Díva kripli szerepben

Igazán nem túl előkelő Kripli Marinak nevezni a színészet nagyasszonyát, Jászai Marit, ám a pénteken játszott darab címe mégis sokatmondóan kifejező. A gúnynév és a művésznő mögött rejlő kettős személyiség valódi arcáról Lázár Kati, a legendás színésznő megformálója lebbentette fel a fátylat a Főnixben.

Az önálló est a már tündöklése fénykorán túlesett, megfáradt díva visszatekintőjeként tárja Jászai Mari kalandos életét a nézők elé. A darabban egy beteljesületlen szerelmi gyötrelem keretébe zárt monológ vezet végéig a tragika életén.
A Jászai Mari naplójából merítkező színdarab világossá teszi, hogy Jászai miért volt tökéletes a tragika szerepekben. A Gyalog Eszter rendezésében színre vitt Lázár Kati által hitelesen megformált figura nyilvánvalóvá teszi a néző számára, hogy a színésznő saját életének kínlódásait ültette át szerepeibe. A Krippel Mária néven született, majd a szomszéd gyerekek csúfolódásának köszönhetően Kripli Mari nevű kislány útját követhetjük nyomon a hideg szigorúságú szülői háztól, a színi direktorok hálószobáin át, a világot jelentő deszkákig. A mélyen gyökerező nyomorúság, az elszenvedett testi és lelki kínok fényesítették olyan ragyogóra ezt a karriert, amelyet közterek- és színháznevek őriznek meg az emlékezetnek.

Lázár Kati előadása döbbenetesen emberközelivé tette a „Nagyasszony” alakját. Mind a patikamérlegen kimért mondanivaló, mind a kifejező játék elhitette velünk, hogy hétköznapjaiban Jászai is ugyanolyan gyarló, kétségbeesett, reménykedő, érző szívű nő volt, mint bármelyikünk. Persze az, amit a színpadon tett, égi magasságokba emelte, ám az már egy másik történet…