntartásba vételének könnyítő hatását. Ettől az évtől a jászladányi szociális otthonra sem kell költenünk, hisz a társ önkormányzat átvette tőlünk. Újabb jelentős fejlesztéseket tervezünk, pályázataink sikerében bízunk. Ugyanakkor egyes működési területekre magasabb összegeket tudunk fordítani.

2. Az idei költségvetés feltétlen nyertese a sport ügye. Különösen az a hét kiemelt sportegyesület és szakosztály, amelyikkel három évre szóló együttműködési megállapodást kötöttünk: röplabda, kosárlabda, Yakuzák SE, labdarúgás, gyorskorcsolya, jégkorong, műkorcsolya. A megállapodásban rögzítettük az elvárt színvonalat, eredményességet és a megfelelő utánpótlás nevelését. Na és ehhez a képviselő-testület jelentős, a korábbiakhoz képest – a kosárlabda kivételével – jóval nagyobb összegű anyagi támogatásra is kötelezettséget vállalt.
Új elem, hogy mindezekkel együtt a működésük és a gazdálkodásuk figyelemmel kísérésére egy-egy, az önkormányzat által megbízott személyt, „önkormányzati biztost” delegálunk a vezetőségeikhez. A kórház gyermekosztálya működését jelentős összegű bérköltséggel segítjük. Az iskolaépületek szükséges felújításához, nagyobb karbantartásához, korszerűsítéséhez magasabb összeget rendeltünk. Élni szándékozunk itt is a pályázatok lehetőségével. Több terv, intézkedés, új vagy korábbi döntés célozza a város lakosság számának növelését. Így új építési telkek kialakítása a Magyar utca térségében, otthonteremtési támogatások, ösztöndíjak, új, ingyenes védőoltások gyermekeknek. Igen kedvező a civil szervezetek pályázati keretének növelése. Úgyszintén jó az új támogatási keretek megjelenése a bizottságnál. Ilyenek például a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, városi könyvek kiadására, a Jász Vágta megrendezésére rendelt pénzek. Több pénz jut a kulturális intézményeknek, szervezeteknek is.

3. A helyesen megemelt összegű körzeti keret a főleg járdaépítésekre, kisebb volumenű csapadékvíz elvezetési és egyéb utcai munkákra kell. A jászberényi járdák itt-ott „megrázó” állapotára testközelből akkor döbbentem rá igazán, amikor nagyszülőként magam is toltam a kiskerekű babakocsit. Az utóbbi években járda építésben – a közmunkának is köszönhetően – sokat léptünk előre a körzetemben is. De nem eleget.
Továbbá mind a csapadékvíz – napjainkban is látható – megoldatlan elvezetése, mind pedig az utak rossz állapota aggasztó és bosszantó. A Gyöngyösi út beszűkülő belső részén már-már tűrhetetlen a helyzet. Az öt éve tartó útfelújítási programmal is jól haladunk, de valahogy a kátyúsodás és feltöredezés mintha gyorsabb lenne nálunk. Nagy reményeket fűzök a Városüzemeltetési Bizottság idén megemelt „egyéb infrastruktúra” keretéhez is.

Kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb

tamas_zoltan.jpgTamás Zoltán
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1. A közel 6,2 milliárdos költségvetés okot adhat a bizakodásra 2016-ban, hiszen van benne több százmilliós önerő a pályázatokhoz, saját forrású fejlesztésekre is több lehetőség lesz az idén, mint tavaly. Remélem, megvalósul, vagy legalább elindul az új bölcsődeépítés, óvoda fejlesztés, útfelújítás is és a főtér rekonstrukció is tovább folytatódik. A Magyar utca és az Érpart térségében ki tudunk alakítani új összközműves telkeket, támogatva ezzel is a fiatalok letelepedését és családalapítási szándékát. Remélem ebben az évben elkezdődnek a megyei területfejlesztési projektek, az energetikai felújítások, a malom projekt is, és több pénz jut a régi intézményeink felújítására is. Összességében a 2016-os költségvetés az előző évihez képest kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb lesz.

2. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak az idén magasabb összeg, 52 millió Ft áll rendelkezésére, melyről átruházott hatáskörben dönthet. Ingatlan vásárlásra 25 millió Ft-os keret van, melyből városunkban letelepedni szándékozó fiataloknak lakásépítésre szánt telkeket is vásárolhatunk, ha érdemesnek tartja a bizottság. E mellett még a Neszűrben is szándékunkban áll földterületek és egyéb ingatlanok megvétele, melyre az önkormányzatnak hosszú távon szüksége lehet. Folytatódik az idén is a szakképzési ösztöndíj program, mely eddig is sikeres volt a jászberényi 7-8. osztályos tanulók körében, akik hiányszakmát tanulnak valamelyik középiskolánkban. Erre a feladatra 7 millió Ft áll rendelkezésre ebben az évben. Szintén már nem az első évben támogatjuk a kis- és középvállalkozásokat, un. beruházás ösztönzési pályázattal. amelynek részletes feltételei a Jászkürt újság hasábjain olvashatóak majd hamarosan. 20 millió Ft-ot különített el e célra a képviselőtestület 2016-ban.

3. Örülök, hogy kezdeményezésemre 50%-kal nőtt a körzeti keretek összege, a tavalyi 4 millió Ft után, egy kicsit többet gondolhatnak a képviselők a lakosok által jogosan kért igények teljesítésére. Remélem, jövőre tovább emelkedik ez a szinte minden képviselő és lakos által fontosnak tartott keret. E mellett még természetesen más forrásokból is lehetősége lesz a képviselőnek javaslatot tenni egy-egy út felújítására, pl. a 4-es számú körzetben a Fazekas utcára. Ezért remélem, ebben az évben elkezdődik a Rác utca, Szent Imre herceg út és a Huszár utcai csapadékvíz elvezetési problémák orvoslása.
Mint már évek óta, én a legtöbb forrást a járdaépítésekre és felújításokra fordítom, hiszen a legtöbb kérés erre irányul a körzetemből. Több igénybejelentés érkezett még hozzám lámpatest sűrítésre, kisebb, nagyobb kátyúzásra, egy-két ingatlant érintő árokkarbantartásra, fásításra. A körzeti keret felhasználására folyamatosan gyűjtöm a lakossági igényeket, így már évek óta van egy listám, melyet minden évben kiegészítek a lakossági fórumokon elhangzottakkal és a körzetbejárásaim során gyűjtött tapasztalatokkal. Ezt tovább bővítem a polgármesteri hivatalba beérkezett írásos kérelmekkel, észrevételekkel, melyet még kiegészítek a JVVN Zrt. szakembereinek javaslataival. Régi tervem, évek óta kért lakossági igény is a Szent Imre herceg úti Nepomuki Szent János keresztjének rekonstrukciója, melyre már költségvetés is készült. Bízom benne, hogy ebben az évben is a lakosság megelégedéssel fogja nyugtázni a körzeti keret felhasználást.

Elmulasztott lehetőségek költségvetése

balogh_bela.jpgBalogh Béla
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

1. A költségvetés „1. munkaanyagát” informális ülésen tárgyalta első alkalommal a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság. Néhány nap múlva informális testületi ülésre került sor. Erre az ülésre jelentősen módosított költségvetés tervezetet kaptunk. A Bizottsági ülésen megfogalmazott javaslatokat elenyésző mértékben vette figyelembe a polgármester.
 A Fidesz frakció „szétverte” a polgármester által elkészített és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által megtárgyalt anyagot. Bevételi oldalon 111,5 millió Ft-al megemelték a helyi iparűzési adót, 100 millió Ft-al csökkentették az általános tartalékot, új elemként beterveztek 30 millió Ft-os ingatlan értékesítési bevételt és több mint 17 millió Ft-al megemelték a költségvetési maradványt. Az ilyen módon keletkezett 260 millió Ft bevételt teljesen szétosztották.
Azért tartom az elmulasztott lehetőségek költségvetésének, mert csak az elosztást tartja fontosnak. A költségvetés az előző évinél lényegesen magasabb saját bevétele – ami a költségvetésnek majdnem a fele – és a tavalyi maradvány miatt nagyobb mozgásteret biztosított volna a jelent és a jövőt szolgáló lehetőségek kihasználására. Két fontos elemet javasoltam: képezzünk tartalékot és csökkentsünk adót. Felelős városvezetésnek nem csak egy év lehetőségeiben és annak maximális kihasználásában kell gondolkodnia. Kötelessége lenne előre tekinteni, a következő évek feladatait számba venni, a már látható változásokra felkészülni, azokat a meglévő eszközeivel a város javára befolyásolni. Ezt szolgálná a tartalékképzés.
Ez az előrelátó képesség hiányzik a városvezetéséből és csak a saját rövid távú érdekeiket képviselő fideszes képviselőkből.
A bizottsági elnököket az a szempont vezeti, hogy minél nagyobb legyen a bizottsági keretük, így többet „oszthatnak el”. Ezáltal fontosabbnak vélik bizottságukat és saját magukat.
Az adócsökkentési javaslat a következő elemeket tartalmazta: A helyi iparűzési adó mértéke a jelenlegi 1,9 %-ról 1,8 %-ra csökkenjen; az építményadó mértékei csökkenjenek; a lakosságot terhelő kommunális adó szűnjön meg; mezőőri járulékot csak tíz hektár felett kelljen fizetni. A javaslat szerint lakosság adóterhei és a kis- és középvállalkozások adóterhei is jelentősen csökkennének. A javaslat ebben az évben mintegy 120 millió Ft-al csökkentette volna bevételt. A költségvetés helyzete lehetővé tette volna ezt az adócsökkentést. A benyújtott előterjesztést a polgármester javaslatára még megtárgyalni sem lehetett, mert a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai – ellenszavazatommal – hang nélkül szavazták meg a napirendről levételt.
Meggyőződésem, hogy rövid távú, egy éves távlatban gondolkodás és részérdekek kielégítése – ami most érvényesült –  nem szolgálja a város érdekeit.

2. A költségvetés egészét kell értékelni és ebben megtalálni a legjobb mozgásteret. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökeként minden esetben mérlegelem, hogyan érvényesül az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a fenntarthatóság. A fentebb leírtakból mindenki számára kiderül, hogy ezek az elvek nem érvényesülnek, mert a várost irányító polgármester és fidesz frakció nem ezen értékek szerint gondolkodik és cselekszik.
Nem tartom a város érdekének, hogy a „fosztogatás” és az „osztogatás” szemlélete érvényesült. A kihagyott lehetőséget sajnálom, a város lakossága és gazdasága is jól járt volna, ha javaslataimat támogatják.

A fejlesztésekre is forrást biztosít

juhasz_daniel.jpgJuhász Dániel
Városfejlesztési Bizottság

1. Az ország gazdasága kilábalt a recesszióból és örvendetes, hogy a város gazdasági szereplőinek eredményei azt mutatják, hogy Jászberényben az országos átlagot meghaladóan nőtt már 2015-ben is a helyi gazdaság. Ez megmutatkozik a helyi adóbevételek jelentős növekedésében is. Mivel az önként vállalt feladatok, a városüzemeltetés és a városfejlesztés ezen forrásokból finanszírozhatóak, így egy kiszámítható, stabil, a fejlesztésekre is forrást biztosító költségvetést sikerült elfogadni. Két költségvetés között pedig lehetőséget ad számunkra, hogy a gazdasági szereplők bevonásával újragondoljuk a város feladatvállalásának jövőbeni mértékét és területeit, és az ehhez szükséges adóbevételek mértékét. El tudom képzelni, hogy ennek eredményeként a jövőben az adónövekmény egy érzékelhető részét a gazdaságnál hagyjuk a további közép- és hosszútávú gazdasági fejlődés érdekében.

2. A bizottság forrásaiért úgy érzem képviselő társaimmal sikeresen tudtunk lobbizni, így továbbra is kiemelt területe a költségvetésnek a városfejlesztés. A bizottság minden egyes korábbi pozícióját sikerült megőrizni, sőt a körzeti fejlesztési keretet sikerült 50%-kal növelve körzetenként 6 millióra emelni. Rendszeresen járva a várost, illetve látva az egyéni képviselők probléma listáit, azt hiszen ezek a források sok apró, de bosszantó problémát tudnak majd kezelni. Jelentős változás, hogy növelni tudjuk az intézményeinkre jutó felújítási forrásokat és ezzel el tudunk indítani – az idén is folytatódó útfelújításokhoz hasonlóan –, egy több éves felújítási programot. Újdonság, hogy a bizottság idén rendelkezik csapadékvíz-elvezetési problémák kezelésére elkülönített pénzekkel is.

3. Jelentős összeg, de nem mondok nagy újdonságot, hogy választókörzetembe, Kertvárosba ennek a többszörösét is el tudnánk költeni kisebb-nagyobb problémák megoldására. Jelenleg úgy látom, hogy az összeg jelentős részét ismét betonjárda építésre tudjuk fordítani. Emellett vannak megoldásra váró csapadékvíz-elvezetési problémák, ezen a területen is remélem, hogy tudunk egy-két lépést előre tenni. A körzeti problémalista remélhetőleg a korábbi évekhez képest egy kicsit gyorsabban tud majd csökkenni. Remélem a gazdaság sikerei jövőre további forrás növelést tesznek majd lehetővé, mert ezen a területen még sok a jogos választói elvárás.

Jól megtervezett és megalapozott rendelet

ferencvari_csaba.jpgFerencvári Csaba
Városüzemeltetési Bizottság

1. Erre a kérdésre most sokkal kellemesebb válaszolni, mint egy évvel ezelőtt. A két költségvetési időszak közötti különbség köztudott, a korábban nyomasztó teher szerencsére már nem volt különösebb kihatással a tervezésre. Az idén egy szakmailag nagyon jól előkészített, a folyamatok során kellően átgondolt, több körben és szinten megvitatott költségvetést sikerült elfogadnunk, ami a gazdálkodás tekintetében is ésszerű, kellő egyensúllyal bír.  Úgy vélem, hogy összességében nem túlzás a „jól megtervezett és megalapozott” jelzőkkel illetni.

2. Jóval nagyobb összeggel gazdálkodhatunk átruházott hatáskörében, hiszen közel száz millió forinttal nagyobb a céltartalékban hozzánk rendelt összeg, mint az elmúlt évben. A vízközművek felújítására és fejlesztésére tervezett – részben tavalyról áthúzódó – pénz felhasználása korábban a Városfejlesztési Bizottságnál volt, de mostantól ez újdonság az üzemeltetésnél, ami természetesen több feladatot is jelent számunkra.
Továbbra is jelentős összeggel bírunk környezetvédelmi feladatokra, illetve zöldterület kezelési támogatásokra. Az erre utalt 8 milliós tétel elegendő lesz azokra az ütemezhető dolgokra, melyek elősegítik e területek fejlődését, színvonalának növelését.
Örömmel tudom elmondani, hogy visszatért a sorok közé a fásításra fordítható tétel öt millió forinttal, ami tavaly, éppen az akkori költségvetés szűkössége miatt maradt el. Most ebből, első ütemben a Zagyva sétány menti részeket tesszük rendbe, és kezdjük meg a szükséges pótlásokat, sűrítéseket.
A Városüzemeltetési Bizottság legáltalánosabb, mondhatni hétköznapi munkájának alapjait képező „egyéb üzemeltetési keret” összege két millió forinttal nőtt a tavalyihoz képest. Erre lehet azt mondani, hogy sok, de lehet azt is, hogy kevés. Az ésszerű és szükséges felhasználás az, amiben a felelősségünk rejlik. Az elosztás során továbbra is kiemelten foglalkozunk a lokális csapadékvíz elvezetési gondokkal, járdák és egyéb közterületi felületek javításával.

3. Az egyéni körzetemre vonatkozóan nagyobb részben megvannak, részben pedig formálódnak a konkrét elképzelések. Természetesen alapozva a lakossági igényekre, azokra a megoldandó feladatokra és olyan gondok orvoslására is, melyek naponta érintik a lakosságot. Ugyanakkor egy komplex fejlesztési gondolatsor mentén haladunk, melyben az emberek közterületi komfortérzetét próbáljuk emelni, érezhetően szebbé is téve életterünket.  Ennek – a tavalyihoz mérten két millió forinttal megnövelt keretnek – a felhasználását úgy szeretném megoldani az ötös körzetben is, hogy minél nagyobb területen, és minél több lakosnál érvényesüljön a pozitív hatása.
Az előkészítésekkel és felmérésekkel elindított folyamat jelenleg is gőzerővel folyik, amit a Városüzemeltetési Iroda koordinál. Mint egyéni körzeti képviselő, de mint bizottsági elnök is, kifejezetten törekszem arra, hogy ezek a fejlesztések ne húzódjanak el az év végéig, hanem időben és minél jobb minőségben valósuljanak meg.

Stabilitás, fejlődés és tervezhetőség

balog_donat.jpgBalog Donát
Ügy- és Közrendi Bizottság

1. Véleményem szerint tökéletes és minden szempontból megfelelő költségvetés nem létezik. Természetesen évről évre próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségeinkből, de a három legfontosabb dolog, amit mindig szem előtt kell tartanunk, az a stabilitás, a fejlődés és a tervezhetőség. Az idei költségvetésben mind a három jelen van. Jó jelnek látom, hogy nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele. Természetesen „az idegen tőke mindig olcsóbb”, de ezt csak akkor tartom alkalmazható tézisnek, ha például egy pályázat önerejének biztosításához van szükség jó és megalapozott célú fejlesztési hitel felvételére.
A hosszú távú megállapodások sportegyesületekkel is megjelennek már az idei évben. Ez nem csak az önkormányzat munkáját segíti, hanem a sportegyesületek pénzügyi tervezését, előre gondolkodását is lehetővé teszi, ami nélkül nem lehet eredményesen fejlődni.
A jelenleg zajló demográfiai folyamatok mellett kötelességünk városi szinten is lépéseket tenni, hogy a lakosságszám újra növekedő tendenciát mutasson. Külön kiemelném a gyermekek, a fiatalok, a fiatal felnőttek és a családosok támogatása érdekében tett lépéseinket, mint a babakötvény, az ösztöndíj program, vagy a telekprogram, hiszen ezek a társadalmi rétegek jelentik a városunk és az ország jövőjét is.

2. Az egyik legkisebb keretből gazdálkodó bizottság vagyunk, de örömteli, hogy a tavalyi évhez képest kétmillió forinttal bővült a keretünk. Szeretném, hogy ez a keret a jövőben tovább gyarapodjon, ezáltal még jobban hozzá tudjunk járulni városunk biztonságához. Lehet, hogy már kicsit elcsépelt megfogalmazás, de addig fogunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. Úgy gondolom, hogy a mentők, a rendőrök és a katasztrófavédelem azok a szervezetek, amelyeknek a munkáját sosem fogjuk tudni a kellő mértékben honorálni. A bizottsági munka során szeretnénk megadni nekik azt a plusz támogatást, ami a mindennapi munkájukat megkönnyíti, vagy bizonyos esetekben egyáltalán lehetővé teszi.
A polgárőrségek támogatása is fontos része az éves tevékenységünknek, és itt nem csak anyagi juttatásokra gondolok. Lehet velük szembe kritikát megfogalmazni, de sosem szabad elfelejteni, hogy civil emberek a szabadidejüket áldozzák fel, amikor feladatot vállalnak polgárőrként.
Hiszem és vallom, hogy a bajt a legjobb megelőzni. Teret kell adnunk és támogatnunk kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek a gyermekek ismereteit bővítik, például a biztonságos közlekedéssel, a bűnmegelőzéssel, vagy a megfelelő tűzvédelemmel kapcsolatban.

3. Egyéni képviselőként jó hír, hogy a tavalyi évhez képest kétmillió forinttal nagyobb mozgásteret kaptunk a körzetek fejlesztésében. Körzetem egyik sajátossága, hogy a nagy kiterjedése miatt a felmerülő problémák és igények nagyon sokszínű képet mutatnak. A járdafelújítások, útjavítások és csapadékvíz elvezetés mellett szeretnék előrelépést a földutak állapotának javításában. Több helyen gondot okoz a feljutás a földútról a műútra, amire szintén keressük a körülményekhez képest legtartósabb megoldást. Ezek mellett egyéb kisebb fejlesztéseket is tervezek, melyek reményeim szerint jelentősen javítják majd a lakosság komfort érzetét.