Könyvvel jubilál a kézimunka szakkör

A Jászapátiak Baráti Egyesülete (JABE) 2016-ban ismét egy könyvvel kívánja megörvendeztetni az olvasókat. Címe: Egy jubileumra… 35 éves a Jászapáti Kézimunkaszakkör. A kötet írója és szerkesztője dr. Kalmár Pálné ajánló sorait közöljük.

Ez a jubileumi kiadvány a Jászapátin működő kézimunkaszakkör 35 évének állít emléket. Nagyobb egységein belül (múlt, jelen, jövő) bemutatja a szakkör szerteágazó tevékenységét, azt az értékmentő és értékőrző munkát, amivel az egész Kárpát-medence hímzéskultúrájának megismerését, megismertetését tűzték ki célul az esztétikai élmények nyújtásán és átélésén túl.

A könyv bemutatja azokat a személyeket, akik az induláskor segítették a szakkör tagjait. Szól az írás egyrészt Fehér Ferencnéről, aki nemcsak létrehozta a szakkört, hanem részt is vett a munkájában, másrészt a szakmai irányítókról, Fejér Mária szakmai elkötelezettségéről, amivel az eredeti, hiteles hímzésvilág tudatos alkalmazása iránti igényt kialakította a tagokban, Misi Éva szenvedélyéről, amivel a jász motívumok elismertetéséért küzdött. Természetesen nem feledkezik meg a Jászapátin éveken át kulturális missziós feladatokat ellátó Szikszai Gábor tanárról, múzeumigazgatóról sem. De az igazi főszereplők a szakköri tagok, illetve az alkotásaik, akikről és amikről ez a kiadvány szóban és igen gazdag képanyagban sok-sok információt közöl.

A leghosszabb fejezet a szakkör szakmai tevékenységét vázolja fel. Olvashatnak a továbbképzésekről, az évtizedek után is felejthetetlen kirándulásokról, a tanulásról, a hímzésekkel, a csipkekészítéssel való ismerkedésről. Nem szakkönyvet tartanak a kezükben, a leírásokból nem lehet megtanulni sem hímezni, sem csipkét készíteni, de – reményeim szerint – talán kedvet tud csinálni ehhez a nagyon szép, sok-sok maradandó élményt nyújtó időtöltéshez, s a közösségi érzéshez, az együttdolgozás élményéhez, egymás munkáinak segítéséhez, a közös örömhöz.

A hazai és a határon túli magyar területek hímzésmintáiból nyolcvannál is többet ismernek, de leginkább az itthonit művelik anyanyelvi szinten, vagyis a jász hímzést kedvelik a leginkább Ehhez az is hozzájárul, hogy Molnárné Szikszai Klára nyugalmazott tanárnő autentikus mintáival rendszeresen segíti az alkotások elkészítését. A papíralapú rajzok után a kiszúrást, a drukkolást és a hímzést már a szakköri tagok végzik.

A maiaknak egy dolog fáj igazán, az aktív tagok száma csökken, az idősek nem tudnak eljárni a foglalkozásokra. Nem feledkeznek meg azonban sem a még élő, de idős tagokról, sem a természet örök törvénye szerint eltávozottakról. A szakkör tagjai hiszik, hogy a jövő nemzedéke ugyanúgy fogja tisztelni és szeretni az identitásunkat is kifejező igazi népi művészetet, mint ők. Örülnek, ha fiatal, új tag érkezik a szakkörbe, ha a gyermekek, unokák, tanítványok, fiatal, frissen végzett szakemberek el akarják tőlük sajátítani mindazt a tudást, amit a dolgos évtizedek alatt felhalmoztak. Hiszik, csak így maradhat fenn az a népi művészet, ami a kultúránk lényege, megmaradásunk záloga. Ha tiszteljük a múltat, ha gazdagítjuk a jelent, ha bízunk a jövőben.

Pontosan úgy, ahogy azt a jászapáti kézimunkaszakkör is teszi. Ennek a küldetésnek kíván emléket állítani ez a könyvecske.”

A Hortiné dr. Bathó Edit által lektorált könyv előreláthatólag 136 oldal terjedelemben, B/5-ös nagyságban, számtalan színes képpel kiegészítve jelenik meg 2016. március hónapban. Felelős kiadója: Lóczi Miklós, a JABE elnöke. Az előfizetők kedvezményes áron, 2500 Ft-ért juthatnak hozzá. Előfizethető a Jászapáti Kézimunkaszakkör tagjainál és a Városi Könyvtárban február 20-ig.

Érdeklődni lehet: telefonon: 57/440-516 (355 mellék) vagy 57/440-081, e-mailen: jabe@freemail.hu.