Korszerűbb lett a Jászság kórháza

December negyedikén, pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház új épületszárnyát, melynek eredményeképp a régió lakói egy korszerű, a XXI. század elvárásainak megfelelő egészségügyi intézmény szolgáltatásait vehetik igénybe.

Az összesen egymilliárd 27 milliós költségvetésű, hivatalosan december 21-én záruló projekt több évtizedes álom beteljesülését tette lehetővé az éppen  270 éves egészségügyi intézmény történetében. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló infrastruktúra beruházás épület és eszközfejlesztést egyaránt tartalmaz, melyek kapcsolódnak a fekvőbeteg-ellátás, a sürgősségi ellátás struktúraváltásához. A projekt tartalmazta új diagnosztikai szárny építését, digitális röntgen, CT és PACS rendszer beszerzését, sürgősségi osztály kialakítását és az ahhoz szükséges műszerek  beszerzését, tüdőgondozó kialakítását a központi épületben, betegirányítási és betegtájékoztatási szoftver- és hardverfejlesztést, nagy teljesítményű PACS rendszer kiépítését, mobiliák vásárlását.

201512090008.jpg

A pályázatnak köszönhetően itt, a Jászság központjában adottak a feltételek egy magas színvonalú ellátórendszer keretein belül a megelőzés, a gyógyítás, a rehabilitáció egységében komplexen szolgálni az integrált betegközpontú ellátást. A kórház Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében 26 település 113 000 lakosát szolgálja, immár korszerűbb eszközparkkal és modernebb környezetben.
Az új diagnosztikai épületszárnyban történő ünnepélyes átadón dr. Sinkó-Káli Róbert megbízott főigazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár asszonyt, Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, Piroska Miklóst, a megyei közgyűlés alelnökét, dr. Deczky Zoltánt, az állami egészségügyi ellátó igazgatóját, Berkó Attila kormányhivatalnokot, a projektben tevékenyen résztvevőket, valamint a kollégákat és a betegeket. Elmondta, hogy a térség életében már mintegy negyed évezrede meghatározó helye van a kórháznak, hiszen az itt lakók úgy gondolják, hogy az intézmény nyújtotta ellátásra szükség van. „Ez a beruházás azt mutatja, hogy a kor kihívásainak szakmailag és infrastrukturálisan megfelelő hely került kialakításra. A sürgősségi osztály segíteni tudja azt a gyógyító ellátást, mely a humán erők és a gyógyító kapacitás koncentrációjával, egykapus rendszerrel működik.”
Elhangzott, hogy a fejlesztés során beszerzett képalkotó diagnosztika a betegút rövidítését szolgálja. A főigazgató felhívta a figyelmet a szintén a pályázathoz kapcsolódó szolárrendszer telepítésére, ami a kórház fenntarthatóságának racionális elemét képezi. Dr. Sinkó-Káli Róbert megköszönte kollégáinak a fejlesztés során tanúsított kitartó munkát, illetve a betegek türelmét az átalakítások kellemetlenségei közepette.

A következőkben Sebestyén Klára projektmenedzser röviden összefoglalta az Infrastruktúra fejlesztés a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban című pályázat paramétereit, a megvalósult fejlesztéseket és azok pénzügyi hátterét. A 2012-13. évben előkészített pályázatra 2014-ben érkezett értesítés az egymilliárd forint támogatás elnyeréséről. A teljes terv megvalósításához még 27 millió forint érkezett az AEEK-től. Az előkészítésre mintegy 50 millió forintot költöttek, az építkezés 418,5 millió költségű, a CT berendezés 144 millióba került. Az eszközbeszerzések második szakaszában 250 milliót igényelt a projekt, mobiliákra 24,5 millió, a betegirányítási rendszer fejlesztésére 10 millió forintot fordítottak.
Az örömteli esemény apropóján a kormány nevében Lengyel Györgyi államtitkár asszony osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.  A politikus kifejtette, hogy amilyen jó volt hallani a pályázat elnyerését közlő örömhírt, hasonlóképp felemelő érzés a projekt befejezését ünnepelni. „Ma tehát egyszerre örülhetünk az álmok megvalósulásának, és annak, hogy az itt élők, egy a XXI. század elvárásainak megfelelő, modern és megszépült egészségügyi központtal gazdagodtak. Köszönöm, hogy a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház fejlesztésének megvalósításával Önök hozzájárultak egy nagy nemzeti és kormányzati cél megvalósításához. Önök, jászberényiek lélekkel dolgozták végig a maguk mögött hagyott időszakot, ezzel minden bizonnyal új fejezetet nyitottak a város történetében is, hiszen a város és a kórház története a kezdetektől fogva összefonódott.” – hangsúlyozta Lengyel Györgyi.
Pócs János országgyűlési képviselő kiemelte az intézményben folyó munka magas színvonalát, a kézzelfogható fejlesztések mellett azt a hozzáadott emberi szaktudást és humanitárius hozzáállást, mellyel a kórház rendelkezik. Külön köszönetét fejezte ki Piroska Miklósnak és Szabó Tamásnak a projekt sikere érdekében kifejtett odaadó tevékenységükért.

201512090015.jpg

Szabó Tamás polgármester köszöntőjében a kórházhoz való töretlen kötődését hangsúlyozta. Köszönetét fejezte ki a nehéz feltételek között tevékenykedő kollégák áldozatos munkájáért. Kiemelte, hogy mind kormányzati, mind városi szinten szükséges tenni az egészségügyi dolgozók munkájának elismerése és könnyítése érdekében. A polgármester emlékezetbe idézte, hogy az őt megelőző városi vezetés idején lehetőség lett volna egy nagyobb volumenű fejlesztésre, ám az akkor egy adminisztratív hiba miatt meghiúsult. Később többször próbálták újra életre hívni a pályázatot, mely most, igaz más formában, de végre megvalósulhatott. Szabó Tamás kiemelt köszönetet mondott aktivitásáért Pócs János képviselőtársának, Lengyel Györgyinek a projektben nyújtott segítségéért, az időközben elhunyt dr. Bálint Péter igazgatónak az előkészítő munkákért, a projektet végigkísérő dr. Csiki Zoltán egykori igazgatónak, Piroska Miklósnak, aki a kabinetben, majd a kórház gazdasági igazgatójaként segítette a program megvalósulását és végül, de nem utolsó sorban dr. Sinkó-Káli Róbert jelenlegi igazgatónak.

Az egyház képviselői Mező István református, valamint Greutter György katolikus lelkészek ünnepélyesen áldást kértek az épületre, az új eszközökre és az ott folyó munkára, majd felszentelték a modern épületszárnyat.
Az épület új főbejáratán elhelyezett avatást jelző nemzetiszín szalagot dr. Sinkó-Káli Róbert, Pócs János, Lengyel Györgyi és Szabó Tamás metszették át.
Az új szárnyban helyet kapott CT készülék már nyár óta üzemel, az új röntgengépeken ott jártunkkor az elektromos bekötéseket végezték. A sürgősségi osztály ágyai a napokban érkeznek. A tüdőgondozó átköltöztetése még folyamatban van. Az új részlegekben az ellátás hamarosan, tervek szerint jövő év elején teljes kapacitással megkezdődik.