Népszerű az új igazolvány

Nem is olyan régen november 19-én hivatalosan megnyílt a Jászberényi Kormányablak. Október közepe óta próbaüzem volt élesben, kiváló eredményekkel. Az ügyfélfogadási idő heti tizennyolc és fél órával nőtt, a körülmények huszonegyedik századiak. Az ünnepségről természetesen tudósítottunk, most azonban arra kértük a hivatal vezetőjét, dr. Dobos Róbertet, hogy a január elsejétől bekövetkezett változásokról tájékoztassa olvasóinkat.

Ha megengedi, kezdjük az országosan legnagyobb érdeklődést kiváltó új személyi igazolvánnyal. Valóságos roham indult érte már az első napokban. Miért?
Újfajta személyazonosító igazolványt vezettek be, mely a hagyományos kártya formátumú személyi igazolványok mellett kibővült adattartalommal rendelkezik. Az új igazolvány amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító igazolvány adattartalmát, olyan beépített, magas biztonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a személyazonosító adatokat, az állampolgárok döntésétől függően az ujjnyomatukat, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adataikat, illetve a társadalombiztosítási- és adóazonosító jelüket is.

201601210004.jpg

Mivel tud többet az új igazolvány?
Az új igazolvány kényelmes azonosítási szolgáltatásait a személyes megjelenésnél, a hitelesítési szolgáltatásait az elektronikus ügyintézés során használhatjuk. Az okmány képes arra, hogy – amennyiben a polgár a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadásával ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből, az arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasókulcs segítségével ki tudja olvasni az állampolgár azon személyes adatait (így akár a TAJ és adóazonosító jelét is), amelyekre jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek.

A túl sok adat biztonsági-bizalmi kérdéseket is felvet az emberben…
Az új típusú okmány magas biztonsági fokát az egyes funkciókat megtestesítő adatcsoportok egymástól elkülönült tárolása garantálja. Egyszerre csak egy funkciót lehet majd használni, megakadályozva ezzel, hogy több adatunk is hozzáférhető legyen az arra nem jogosultak számára. A kártyán elektronikusan tárolt adatokhoz való teljes hozzáférésre nincs lehetőség. Az ujjnyomat tárolással az új okmány magas biztonságú, hiteles személyazonosításra is alkalmas lesz – az okmány és a személy egyértelmű egymáshoz rendelésével. Az e-szig tároló eleme az ujjnyomatot tehát abból a célból tartalmazza, hogy az állandó személyazonosító igazolvány és a polgár közti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható legyen.

Kötelező az ujjlenyomat tárolása?
A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomatot, ha a polgár a személyazonosító igazolvány kiállításakor a 12. életévét még nem tölti be, illetve, ha a polgár annak rögzítését visszautasította, vagy annak adására fizikailag képtelen.

Ha úgy döntünk, hogy minden adat legyen egyben, milyen előnyre számíthatunk?
A tároló elem a polgár arcképmását, aláírását és ujjnyomatát képi formátumban tárolja. Az eSIGN (e-aláírás) kártyafunkció alkalmas elektronikus dokumentum természetes személy általi elektronikus aláírással történő aláírására. Az e-azonosítás funkció más azonosítási rendszernél magasabb hatásfokkal és biztonsági szinten biztosítja az elektronikus kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételéhez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat. Hosszabb távon ez a funkció nemcsak itthon, hanem minden olyan EU tagországban is használható lesz, ahol a határon átnyúló elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósítják, illetve létrejön a kölcsönös együttműködési megállapodás.

Említsen meg néhány gyakorlati példát az érthetőség kedvéért!
Elsőként említem a hiteles elektronikus ügyintézést állami, közigazgatási ügyekben. Aztán lehetséges az elektronikus számlázás, a hiteles banki kommunikáció. Céges példákat említve nagy előny a hiteles szerződéskötés és kommunikáció vállalati beszállítói, vevői partnerekkel, a vállalaton belüli biztonságos kommunikáció, nagy mennyiségű hiteles dokumentum előállítása, vagy éppen az elektronikus kereskedelem.

Meddig érvényes az új igazolvány, és mi lesz a régiekkel?
A fő szabályt mondom csak, jellemzően 18 éves kor alatt 3, afölött a kiállítás napjától számított 6 év az igazolvány érvényessége. Az új okmány bevezetésére felmenő rendszerben kerül sor, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba lépése a 2016. január 1-je előtt kiállított okmányok érvényességét nem érinti, azok az okmányban meghatározott érvényességi időn belül érvényesek maradnak. A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár az új típusú okmány kiadását bármikor kezdeményezheti. Az új típusú igazolvány átvételét követően a korábbi személyazonosító okmány érvényét veszti, míg a korábbi TAJ kártya, lakcímkártya és adókártya továbbra is érvényben marad.

A híradásokban megjelent, hogy a rezsicsökkentés a közigazgatás területére is kiterjedt. Miről van szó?
2016. január elsejétől – a tavaly június és augusztus között meghirdetett széleskörű társadalmi konzultáció során megfogalmazott állampolgári és vállalkozói javaslatokat alapul véve – a Jogalkotó állami rezsicsökkentés tárgyában hozott intézkedéseinek részeként több közigazgatási eljárás ingyenessé vált. Ennek eredményeként éves szinten, mintegy 10 milliárd forint marad az állampolgároknál.

Ingyenes lett:

  • Személyazonosító igazolvánnyal és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) kapcsolatos eljárás
  • Családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások
  • Eltulajdonított okmányok pótlása (személyi ig., lakcímkártya, parkolási ig., vezetői eng., egyéni vállalkozói ig., forgalmi, törzskönyv, útlevél)
  • Gépjárművezetői engedély kiállítása (első alkalommal)
  • Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás
  • A vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás
  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)
  • Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)
  • Oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány) kiállítása
  • Cégkivonat (évente négy alkalommal), cégmásolat kiállítása (ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri)