Tájékoztató a 2016. évi adókötelezettségekről és jogszabályi változásokról

Tisztelt Lakosság! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket néhány fontos adóbevallási és adófizetési határidőről, valamint a 2016. évtől hatályos jogszabályi változásokról.

Építmény- és telekadó. Az építményekkel és telkekkel kapcsolatos bevallási és fizetési kötelezettségeket a 2016. évi adótörvény módosulások nem érintették. Az adókötelezettséget érintő változásokról az adózóknak (pl. akik 2015. évben ingatlant szereztek vagy eladtak) 2016. január 15-ig kell bevallást benyújtani. Az adókat továbbra is évi két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. A csekkeket adóhatóságunk február hónapban postázza minden magánszemély adózó részére. A Jászberényben bevezetett helyi adók mértékét a helyi adókról szóló 46/2011. (XII.22) önkormányzati rendelet szabályozza, amelyek nem változtak.

Az építményadó, a magánszemély kommunális adója és a telekadó kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha olyan változás következett be 2015. évben, ami kihat a 2016. évi adókötelezettségre. Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit az adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándékozás, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése vagy használati mód változása stb.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ingatlan adás-vétele esetén az eladót, és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli az adóbevallási kötelezettség.

Iparűzési adó kedvezmény. Jászberény Város Képviselő-testülete 2016. január 1-től bővítette a helyi iparűzési adó kedvezményezettek körét. Az új szabályozás szerint teljes adómentesség illeti meg a helyi iparűzési adóban azokat a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, fogorvosokat, védőnőket, akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek, azaz a vállalkozási szintű adóalapjuk nem haladja meg a 20 millió forintot, és nettó bevételük legalább 80%-a az Egészségbiztosítási Alapból származik. Az új adómentesség első alkalommal a 2016. évi adóelőlegnél vehető figyelembe. 

Csekély összegű támogatás. A helyi iparűzési adóban az 1,6 millió forint alatti adóalappal rendelkező adózók és a háziorvosok, védőnők adómentessége 2016. évtől csekély összegű támogatásnak minősül, amelyekre az Uniós szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy azoknak az adózóknak akik adómentességet kívánnak igénybe venni, a bevallási határidőre 2016. május 31-ig benyújtott bevallás mellé csatolniuk kell a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozatot. A nyilatkozatban, a támogatás odaítélés évében és az azt megelőző két évben igénybe vett csekély összegű támogatásokról kell nyilatkozni. Az adóhatóság az általa nyújtott támogatásról igazolást állít ki.

KATA. 2016. január 1-től 30 nappal meghosszabbították a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) választásának határidejét. Az új szabályozás szerint a 2,5 millió forintos adóalap-megállapítás választását a vállalkozó a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelentheti be az önkormányzati adóhatóság részére. Másik jogszabályi változás, amely szintén a KATA hatálya alá tartozó adózókat érinti: Nem kell bevallást benyújtani, ha a KATA alanyisága bármely okból megszűnik vagy szünetel, az adózóknak elegendő egy változásbejelentést tenni.

Gépjárműadó. Gépjárműadóban 2016. évtől mentesek az adó alól a környezetkímélő gépkocsik (amelyek a KÖHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősülnek) és változik a nyergesvontatók után fizetendő gépjárműadó alapja az alábbiak szerint. Az adó alapja a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Jövedéki adó. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény pálinkafőzés szabályai szerint a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezésről a tulajdonszerzést követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentést tenni. A saját fogyasztás céljából 2015. évben előállított párlat után a magánfőzőnek 1000 forint átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé, melyről 2016. január 15-ig kell bevallást tenni és az adót megfizetni. Amennyiben a magánfőző 2015. évben nem állított elő párlatot, nem kell adóbevallást tennie sem adót fizetnie.

Párlat adójegy. A magánfőzőknek 2016. évben a párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel és egy jegy egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. A tárgyévi beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet kell beszerezni és legfeljebb 86 szerezhető be. A bejelentési kötelezettséget továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni.

Nyomtatványok, elérhetőségek. A bejelentési és bevallási nyomtatványok megtalálhatóak a www.jaszbereny.hu honlapon a hivatal/e-Ügyintézés/letölthető nyomtatványok menüpont alatt. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók a Jászberény elektronikus adó rendszerén keresztül a szükséges regisztrációt követően www.jaszbereny.eado.hu honlapról tudják elérni és elektronikusan beküldeni a nyomtatványokat.

Adóigazgatási Irodánk az adókötelezettséggel kapcsolatban telefonon 57/411-981 számon, illetve ügyfélfogadási időben Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt (H, K, P: 8-12 óráig, Sz: 8-17.30 óráig) áll szíves rendelkezésükre.

Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető