Ünnepeltek a rakétások

A Rakétások Baráti Köre és a Fegyveres Szervek Nyugállományú Klubja közös szervezésében bensőséges ünnepségre került sor november 12-én délután a volt Tiszti Klub épületében.

Az ünnepség első részében Vass Lajos emeritus jászkapitány emlékezett meg a tüzérek napjáról, színvonalas előadással köszöntve a jelenlévőket. Az előadó áttekintette a tüzérség fejlődését, és érzékletes példákat hozott fel a „háború istenének”a történelem fontosabb háborúinak folyamatában betöltött szerepére. Ezzel is tisztelettel adózott a fegyvernem és jelenlévő képviselői előtt.

Ezután következett az ünnepség leginkább várt része. Moravcsik János nyugállományú alezredes a 92. rakétaosztály (MN 1216) volt parancsnoka bemutatta A jászberényi rakétások története című könyvét. A szerző – mivel alapító tagja is volt a katonai szervezetnek – részletesen áttekinti a megalakulás körülményeit, az ehhez nélkülözhetetlen külföldi és belföldi felkészítést és kiképzést. A szerző emlékeztet rá, hogy alig tíz esztendővel az első Szputnyik fellövése után rakétás-csapásmérő alakulat kerül felállításra Jászberényben. A könyvben részletesen kifejtésre kerül az alakulat szervezeti felépítése, működése és az idők folyamán bekövetkezett szervezeti változások. A szerző jogosan emeli ki azt az esztendőt, amelyben a jászberényi rakétások, valamennyi rakétaosztály közül elsőként érték el a „Kiváló zászlóalj” megtisztelő címet. Részletesen ír a város gazdálkodó szervezeteivel (Hűtőgépgyár, termelőszövetkezetek, Jászsági Állami Gazdaság) és az MHSZ-el való együttműködés tartalmi  kérdéseiről. Érdekes színfoltja a könyvnek a rakétásoknak a város kulturális  és sport életébe történő beilleszkedés – Ki mit tud? jégkorong, foci.

A könyv kétségtelenül hiánypótló mű, mert a jászberényi rakétások története írásos formában még nem került feldolgozásra. Az első kiadás valamennyi példánya a helyszínen elfogyott. A könyv erőssége a kezdeti szervezési, kiképzési feltételek rendkívül gazdag leírása és a kapcsolódó képi illusztráció. A könyv hiányossága, hogy az 1987-1990 közötti időszak szervezeti változásai (2 indítóállványos ütegekre történő áttérés) kimaradtak belőle.

Az ünnepség további részében a Kaszinó kisegyüttes színvonalas műsora fokozta a hangulatot Kövér István nyá. tzls. vezetésével. Ezután következett az épület sarkán elhelyezkedő rakétás emléktábla megkoszorúzása. Ezt követően vacsora és estébe nyúló beszélgetés zárta az ünnepséget, amelyen megkezdődött a megalakulás (1967) 50. évfordulójára történő felkészülés. A jászberényi rakétás alakulat életével kapcsolatban további információ a www.92raketaosztaly.hu honlapon található.
Keressük azokat a sorkatonákat, akik a rakétaosztály megalakításában részt vettek és a 2 év múlva esedékes megemlékezésen részt kívánnak venni jelentkezzenek az attila.joosz55@gmail.com  e-mail címen.