Jó kezekbe kerül a csoport

Előző számunkban adtunk hírt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi csoportjának élén történt változásokról. Dr. Suba György családorvos 15 évig töltötte be az elnöki tisztséget, január 18-tól pedig Vargáné Deme Katalin szociálpedagógust választották új elnöknek. Velük, valamint dr. Suba Györgyné Julókával, a csoport titkárával beszélgettem a helyi KÉSZ alapításának körülményeiről, rendezvényeikről, kiadványaikról, a közösség megtartó szerepéről és terveikről.

A takaros, belvárosi otthon kapujában dr. Suba Györgyné Julóka fogadott, majd az ajtóban Suba főorvos úr várt és kínált hellyel nappalijuk kanapéján. Hozzánk csatlakozott Vargáné Deme Katalin, a Szent Klára Idősek Otthonának igazgatója, aki immár a KÉSZ helyi csoportjának elnöki tisztségét is betölti. Elsőként vendéglátóim felé fordultam, milyen körülmények között alakult a helyi KÉSZ, kiben fogalmazódott meg elsőként az alapítás vágya?
Dr. Suba György: Családorvosként nagyon régről ismertem a helyi papokat, mert egészségügyi problémáikkal hozzám fordultak. Farkas Mátyás apát urat is jól ismertem, aki egy nap azzal keresett meg, hogy alapítsunk Jászberényben is KÉSZ csoportot. Tudta, hogy a feleségem népművelő, így minket kért fel, hogy olvassuk át az alapítás feltételeit, szabályait, és szervezzük meg a csoportot. Örömmel elvállaltam a felkérést. A létszámmal már a kezdetekkor sem volt gondunk, hiszen hatvan fővel indultunk, jelenleg 88 tagot számlál a közösség. Közbejött Farkas apát úr halála, akkor kicsit megbicsaklott a közösségi élet, de az isteni gondviselés mellénk állt és tovább tudtuk folytatni.
Dr. Suba Györgyné: Azt szokták mondani, ha a plébános mellettük van, akkor szárnyal a KÉSZ. Ezt azóta is érezzük, hiszen ez idáig minden plébánosunkkal, lelki vezetőnkkel jó kapcsolatot ápoltunk. Farkas Mátyás után dr. Lengyel Gyula, majd dr. Medvegy János atya állt csoportunk mellé, 2011 óta pedig Szántó József apátplébános a lelki vezetőnk. Az alakulásunk évében épült meg a Szent István Ház, így a foglalkozások helyszínét is biztosítani tudtuk.

A kezdet senkinek sem könnyű, hogyan tudták előteremteni a szükséges javakat?
Dr. Suba Györgyné: Az anyagiak komoly gondot jelentettek az elején, hiszen a nulláról kellett elindulnunk. Először olyan programokat szervezetünk, amihez nem kellett sok pénz, majd később a tagok adományaiból és a pályázatokból lett bevételünk.

Ki csatlakozhat a keresztény civil szervezethez, milyen elvárásnak kell megfelelniük?
Dr. Suba Györgyné: Ahogy a csoport nevében is benne foglaltatik, gyakorló kereszténynek és értelmiséginek kell lennie. Az a gyakorlat, hogy mi szólítjuk meg leendő tagjainkat, de kérni is lehet a tagfelvételt, illetve két ajánlásra is szükség van. Tagjaink többsége a középkorosztályból kerül ki, akiknek van szabadidejük havi programjainkon, összejöveteleinken részt venni. Természetesen fiatalok is látogatják az őket érdeklő előadásainkat, de a tagok között kevesen vannak. Őket leköti a tanulás, a munka, a családalapítás és a szórakozás.
Dr. Suba György: Mi se megyünk a diszkóba már! Tisztában vagyunk azzal, hogy a fiataloknak sok a más irányú elfoglaltságuk. Nekünk is volt éppen elég.
Vargáné Deme Katalin: Aki aktívan gyakorolja keresztény vallását, és azt tovább szeretné mélyíteni, akkor azokat az értékeket megtalálja ebben a csoportban. Előadásaink nyitottak, ahová várjuk a kultúra, a történelem iránt érdeklődőket. Ez a csoport kis mag, ahol 15 éve elindult valami, amit folytatni szeretnénk.

Ha végignézünk éves programtervükön, láthatjuk, hogy a havi találkozásokon túl számos egyéb tervük is van.
Dr. Suba Györgyné: Nagyon fontosnak tartjuk a tervszerűséget, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy januárban egész éves programtervezetünk legyen. Évente megemlékezünk Apponyi Albertről, városunk egykori országgyűlési képviselőjéről, de a szerzetesrendek feloszlatására, illetve a Nemzeti Gyásznapra is rend szerint emlékezünk. Invitálni szoktuk alkalmainkra a jászsági plébániákat, a plébániai közösségeket, így jobban megismerhetjük egymást. Hatodik alkalommal szervezzük meg az Ars Sacra Fesztivált mindkét jászberényi plébánia részvételével. Ennek keretein belül nyitott templomok napját és kulturális előadásokat szervezünk.
Vargáné Deme Katalin: Az állandó programjaink mellett idén is szeretnénk zarándoklatot, a közösséget még inkább összekovácsoló programokat szervezni.

Öt könyv kiadásával is büszkélkedhet a csoport.
Dr. Suba Györgyné: A megalakulás után néhány hónappal Tábi István vetette föl, hogy Sáros András, városunk megbecsült díszpolgárának kéziratát ki kellene adni. Mi ezt felvállaltuk és bíztunk abban, hogy az előfizetők nagylelkűségéből összegyűlik a pénz a költségekre. Hála Istennek 2002-ben megjelenhetett A jászberényi főtemplom története, majd A jászberényi ferences templom története és Jászberény műemlékei című kötet is. Bandi bácsi ugyan már nem élhette meg, de a családja rendelkezésünkre bocsátotta a kéziratokat. 2010-ben jelent meg a Jászberény katolikus élete című kiadványunk, melyet én szerkesztettem, Medvegy atya felkérésre, valamint tavaly adtuk ki a Cipruság-Virágszál Isten országának munkásai Jászberényben című könyvet. Terveink közt szerepel, hogy a második kötetében a jászberényi születésű és Jászberényben szolgálatot teljesített ferencesek, szatmári és szegénygondozó szerzetesnővérek, kántorok, harangozók életrajzait is feldolgozzuk. Ugyan több kiadványban tesznek megemlítést a Szentkúti templomról, de összefogott története még nem jelent meg. Ezért megkértük Besenyi Vendel helytörténeti kutatót, hogy állítsa össze a kiadványhoz szükséges anyagot, melyet decemberben szeretnénk megjelentetni.

A városszerte elismert Szent Rozália-díjat 2009-ben alapította a civil szervezet. Milyen céllal hozták létre?
Dr. Suba Györgyné: Úgy gondoltuk, hogy ezzel a díjjal ismernénk el azoknak a munkáját, akik az egyházban végeznek áldozatos munkát hosszú évek óta. Azt tapasztaltuk, hogy a városi díjakra felterjesztett egyház mellett tevékenykedők kevés eséllyel kaphatnak elismerést, ezért is alapítottuk a Szent Rozália-díjat. Évente többen is kiérdemelnék az elismerést, de ahogy az alapdokumentumban lefektettük, a kuratórium egy díjazottat választhat a jelöltek közül. S hogy az utókor számára is fennmaradjon, a Szent Rozália kápolnába elhelyezett emléktáblára véssük be a díjazottak nevét.

Ha már kitüntetésről esett szó, dr. Suba György mandátuma lejárta után nem csak örökös, tiszteletbeli elnöki címet kapott, hanem Ferenc pápától Apostoli Áldást is.
Dr. Suba György: Meglepetés volt számomra, nem is sejtettem, hogy ilyen elismerésben, áldásban részesülök. Igyekszem eleget tenni a megtiszteltetésnek. Külön öröm számomra, hogy a KÉSZ csoport tagsága is részesült Apostoli Áldásban.

Hogyan emlékszik a KÉSZ elnöki tisztségében eltöltött 15 évére?
Dr. Suba György: A szívemhez nőtt a csoport. Annak idején nagy örömmel építettük ezt a közösséget, mert láttuk, hogy működik, az emberek jól érzik itt magukat, együtt töltekezhetünk. Minden rendezvényen több mint fele a társaságnak meg is jelenik, tehát nagy az érdeklődés. Összetartó közösség alakult ki az évek során, akik politikai hovatartozástól, indíttatástól függetlenül gyűlnek össze felebaráti szeretetből, hogy tartalmasan töltsenek el egy-egy estét.

Katika, hogyan fogadta az elnöki tisztégre való felkérést?
Vargáné Deme Katalin: Tíz éve dolgozom az otthonban és itt találkoztam a lelki vezetőkkel, az egyházi élettel és itt éltem meg mélyebben a vallásosságomat, a hitemet. A KÉSZ csoport tagjai közé 2008-ban kerültem, akik azonnal befogadtak. Jóleső érzés volt, hogy Szántó József apátplébános lelki vezetői ajánlását és Suba főorvos úr bátorítását tudhattam magaménak. Több hónapig tartó beszélgetések előzték meg a vállalásomat. Megtiszteltetés ez számomra, de a munkám mellett nagy kihívás is. Hogyan is tudok eleget tenni? A másik gondolat, ami bennem motoszkált, hogy főorvos úr 15 éves munkája igen magas mérce. Főorvos Úr és felesége, Julóka sok segítséget adnak, hogy a hagyományok mellett az újítás is előtérbe kerüljön a programok tervezésénél.
Dr. Suba Györgyné: Katikának a hozzáállása, a lelki habitusa és a szorgalma biztosított minket afelől, hogy jó kezekbe kerül a csoport. Egyelőre a folyamatosság érdekében vállaltam a titkári tisztséget, de keresem az utódomat, akinek átadhatnám a feladatokat, hiszen már én sem leszek fiatalabb.