Fórum az energiáról

Január 28-án, csütörtökön délután a Déryné Rendezvényházban Jászberény Város Önkormányzata városfórumot szervezett, melyen a város döntéshozói, városüzemeltetők, közintézmények vezetői és más szereplők képviselői konzultáltak a város energiagazdálkodásának jövőjét illető legfontosabb kérdésekről.

Ahhoz, hogy a város fenntartható energia területén jól teljesítsen, és tudja, hogy milyen prioritásokat állítson fel, szükséges az európai standardokat követő Fenntartható Energia Akcióprogram – angol nyelvű rövidítése SEAP – kidolgozása, elkészítése. Ezen energetikai stratégia város szintű célját, Jászberény jelenlegi energiafelhasználásának elemzéseit, az energiafogyasztás szerkezetét Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgatója ismertette a csütörtök délutáni városfórum első felében. Majd a helyzetértékelést követően a város életének elöljárói és a szakértő, egyfajta kerekasztal beszélgetés formájában vitatták meg a lehetőségeket az energiatudatos városfejlesztési program összeállítása érdekében, mely tartalmi szempontból hivatott megmutatni, hogy a város miként szeretne teljes energiafogyasztásából megtakarításokat elérni, miként szeretné elérni a 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését.

201602030005.jpg

A jászberényi helyzetelemzésekből kiderül, hogy a városnak az országos átlagnál némileg magasabb az energiafogyasztása, amelyből kiugróan magasnak találták az ipari létesítmények áramfogyasztását. Ongjerth Richárd ennek kapcsán javasolta azt a lehetőséget, miszerint jó lenne megtalálni a városban azokat a gazdasági szereplőket, akik az energiahatékonyság növelése érdekében tervezett település szintű energetikai stratégia partnerei lehetnének a jövőben. Az adatok azt is mutatják, hogy az önkormányzati épületállomány energetikai korszerűtlensége viszonylag magas fogyasztási szintet eredményez, így valószínűleg az intézmények energiafelhasználást mérséklő fejlesztései fokozottan indokoltak lesznek a programban.
Az előadó azt is elmondta, hogy bár a város leginkább régies lakásállománnyal rendelkezik, energiafelhasználásuk azonban az országos átlaghoz képest viszonylag jónak mutatkozik.

Szabó Tamás polgármester elmondta, mind az önkormányzat és intézményei, mind a gazdasági és magánszemélyek részéről együttgondolkodásra van szükség ahhoz, hogy a vállalt 20%-os megtakarítás elérhető legyen a jövőben. A meghatározott cél megvalósítása érdekében fel kell tárni azokat az energiahatékony lehetőségeket, melyekről eddig még nem esett szó ebben a kérdéskörben. Hozzátette, az önkormányzat már több intézménynél tett lépéseket az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt. Szó esett arról is, hogy adott esetben nemcsak városi, hanem jászsági együttműködés is megvalósulhatna a térség energiahasznos, energiatudatos fejlesztése érdekében.