A három rest fivér

Történt egyszer, egy téli vasárnap délelőtt, hogy gyermekek tucatjai és szüleik lepték el a Lehel Film-Színház nézőterét, hogy személyesen éljék át Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj történetét.

A közismert magyar népmese alapjain nyugvó történet egy erdőszéli tisztáson kezdődött. Ott állt egy takaros kis kunyhó, ahol a szegény ember élt három mihaszna fiával. Megelégelte egy nap a naplopásukat és elküldte őket világot látni, hogy maguk keressék meg a mindennapi betevőt.

Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj kalandos útjukon megtanulták, hogy ha van kellő akaraterejük, akkor képesek céljaik eléréséhez. Így történt, hogy Csupaháj megszelídítette a „terülj-terülj asztalkámat”, Nyakigláb az aranyszóró szamarat és Málészáj az „üssed-üssed botocskámat”. A csibész fogadós asszony ugyan fondorlatosan elcserélte a varázsasztalt, a botocskát és szamarat, de a fivérek visszaszerezték azokat. Az öregasszony pedig elnyerte méltó jutalmát: közelebbről ismerkedhetett meg az „üssed-üssed botocskámmal”.

A tanulságos történetet Havas Zsolt és Havas Edina bábszínészek megkapó előadásában élvezhette a közönség, akiknek kezei közt életre keltek a jól megformált, igényesen kidolgozott bábok. A gyermekek tapssal jutalmazták a Maszk Bábszínház kacagtató, vidám előadását.